Tampereen Vihreät valitsivat uuden puheenjohtajan ja hallituksen sekä palkitsevat vuoden vihreitä aktiiveja

Tampereen Vihreät valitsivat uuden puheenjohtajan ja hallituksen sekä palkitsevat vuoden vihreitä aktiiveja

Tampereen Vihreät valitsivat uuden puheenjohtajan ja hallituksen sekä palkitsevat vuoden vihreitä aktiiveja

Tampereen Vihreät valitsivat tänään syyskokouksessaan uuden puheenjohtajan kaksivuotiskaudelle. Puheenjohtajaksi valittiin Oke Rouhe, joka jakaa puheenjohtajuuden toimessa jatkavan Maria Lehikoisen kanssa. “Oken kanssa on kiva tehdä yhteistyötä, hän tuntee yhdistyshallinnon kiemurat ja on aina valmis auttamaan”, Maria Lehikoinen sanoo.

Oke on paljasjalkainen tamperelainen, joka on ollut mukana vihreiden toiminnassa jo muutaman vuoden. “Olen iloinen valinnastani ja odotan innolla tulevaa puheenjohtajakautta”, Rouhe iloitsee. “Puheenjohtajana tärkein tehtävä on tietysti tulevat kunta- ja aluevaalit sekä niissä menestyminen. Tässä tavoitteessa tukena on tänään hyväksytty Tampereen Vihreiden uusi strategia”,  hän pohtii.

 

Hallitukseen valittiin varsinaisiksi jäseniksi Sini Heikkilä, Taru Kaario, Johannes Liuska ja Aleksi Niemi sekä varsinaisiksi jäseniksi vuodelle 2024 Sara Järvinen ja Meri Papunen. Varajäseniksi vuodelle 2024 ensisijaisuusjärjestyksessä Juho Veijola, Santeri Kärki, Oskari Mehtätalo ja Matias Mena. Hallituksessa jatkavat edelleen Mikko Kauhanen ja Tiina Haukkakallio. 

Lisäksi kokouksessa palkittiin nyt ensimmäistä kertaa vihreitä aktiiveja, jotka ovat toimineet erilaisissa tehtävissä, olleet mukana vapaaehtoisisina tapahtumissa sekä omalta osaltaan tehneet Tampereesta vihreämpää kaupunkia. Suuret kiitokset vuoden vihreät aktiivit Anna Moilanen, Johanna Roihuvuo, Oke Rouhe ja Ville Tynkkynen pyyteettömästä työstänne!

Syyskokous hyväksyi myös yhdistyksen talousarvion, toimintasuunnitelman sekä seuraavien vuosien toimintaa ohjaavan strategian. Toimintakertomuksessa keskitytään vahvasti jo siintäviin kunta- ja aluevaaleihin ja niissä menestymiseen. 

Hae Tampereen Vihreiden hallitukseen

Tule nostamaan vihreitä Tampereella – etsimme toimijoita Tampereen Vihreiden hallitukseen.

Kiinnostaako sinua edistää vihreää toimintaa Tampereella? Haluatko olla mukana viemässä vihreitä kohti kevään 2025 kuntavaaleja? Koetko, että sinulla on intoa esimerkiksi tapahtumien järjestämiseen, talousasioihin, vihreiden näkyvyyden kehittämiseen tai viestintään? 

Uudet hallituksen jäsenet ja toinen puheenjohtaja valitaan yhdistyksen syyskokouksessa lauantaina 2.12.2023. Syyskokouksessa valitaan toinen puheenjohtaja ja hallituksen jäseniä kahdeksi vuodeksi sekä varajäseniä yhdeksi vuodeksi.

Yhdistyksemme tarkoituksena on edistää toiminnallaan vihreitä arvoja, tukea puolueen toimintaa ja lisätä vihreän liikkeen kannatusta Tampereen alueella. Edistämme lisäksi kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia oman elinympäristönsä kehittämiseen. 

Tampereen Vihreillä on kaksi tasa-arvoista puheenjohtajaa, ja nyt haetaan työparia jatkavalle puheenjohtajalle Maria Lehikoiselle. Vihreän yhdistystoiminnan tunteminen on avuksi puheenjohtajan tehtävässä. Ensi vuonna toiminnassa näkyy erityisesti kuntavaaleihin valmistautuminen, jäsentoiminnan kehittäminen sekä uuden strategian mukainen toiminta.

Hallituksessa pääset suunnittelemaan paikallista vihreää toimintaa, hyödyntämään osaamistasi ja oppimaan uutta. Hallituksen jäseniltä odotetaan intoa tarttua toimeen sekä projektien toteuttamista. Eduksi on myös kokemus vihreästä politiikasta tai järjestötoiminnasta. Hallitus kokoontuu yleensä kerran kuussa. Vuoden aikaiset toimet suunnitellaan yhdessä ja toiminnassamme pidetään kaikista huolta. 

Tampereen Vihreiden varsinaisten jäsenten ja puheenjohtajien hallituskaudet ovat kaksivuotisia. Vuosittain puolet hallituksen jäsenistä sekä toinen puheenjohtaja vaihtuvat. Hallituksen varajäsenen pesti on vuoden mittainen. Sääntöjen mukaan vaalikelpoisia hallitukseen ovat kunnallisjärjestön ja lisäksi jäsenjärjestöjen henkilöjäsenet.

Haluatko mukaan? Täytä tämä lomake ja hae hallitukseen. Täytäthän lomakkeen 30.11. klo 12 mennessä. 

Kysymyksiä hallitustoiminnasta voi esittää puheenjohtajille Tiina Mikkoselle (tiina.mikkonen93(a)gmail.com) ja Maria Lehikoiselle (maria.eveliina.lehikoinen(a)gmail.com).

Hallitukseen voi hakea myös syyskokouksessa.

Ryhmäpuhe, talousarviokokous 13.11.2023

Ryhmäpuhe, talousarviokokous 13.11.2023

Vihreä valtuustoryhmä on tyytyväinen ensi vuoden talousarvioon ja käytyihin neuvotteluihin. Talousarvio neuvoteltiin tilanteessa, jossa epävarmuustekijät ovat entisestään lisääntyneet. Lopputuloksesta välittyy kuitenkin se, että Tampereella halutaan edelleen tehdä kestävää, tasa-arvoista ja elinvoimaista kulttuurikaupunkia. Erityisen hienoa on, että sitä halutaan tehdä yhdessä. Myös vihreä valtuustoryhmä kiittää ja iloitsee historiallisesta budjettisovusta haastavassa tilanteessa.

Maan hallituksen suunnittelemat leikkaukset sosiaaliturvaan, kuten asumistukeen ja työttömyysturvaan osuvat heikoimmissa asemissa oleviin tilanteessa, jota hintojen nousu on haastanut jo pitkään. Asumistukeen kaavaillut heikennykset vaikuttavat myös sellaisiin tamperelaisiin, jotka niin sanotuissa normaalioloissa pärjäisivät – perheisiin, työssäkäyviin ja opiskelijoihin. Kaupungin tärkeimpiä tehtäviä onkin varmistaa, ettei uusi normaali tarkoita jatkuvasti pidentyviä ruokajonoja. Se ei saa myöskään tarkoittaa pakkopakoa ympäryskuntiin halvempien asumiskustannusten perässä,  sen mukanaan tuomaa mahdollista työvoimapulaa kriittisillä aloilla tai entistä huonommin voivia lapsia, nuoria ja opiskelijoita.

Nämä ja muut horisontissa siintävät haasteet ovat osaltaan yhtä kaupunkia suurempia. Niiden edessä ei kuitenkaan saa lannistua. Hyvän kaupungin mittari on se, saammeko hyvinvointieroja viimein kurottua umpeen. Köyhyysohjelman toimeenpanoon, kuten ruoka-apuun, puistoruokailuihin ja aktiivipassiin, panostetaan, ja ryhmämme kannattaa lämpimästi pormestarin esittämää 150 000 euron lisäystä. 

Talousarviossa panostetaan edelleen myös varhaiskasvatukseen ja koulutukseen, lapsiin ja nuoriin: varhaiskasvatuksen osalta vastaamme laskennalliseen noin 300 lapsen lisäykseen. Perusopetukseen perustetaan seitsemän uutta pienryhmää lähikouluperiaatteella ja jokaiseen uuteen pienryhmään palkataan erityisopettaja ja kaksi koulunkäynnin ohjaajaa. Osa-aikaista erityisopetusta vahvistetaan. Alueellista eriytymiskehitystä ehkäistään puolen miljoonan euron lisämäärärahalla. Tunne-, vuorovaikutus- ja turvataitojen oppiaineen opetusta jatketaan. Tällä ennaltaehkäistään kiusaamista, häirintää ja yksinäisyyttä sekä torjutaan myös mielenterveyskriisiä. Tasa-arvo ja valmiudet opiskella digitaalisilla oppimateriaaleilla vahvistuvat, kun kuudesluokkalaiset saavat opiskeluun henkilökohtaiset tietokoneet.   

Kuntien muuttuneen roolin keskiössä ovat sivistyspalvelut – kasvatuksen ja koulutuksen lisäksi kulttuuri ja hyvinvoinnin edistäminen. Tämä tarkoittaa mahdollisuuksia liikkua ja mahdollisuuksia kohdata. Uimahallien lippu-uudistuksella tavoitellaan liikunnan merkittävää lisäämistä ja hyvinvoinnin edistämistä: vuosilipun hintaa lasketaan ja ikäihmiset pääsevät osan päivästä veloituksetta uimaan. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseen osoitetaan merkittävä lisämääräraha. Vuoreksen nuorisotalon toiminta käynnistyy ja keskustan uusi nuorisotila saa kokovuotisen rahoituksen. Nuorisotyön avustuksiin myös suunnataan 100 000 euroa lisää. 

Hyvinvointityön ja elinvoiman yhdistävä tekijä on kulttuuri. Ja kulttuurin aika Tampereella onkin nyt: varhaiskasvatuksen Taidekaari-ohjelma laajenee 3-4-vuotiaisiin. Nekalan ja Hiedanrannan kulttuurikeskukset etenevät ja näin saadaan kipeästi kaivattuja taiteen ja kulttuurin tekemisen tiloja. Tampereen taidemuseon lisärakennushanke käynnistyy ja suurten teattereiden perusparannuksiin varaudutaan. Kaikukortilla kulttuurin pariin pääsee yhä useampi. Kulttuurin hyvinvointivaikutukset ovat merkittävät, kuten ovat sen vaikutukset elinvoimaan, viihtyvyyteen ja talouteenkin. Laaja, monimuotoinen ja saavutettava kulttuurikenttä takaa, että meitä kadehditaan Hesarissa jatkossakin. Se vaatii, että koko kulttuurikentästä pidetään huolta. 

Talousarvio kuvastaa tahtotilaa siitä, millainen kaupunki haluamme olla. Suomen vetovoimaisin ja kansainvälisesti houkutteleva ovat nykyisyyttä, tavoite ja ainoa mahdollisuus. Tien on jatkossakin oltava rehellisyys ja rohkeus. Meidän on rehellisesti myönnettävä, että näivettyminen vältetään panostamalla kestävyyteen ja avoimuuteen. Sen jälkeen niitä kohti on mentävä rohkeasti: vihreä valtuustoryhmä on tyytyväinen, että hiilineutraaliustavoite on edelleen vuodessa 2030. Rehellisyyttä tarvitaan kuitenkin sen myöntämiseen, ettei se toteudu ilman kaikkien sektorien päästövähennyksiä. Erityisesti liikenteen päästöjen laskemisessa meillä on valtavasti työnsarkaa. Ilmastotoimien ja luontokadon torjunnan realismia on se, että kuluneet 12 kuukautta ovat globaalisti olleet mittaushistorian kuumimmat ja luonto ympärillämme köyhtyy ennennäkemätöntä tahtia. Siksi on hyvä, että biodiversiteetin tiekartan laadinta alkaa ensi vuonna ja raitiotie laajenee. Haastavaa meille on kuitenkin se, että joukkoliikenteen lisääntyneistä panostuksista huolimatta lippuhintoja joudutaan korottamaan – onneksi poliittisen yhteisymmärryksen vuoksi alkuperäisesti esitettyä maltillisemmin. Samalla olemme kuitenkin tyytyväisiä, että henkilöratapihan uudistaminen lähtee liikkeelle, mikä mahdollistaa taas uusia panostuksia raideliikenteen kasvuun. 

Tulevaisuuden kaupunki, edelleen elinvoimainen Tampere ei ole kuin lasten automatto, vaan sujuva, monimuotoinen ja kestävä joukkoliikennekaupunki, jossa kaupunkilaiset voivat hyvin ja hyvinvointieroja kurotaan umpeen. Se on maan johtava kulttuurikaupunki, jossa jokainen asuinalue ja jokainen koulu on hyvä ja turvallinen. Siihen työhön tämä talousarviokin antaa edellytyksiä. 

Hyvät valtuutetut, hyvät tamperelaiset, vihreä valtuustoryhmä kiittää yhteistyöstä ja toivoo vakaampaa vuotta 2024. Tampere on Suomen paras kaupunki – sen me teemme yhdessä. Kiitos.

Valtuustoryhmän puheenjohtaja Vilma Järvisalo

Tampereen Vihreät 35 vuotta!

Tampereen Vihreät 35 vuotta!

🥳Tampereen Vihreät 35 vuotta!🥳

Tiesitkö, että 35 vuotta sitten perustettiin Tampereen Vihreät?
Tuosta päivästä lähtien tarkoituksemme on ollut edistää vihreitä arvoja – luonnon- ja ympäristönsuojelua, kestävää kehitystä, yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tuoda yhteen tamperelaiset vihreät ja parantaa kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Näistä periaatteista olemme pitäneet kiinni niin kaupunginvaltuustossa kuin yhdistystoiminnassakin.
Vuosien varrella olemme järjestäneet useita eri tapahtumia ja tilaisuuksia, laatineet kannanottoja, kuntavaaliohjelmia, toimintasuunnitelmia, valtuustoaloitteita ja mielipidekirjoituksia. Olemme kampanjoineet vaalitapahtumissa pakkasessa, syyssateessa ja kuumana kesäpäivänä sekä käyneet lukemattomia keskusteluja kuntalaisten kanssa ajankohtaisista asioista.

Jokaisen vihreän yhdistyksen keskiössä ovat sitä pyörittävät ihmiset. Kiitos jokaiselle teistä, jotka olette olleet mukana vuosien varrella yhdistysaktiivina, luottamushenkilönä, jäsenenä tai äänestäjänä. Ilman teitä ei olisi meitä, kiitos! 💚
Työ paremman ja vihreämmän Tampereen puolesta jatkuu!

PS. 👉 Mukaan toimintaan pääset helposti esimerkiksi tulemalla 8.9. järjestettävään uusien iltaan, lisätietoja tapahtuma-osiossa!
Vihreä valtuustoryhmä: Jokaisella on oikeus olla turvassa ja oma itsensä, vihalle ei pidä antaa sijaa

Vihreä valtuustoryhmä: Jokaisella on oikeus olla turvassa ja oma itsensä, vihalle ei pidä antaa sijaa

Vihreä valtuustoryhmä: Jokaisella on oikeus olla turvassa ja oma itsensä, vihalle ei pidä antaa sijaa

Tampereen vihreä valtuustoryhmä toivottaa hyvää pridekuukautta ja 12.–17.6. vietettävää Manse Pride -viikkoa! On kuitenkin surullista, ettei pridekuukausi ole alkanut turvallisesti: jokaisena kesäkuun viikonloppuna on tapahtunut jokin sateenkaari-ihmisiin kohdistunut väkivallanteko. Yksi näistä tapahtui pari viikkoa sitten Tampereella yökerho Mixein edustalla.
 
Valtuustoryhmämme tuomitsee jyrkästi kaikki väkivallanteot kaupunkitilassa. Erityisen huolestuttavaa on se, että kohteeksi valikoitui jälleen sateenkaariyökerho. Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kohdistuva väkivalta ja sen uhka on ollut kasvussa Euroopassa – viime vuosi oli ILGA-Europen raportin mukaan väkivaltaisin sateenkaari-ihmisiä kohtaan yli vuosikymmeneen.
 
“Tampereen pitää olla turvallinen kaikille – myös sateenkaari-ihmisille ja muille vähemmistöihin kuuluville. Jos vihapuheen annetaan rehottaa, se voi valitettavasti johtaa myös vihatekoihin. Viharikokset pitää selvittää perusteellisesti, mutta ennen kaikkea niitä pitää ennaltaehkäistä. Vihalle ei pidä antaa sijaa”, painottaa Oras Tynkkynen, kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu.
 
Kaupunkitilan turvallisuus on tärkeää niin yhdenvertaisuuden kuin osallisuudenkin kannalta. Tampereen kaupungin vahva pyrkimys turvalliseen kaupunkitilaan näkyy turvallisuussuunnitelmassa, jolla osaltaan vastataan myös asukkaiden lisääntyneisiin huoliin väkivallasta ja ahdistelusta. Tuore tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma vahvistaa edelleen kaupunkitilan turvallisuuteen liittyviä näkökulmia.
 
“Tampere on pääosin turvallinen kaupunki ja sellaisena se säilyykin, kun hyviä suunnitelmia tuodaan konkreettisesti käytäntöön. Erityisen paljon tämä korostuu, kun Tampereen asema Suomen johtavana kulttuuri- ja tapahtumakaupunkina vahvistuu. Turvattomuutta ratkotaan laajalla keinovalikoimalla, jossa korostuu vahva yhdenvertaisuusnäkökulma. Yöelämän ja kaupunkitilan turvallisuus on tärkeää – jokaisella on oltava oikeus häirinnästä ja väkivallasta vapaaseen olemassaoloon julkisessa tilassa”, päättää valtuustoryhmän puheenjohtaja Vilma Järvisalo.
Tampereen vihreä valtuustoryhmä valitsi uuden ryhmäpuheenjohtajiston

Tampereen vihreä valtuustoryhmä valitsi uuden ryhmäpuheenjohtajiston

Tampereen vihreä valtuustoryhmä valitsi uuden ryhmäpuheenjohtajiston valtuustoryhmän kokouksessa. Ryhmän puheenjohtajaksi valittiin Vilma Järvisalo ja varapuheenjohtajiksi Jaakko Stenhäll ja Tiina Mikkonen. Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtajakaudet ovat kaksivuotisia.

Vilma Järvisalo on ensimmäisen kauden valtuutettu, joka on toiminut sivistys- ja kulttuurilautakunnassa, Sara Hildenin museon johtokunnassa sekä kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenenä. Järvisalo työskentelee järjestö- ja viestintäsuunnittelijana ja on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden kandidaatti. “Otan tehtävän vastaan innolla ja kiitän valtuustoryhmää luottamuksesta. Vihreät voi olla haastavassa paikassa, mutta Tampereella jatkamme edelleen vahvaa vaikuttamistyötä ja tähtäämme tietysti kohti menestyksekkäitä kuntavaaleja. Iloitsen tulevasta yhteistyöstä Jaakon ja Tiinan kanssa ja lähden mielelläni vahvistamaan yhteistyötä myös muiden ryhmien kanssa.” 

Valtuustoryhmän puheenjohtajan paikasta luopuva Jaakko Stenhäll siirtyy ryhmän varapuheenjohtajaksi: “Olen iloinen, että puheenjohtajan viestikapulaa voi siirtää eteenpäin Vilmalle, joka on osoittanut valtuutettuna kykynsä hoitaa tehtävää menestyksellä. Vihreän ryhmän moninaisuuden pitää näkyä myös kärkipaikoilla.”

Uutena varapuheenjohtaja aloittava Tiina Mikkonen on ensimmäisen kauden varavaltuutettu ja Tampereen Vihreiden toinen puheenjohtaja: “On hienoa päästä tekemään töitä vihreiden eteen tiiviisti Vilman ja Jaakon kanssa. Odotan erityisesti matkaamme kohti kuntavaaleja ja vihreiden tavoitteiden edistämistä Tampereella.”