Iiris Suomela kaupunginhallituksen uudeksi jäseneksi

Iiris Suomela kaupunginhallituksen uudeksi jäseneksi

”Vihreiden uutena jäsenenä Tampereen kaupunginhallituksessa aloittaa Iiris Suomela. Hän tulee Brigita Krasniqin tilalle, joka muuttaa töiden takia kesäkuussa Brysseliin.

”Vaihdos tapahtuu valtuuston kokouksessa 10. kesäkuuta, ja seuraavan viikon kaupunginhallituksen kokous on minulle ensimmäinen”, Suomela kertoi Aamulehdelle maanantaina.

Kuntavaaleissa ehdolla

Suomelan mukaan vihreillä oli kaupunginhallitukseen muitakin halukkaita. Hän haki paikkaa, koska on istunut kaupunginhallituksen kokouksissa valtuuston varapuheenjohtajana kaudella 2017–2021.

”Ajattelin, että kun on vain tällainen pätkä kyseessä, niin on hyvä, että siihen hakee henkilöitä, joilla on aiempaa kokemusta.”

Seuraava kaupunginhallitus valitaan kevään 2025 kuntavaalien jälkeen, ja jatko kiinnostaa Suomelaa jo nyt.

”Aion olla ehdolla kuntavaaleissa ja tavoittelen paikkaa joko kaupunginhallituksesta tai muualta. Myös lautakuntatyö kasvatuksen ja opetuksen lautakunnassa on ollut todella mielekästä.”

Lisää pyöräteitä

Iiris Suomelan tavoitteet kaupunginhallituksessa liittyvät varhaiskasvatukseen, kouluihin ja ilmastoon.

”Meillä on koko ajan enemmän lapsia ja nuoria, ja se on hieno asia, mutta täytyy pitää huolta, että päiväkoteja ja kouluja on riittävästi ja että laatu säilyy hyvänä.”

Päiväkodeissa ja kouluissa on Suomelan mukaan valtavan osaavaa henkilökuntaa, joka pystyy tekemään paljon vähälläkin.

”Mutta nyt aletaan monessa kohtaa olemaan siinä pisteessä, että lisärahoitus olisi tarpeen.”

Myös ilmastotoimien puolella tarvitaan Suomelan mielestä lisää päätöksiä.

”Tampereelle on hienosti suunniteltu ratikan laajennuksia, mutta valtion rahoitus on koko ajan vähän uhattuna, koska hallitus säästää. Myös kävely- ja pyöräteitä tarvitaan lisää paitsi päästövähennysten myös arkiliikunnan edistämiseksi.”

Tampereen Vihreät nimesivät ensimmäiset kuntavaaliehdokkaansa

Tampereen Vihreät nimesivät ensimmäiset kuntavaaliehdokkaansa

Tampereen Vihreät nimesivät ensimmäiset kuntavaaliehdokkaansa ensi kevään kuntavaaleihin kevätkokouksessaan. Ehdokkaiksi nimettiin 27 vihreää ehdokasta, joiden joukossa on nykyisiä kaupunginvaltuutettuja, yhdistyksen aktiivisia toimijoita sekä nais- ja nuorisojärjestöjen edustajia.

“Olen todella tyytyväinen nyt nimettyihin ehdokkaisiin”, sanoo Tampereen Vihreiden toinen puheenjohtaja ja itsekin ehdokkaana oleva Maria Lehikoinen. “Ensimmäisten ehdokkaiden joukossa on paitsi kokeneita kuntapoliitikkoja myös uusia ja innokkaita ehdokkaita, joilla on näkemystä ja paloa rakentaa entistä vihreämpää Tamperetta”, hän iloitsee.

“Varsinkin nykyisen hallituksen kurjistavan politiikan aikana Tampere tarvitsee ihmisiä, jotka ymmärtävät, että puolustamalla maksutonta koulutusta ja huolehtimalla luonnosta sekä ilmastosta rakennetaan hyvinvoivaa kaupunkia taloudellisesti kestävällä tavalla”, toteaa Tampereen Vihreiden toinen puheenjohtaja Oke Rouhe, joka on ehdolla vaaleissa nyt toista kertaa.


“Tulemme asettamaan täyden sadan henkilön listan ehdokkaita, jotka ovat sitoutuneita edistämään ihmisille yhdenvertaista, luonnon ja ympäristön huomioivaa kuntapolitiikkaa ja rakentamaan Tampereesta vielä entistä paremman kaupungin kaikille sen asukkaille”, puheenjohtajat päättävät.

Nimetyt ehdokkaat:
Anttila, Juhani

Haapa-aho, Olga 

Halonen, Elmer

Hänninen, Iina 

Ihalainen, Juho

Jaatinen, Tuila

Järvisalo, Vilma

Kaario, Taru

Kaipainen, Jouni

Karjalainen, Miisa

Lehikoinen, Maria 

Liuska, Johannes 

Mehtätalo, Oskari

Mena, Matias 

Mikkonen, Tinsku 

Moilanen, Anna 

Papunen, Meri

Parhankangas, Suvi

Roihuvuo, Johanna 

Rouhe, Oke 

Saari, Heli

Salmijärvi, Mirja 

Seppälä, Riku

Silvén, Paula

Siuro, Petri 

Suomi, Iia-Elisabeth

Tynkkynen, Oras

Tampereen vihreä valtuustoryhmä jättää aloitteen maksuttoman toisen asteen säilyttämikseksi Tampereella

Tampereen vihreä valtuustoryhmä jättää aloitteen maksuttoman toisen asteen säilyttämikseksi Tampereella

Tampereen vihreä valtuustoryhmä jättää aloitteen maksuttoman toisen asteen säilyttämikseksi Tampereella

Tampereen vihreä valtuustoryhmä jättää kaupunginvaltuuston kokouksessa 22.4. aloitteen maksuttoman toisen asteen säilyttämiseksi Tampereella.

Eduskunnan kehysriihessä tehtiin esitys maksuttoman toisen asteen rajaamisesta sen vuoden loppuun kun opiskelija täyttää 18 vuotta. Tämä romuttaisi nykyisen maksuttoman toisen asteen mallin ennen kuin yksikään sen piirissä aloittanut opiskelija ehtii valmistua esimerkiksi ylioppilaaksi.

Hallituksen lyhytnäköinen päätös tarkoittaisi sitä, että muun muassa oppimateriaalien, ylioppilaskokeiden ja ammatillisen puolen työvälineiden hinta voi siirtyä nuoren itsensä maksettavaksi kesken opintojen.

“Monimutkaisuuden lisäksi malli on eriarvoistava: oppimateriaaleista koituvat lisäkulut osuvat erityisesti niihin nuoriin ja perheisiin, joihin myös asumistuen ja muun sosiaaliturvan leikkaukset ovat jo kohtuuttomasti osuneet. Riskinä on, että maksullisuuden alkaessa opinnot keskeytetään erityisen herkässä ikävaiheessa toisen asteen ollessa kesken. Tämä ei palvele tavoitetta nostaa Suomen koulutustasoa, eikä etenkään vähennä nuorten syrjäytymisriskiä, pahoinvointia tai mielenterveyskriisiä”, sanoo valtuustoryhmän puheenjohtaja Vilma Järvisalo.

Kunnilla on merkittävä rooli tasa-arvoisen koulutuksen toteuttamisessa. Samansuuntaisia aloitteita on tehty tai tekeillä monissa kunnissa ja useiden puolueiden toimesta. Vihreät on osa rintamaa saavutettavan koulutuksen puolustamiseksi myös Tampereella.  

Tampereen vihreä valtuustoryhmä esittää uudeksi kaupunginhallituksen jäseneksi Vilma Järvisaloa

Tampereen vihreä valtuustoryhmä esittää uudeksi kaupunginhallituksen jäseneksi Vilma Järvisaloa

Tampereen vihreä valtuustoryhmä esittää Vilma Järvisaloa kaupunginhallituksen uudeksi jäseneksi jäljellä olevaksi kaudeksi. Järvisaloa esitetään eroanomuksen jättäneen Jaakko Stenhällin tilalle. 

Vima Järvisalo on  vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja ja ensimmäisen kauden kaupunginvaltuutettu. Kuluneella valtuustokaudella hän on toiminut kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa, Sara Hildenin taidemuseon johtokunnassa sekä kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenenä. Järvisalo on työskennellyt viestintäsuunnittelijana ja on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden kandidaatti. 

“Haluan lämpimästi kiittää valtuustoryhmää luottamuksesta. Haluan kiittää myös Jaakko Stenhällia siitä hyvästä työstä, mitä hän on kaupunginhallituksessa ja ryhmäpuheenjohtajistossa vihreiden tavoitteiden eteen tehnyt. Viimeiseen vuoteen ennen kuntavaaleja lähdetään tilanteessa, jossa eduskunnan leikkauspolitiikka haastaa kaupunkeja, kaupunkilaisia ja sitä hyvää kehitystä, jota Tampereella on kestävyyden, kaupunkikehityksen ja kulttuurin saralla tehty. Paikallisesti onkin oltava rohkeutta edistää Tampere-ilmiötä ja torjua taantumusta. Tartun työhön tässä uudessa roolissa innolla ja hyvää yhteistyötä odottaen”, Järvisalo sanoo.

Valtuustoryhmä valitsi myös uuden varapuheenjohtajan Stenhällin tilalle. Uutena varapuheenjohtajana aloittaa Jaakko Vuorio. Vuorio toimii varavaltuutettuna ja on yhdyskuntalautakunnan jäsen: “Odotan innolla valtuustoryhmän asioiden hoitamista yhdessä koko puheenjohtajiston kanssa. Ensi vuonna on myös kuntavaalit, joihin pitää alkaa valmistautumaan.”

Lisäksi vihreä valtuustoryhmä esittää liikennetoimikunnan uudeksi jäseneksi Juhana Suoniemeä. 

Tampereen Vihreät valitsivat uuden puheenjohtajan ja hallituksen sekä palkitsevat vuoden vihreitä aktiiveja

Tampereen Vihreät valitsivat uuden puheenjohtajan ja hallituksen sekä palkitsevat vuoden vihreitä aktiiveja

Tampereen Vihreät valitsivat uuden puheenjohtajan ja hallituksen sekä palkitsevat vuoden vihreitä aktiiveja

Tampereen Vihreät valitsivat tänään syyskokouksessaan uuden puheenjohtajan kaksivuotiskaudelle. Puheenjohtajaksi valittiin Oke Rouhe, joka jakaa puheenjohtajuuden toimessa jatkavan Maria Lehikoisen kanssa. “Oken kanssa on kiva tehdä yhteistyötä, hän tuntee yhdistyshallinnon kiemurat ja on aina valmis auttamaan”, Maria Lehikoinen sanoo.

Oke on paljasjalkainen tamperelainen, joka on ollut mukana vihreiden toiminnassa jo muutaman vuoden. “Olen iloinen valinnastani ja odotan innolla tulevaa puheenjohtajakautta”, Rouhe iloitsee. “Puheenjohtajana tärkein tehtävä on tietysti tulevat kunta- ja aluevaalit sekä niissä menestyminen. Tässä tavoitteessa tukena on tänään hyväksytty Tampereen Vihreiden uusi strategia”,  hän pohtii.

 

Hallitukseen valittiin varsinaisiksi jäseniksi Sini Heikkilä, Taru Kaario, Johannes Liuska ja Aleksi Niemi sekä varsinaisiksi jäseniksi vuodelle 2024 Sara Järvinen ja Meri Papunen. Varajäseniksi vuodelle 2024 ensisijaisuusjärjestyksessä Juho Veijola, Santeri Kärki, Oskari Mehtätalo ja Matias Mena. Hallituksessa jatkavat edelleen Mikko Kauhanen ja Tiina Haukkakallio. 

Lisäksi kokouksessa palkittiin nyt ensimmäistä kertaa vihreitä aktiiveja, jotka ovat toimineet erilaisissa tehtävissä, olleet mukana vapaaehtoisisina tapahtumissa sekä omalta osaltaan tehneet Tampereesta vihreämpää kaupunkia. Suuret kiitokset vuoden vihreät aktiivit Anna Moilanen, Johanna Roihuvuo, Oke Rouhe ja Ville Tynkkynen pyyteettömästä työstänne!

Syyskokous hyväksyi myös yhdistyksen talousarvion, toimintasuunnitelman sekä seuraavien vuosien toimintaa ohjaavan strategian. Toimintakertomuksessa keskitytään vahvasti jo siintäviin kunta- ja aluevaaleihin ja niissä menestymiseen. 

Hae Tampereen Vihreiden hallitukseen

Tule nostamaan vihreitä Tampereella – etsimme toimijoita Tampereen Vihreiden hallitukseen.

Kiinnostaako sinua edistää vihreää toimintaa Tampereella? Haluatko olla mukana viemässä vihreitä kohti kevään 2025 kuntavaaleja? Koetko, että sinulla on intoa esimerkiksi tapahtumien järjestämiseen, talousasioihin, vihreiden näkyvyyden kehittämiseen tai viestintään? 

Uudet hallituksen jäsenet ja toinen puheenjohtaja valitaan yhdistyksen syyskokouksessa lauantaina 2.12.2023. Syyskokouksessa valitaan toinen puheenjohtaja ja hallituksen jäseniä kahdeksi vuodeksi sekä varajäseniä yhdeksi vuodeksi.

Yhdistyksemme tarkoituksena on edistää toiminnallaan vihreitä arvoja, tukea puolueen toimintaa ja lisätä vihreän liikkeen kannatusta Tampereen alueella. Edistämme lisäksi kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia oman elinympäristönsä kehittämiseen. 

Tampereen Vihreillä on kaksi tasa-arvoista puheenjohtajaa, ja nyt haetaan työparia jatkavalle puheenjohtajalle Maria Lehikoiselle. Vihreän yhdistystoiminnan tunteminen on avuksi puheenjohtajan tehtävässä. Ensi vuonna toiminnassa näkyy erityisesti kuntavaaleihin valmistautuminen, jäsentoiminnan kehittäminen sekä uuden strategian mukainen toiminta.

Hallituksessa pääset suunnittelemaan paikallista vihreää toimintaa, hyödyntämään osaamistasi ja oppimaan uutta. Hallituksen jäseniltä odotetaan intoa tarttua toimeen sekä projektien toteuttamista. Eduksi on myös kokemus vihreästä politiikasta tai järjestötoiminnasta. Hallitus kokoontuu yleensä kerran kuussa. Vuoden aikaiset toimet suunnitellaan yhdessä ja toiminnassamme pidetään kaikista huolta. 

Tampereen Vihreiden varsinaisten jäsenten ja puheenjohtajien hallituskaudet ovat kaksivuotisia. Vuosittain puolet hallituksen jäsenistä sekä toinen puheenjohtaja vaihtuvat. Hallituksen varajäsenen pesti on vuoden mittainen. Sääntöjen mukaan vaalikelpoisia hallitukseen ovat kunnallisjärjestön ja lisäksi jäsenjärjestöjen henkilöjäsenet.

Haluatko mukaan? Täytä tämä lomake ja hae hallitukseen. Täytäthän lomakkeen 30.11. klo 12 mennessä. 

Kysymyksiä hallitustoiminnasta voi esittää puheenjohtajille Tiina Mikkoselle (tiina.mikkonen93(a)gmail.com) ja Maria Lehikoiselle (maria.eveliina.lehikoinen(a)gmail.com).

Hallitukseen voi hakea myös syyskokouksessa.