Ryhmäaloite: Imetysmyönteisyyttä työpaikoille

Ryhmäaloite: Imetysmyönteisyyttä työpaikoille

Äitien toiveet työhönpaluusta ja imetyksestä on voitava jatkossa sovittaa paremmin yhteen. Imetys edistää äidin ja lapsen terveyttä. Se on edullista ja ekologista. Suomessa suositellaan täysimetystä 4–6 kuukauteen asti ja tämän jälkeen osittaisimetystä vähintään vuoden ikään saakka. Töihin palaaminen ei saa olla este imetyksen jatkamiselle, jos äiti toivoo imetyksen jatkoa. 

Työpaikoilla voidaan tukea imetystä monin konkreettisin tavoin: joustava työaika, mahdollisuus taukoihin, rauhallinen tila imetykselle tai rintamaidon pumppaamiselle sekä mahdollisuus säilyttää pumpattua maitoa. Työyhteisön myönteinen ilmapiiri imetykselle on avainasemassa. 

Vihreä valtuustoryhmä ehdottaa, että Tampere ryhtyy edistämään imetysmyönteistä ilmapiiriä omilla työpaikoillaan sekä tekee konkreettisia toimenpiteitä esimerkiksi vauvan imetyksen ja maidon pumppaamisen mahdollistamiseksi työpäivän aikana. Samalla kaupunki voi toimia suunnannäyttäjänä ja kannustaa tamperelaisia yrityksiä ja muita työnantajia imetysmyönteisyyteen. 

Tampereella 29.1.2024

Tampereen vihreä valtuustoryhmä

Hae Tampereen Vihreiden hallitukseen

Tule nostamaan vihreitä Tampereella – etsimme toimijoita Tampereen Vihreiden hallitukseen.

Kiinnostaako sinua edistää vihreää toimintaa Tampereella? Haluatko olla mukana viemässä vihreitä kohti kevään 2025 kuntavaaleja? Koetko, että sinulla on intoa esimerkiksi tapahtumien järjestämiseen, talousasioihin, vihreiden näkyvyyden kehittämiseen tai viestintään? 

Uudet hallituksen jäsenet ja toinen puheenjohtaja valitaan yhdistyksen syyskokouksessa lauantaina 2.12.2023. Syyskokouksessa valitaan toinen puheenjohtaja ja hallituksen jäseniä kahdeksi vuodeksi sekä varajäseniä yhdeksi vuodeksi.

Yhdistyksemme tarkoituksena on edistää toiminnallaan vihreitä arvoja, tukea puolueen toimintaa ja lisätä vihreän liikkeen kannatusta Tampereen alueella. Edistämme lisäksi kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia oman elinympäristönsä kehittämiseen. 

Tampereen Vihreillä on kaksi tasa-arvoista puheenjohtajaa, ja nyt haetaan työparia jatkavalle puheenjohtajalle Maria Lehikoiselle. Vihreän yhdistystoiminnan tunteminen on avuksi puheenjohtajan tehtävässä. Ensi vuonna toiminnassa näkyy erityisesti kuntavaaleihin valmistautuminen, jäsentoiminnan kehittäminen sekä uuden strategian mukainen toiminta.

Hallituksessa pääset suunnittelemaan paikallista vihreää toimintaa, hyödyntämään osaamistasi ja oppimaan uutta. Hallituksen jäseniltä odotetaan intoa tarttua toimeen sekä projektien toteuttamista. Eduksi on myös kokemus vihreästä politiikasta tai järjestötoiminnasta. Hallitus kokoontuu yleensä kerran kuussa. Vuoden aikaiset toimet suunnitellaan yhdessä ja toiminnassamme pidetään kaikista huolta. 

Tampereen Vihreiden varsinaisten jäsenten ja puheenjohtajien hallituskaudet ovat kaksivuotisia. Vuosittain puolet hallituksen jäsenistä sekä toinen puheenjohtaja vaihtuvat. Hallituksen varajäsenen pesti on vuoden mittainen. Sääntöjen mukaan vaalikelpoisia hallitukseen ovat kunnallisjärjestön ja lisäksi jäsenjärjestöjen henkilöjäsenet.

Haluatko mukaan? Täytä tämä lomake ja hae hallitukseen. Täytäthän lomakkeen 30.11. klo 12 mennessä. 

Kysymyksiä hallitustoiminnasta voi esittää puheenjohtajille Tiina Mikkoselle (tiina.mikkonen93(a)gmail.com) ja Maria Lehikoiselle (maria.eveliina.lehikoinen(a)gmail.com).

Hallitukseen voi hakea myös syyskokouksessa.

Hae Tampereen Vihreiden hallitukseen tai puheenjohtajaksi

Uudet hallituksen jäsenet ja toinen puheenjohtaja valitaan yhdistyksen syyskokouksessa lauantaina 19.11.2022. Yhdistyksemme tarkoituksena on edistää toiminnallaan vihreitä arvoja, tukea puolueen toimintaa ja lisätä vihreän liikkeen kannatusta Tampereen alueella. Edistämme lisäksi kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia oman elinympäristönsä kehittämiseen. Tampereen Vihreiden varsinaisen jäsenten ja puheenjohtajien hallituskaudet ovat kaksivuotisia. Vuosittain puolet hallituksen jäsenistä sekä toinen puheenjohtaja vaihtuvat. Hallituksen varajäsenen pesti on vuoden mittainen. Sääntöjen mukaan vaalikelpoisia hallitukseen ovat kunnallisjärjestön henkilöjäsenet sekä lisäksi jäsenyhdistysten henkilöjäsenet.

Tampereen Vihreillä on kaksi tasa-arvoista puheenjohtajaa, ja nyt haetaan työparia jatkavalle puheenjohtajalle Tiina Mikkoselle. Kausi on kaksivuotinen. Vihreän yhdistystoiminnan tunteminen on avuksi puheenjohtajan tehtävässä. Ensi vuonna toiminnassa näkyy erityisesti jäsentoiminnan ja yhdistyksen kehittäminen, eduskuntavaalit sekä strategiatyö.

Hallituksessa pääset suunnittelemaan paikallista vihreiden toimintaa ja seuraamaan aitiopaikalta päätöksentekoa sen eri asteissa edellä mainittujen asioiden lisäksi. Hallitustyöskentelysssä on mahdollisuuksia monenlaiseen toimintaan: voit esimerkiksi järjestää erilaisia tapahtumia, tehdä viestintää tai lisätä vihreiden näkyvyyttä paikallisesti! Järjestökokemus ja kiinnostus vihreää politiikkaa kohtaan ovat hyödyllisiä hallituksessa, mutta innostus ja kiinnostus vihreään toimintaan riittävät erinomaisesti!

Haluatko mukaan? Ilmaise kiinnostuksesi hallitustyöskentelyyn sähköpostilistalle tavi(a)vihreat.fi viimeistään torstaina 17.11.2022. Laita viesti myös kopiona noora.hinkkanen(a)vihreat.fi. Kerro viestissäsi, miksi haluat hallitukseen ja mitä haluaisit tehdä. Lisäksi hyvä esittely on paikallaan, mikäli et pääse kokoukseen esittäytymään.

Kysymyksiä hallitustoiminnasta voi esittää puheenjohtajille Tiina Mikkoselle (tiina.mikkonen93(a)gmail.com) ja Jaakko Vuoriolle (jaakko.vuorio(a)gmail.com).

Terveyspolitiikalla tehdään talouspolitiikkaa

Ennaltaehkäisy on tämän hetken kuuma peruna, jonka tärkeyttä juuri kukaan poliitikko ei jätä painottamatta. Suora lainaus kuuluu pormestariohjelmasta; ” ennaltaehkäisevä ote on osa kaikkia kaupungin palveluita”. On erinomaisen hyvä, että ennaltaehkäisyn taloudellisiin ja ennen kaikkea inhimillisiin vaikutuksiin ollaan hiljalleen havahduttu. Yksi konkreettinen toimi on valtuustoryhmämme esittämä senioreiden liikuntakortti.

Tampereella on noin 34 000 yli 70-vuotiasta, jotka olisivat kaikki automaattisesti kortin mahdollistaman maksuttoman liikunnan piirissä. Tämä voidaan nähdä kädenojennuksena kaupunkimme varttuneemmalle väestölle taloudellisesta taustasta riippumatta ja sitä se onkin, mutta ennen muuta tämä on inhimillistä talouspolitiikkaa.

Yksi lonkkamurtuma maksaa noin 22000 euroa. Väestön ikääntyessä myös niinkin arkisesta asiasta kuin kaatumisesta aiheutuvat kulut kasvavat. UKK-instituutin tekemä tutkimus osoitti, että joka kolmas ikääntyneiden kaatuminen ja kaatumisvamma sekä joka neljäs kaatumisen aiheuttama murtuma voidaan ehkäistä. Jos aiemmin kotona asunut jää lonkkamurtuman vuoksi laitoshoitoon on kustannus ensimmäisenä vuonna noin 50000EUR.

Valtakunnallisesti keskimäärin 0,8% yli 65-vuotiaista saa lonkkamurtuman vuosittain. Tampereella se tarkoittaisi noin 300 murtumaa eli 6,6 miljoonaa euroa. Mikäli ilmaantuvuus laskisi 0,7 prosenttiin säästöt olisivat vähintään 700000 euroa, ja mikäli 0,6% niin 1,4 miljoonaa euroa vuodessa. Viidessä vuodessa ilmaantuvuuden laskeminen 0,6%:iin tekisi säästöjä 7 miljoonaa. Vetreämmässä kunnossa olevan kaatumisriski on huomattavasti pienempi kuin heikkokuntoisen.

Luonnollisesti vaikutukset menevät vielä syvemmälle kuin kaatumisriskin vähentämiseen – esimerkiksi diabeteksen hoitoon käytetään 9% kaikista Suomen terveysmenoista. Liikunnan lisääminen on yksi olennaisista diabetestä ennaltaehkäisevistä toimista. Yhden tyypin 2 diabeteksen hoitaminen maksaa ilman lisäsairauksia 1000 euroa vuodessa ja lisäsairauksien kanssa keskimäärin miltei 6000 euroa.

Näissä molemmissa ja monissa muissa tapauksissa riskiryhmään kuuluvien liikunnan lisääminen tuo potentiaalisesti moninkertaiset säästöt investoinnin kustannuksiin nähden.

Terveysinvestoinnit tulee nähdä myös talouspolitiikkana.

Perttu Jussila

Infran johtokunnan ensimmäinen kokous 23.8.

Edustimme Tuomo Pekkasen kanssa Vihreitä Tampereen Infran johtokunnan ensimmäisessä kokouksessa uudessa, kuntavaalien jälkeisessä, miehityksessä. Asialistalla oli pääosin järjestäytymiseen liittyviä pykäliä, joten pääpaino oli toiminnanjohtajan sekä talouspäällikön yleisesittelyillä. “Itse asiaan” päästään sitten seuraavassa kokouksessa.

Tämä onkin hyvä paikka esitellä yleisesti Infran toimintaa, eli sitä mistä Tampereen Infran toiminnassa on kyse.

Hallinnollisesti Infra kuuluu kaupunkiympäristön palvelualueeseen, jonka apulaispormestarina toimii Aleksi Jäntti (kok). Infra toimii kaikkien kolmen kaupunkiympäristön palvelualueen lautakunnan alaisuudessa, jotka ovat siis yhdyskuntalautakunta, kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta ja alueellinen jätehuoltolautakunta.

Tampereen Infra tarjoaa omien nettisivujensa (http://www.tampere.fi/tampereeninfra.html) mukaan kunnossapito- ja rakentamispalveluita, kuljetus- ja korjaamopalveluita sekä paikkatietopalveluita.

Mitä tämä käytännössä tarkoittaa, on se, että Infra vastaa kaupungin ajoneuvojen ja koneiden korjauksista sekä varastoinnista henkilöautoista isoihin kauhakuormureihin. Tehtäviin kuuluvat myös katujen ja viheralueiden kunnostusta, metsien, taimistojen ja puiden, sekä liikuntapaikkojen (kuten uimarannat ja leikkipaikat) hoitamista.

Infra siis rakentaa, korjaa teitä, rakennuksia, siltoja sekä hoitaa kaupungin ajoneuvoja, joskin osan busseista huoltaa TKL itse.

Johtokunnassa meitä vihreitä edustavat minä ja Tuomo Pekkanen sekä kaupunginhallitusta edustava Merve Caglayan. Tämä tarkoittaa siis sitä, että edellisen kauden yhden edustajan tilalla on nyt kaksi (ja puoli) edustajaa. Pyrimme siihen, että tämä myös näkyy tuoreen johtokunnan toiminnassa.

Seuraavissa johtokunnan kokouksissa tullaan meille esittelemään eri osastojen toimintaa sekä tilannetta, mutta myös viemään Infran toiminnan tarkistamista, jonka tarkoituksena on valtuuston ohjauksessa ratkaista sen, millaiseksi Infra kehittyy lähivuosina. Se on jo päätetty, että Infra pysyy liikelaitoksena, mutta muutoin Infran rooli on juuri nyt työn alla. Tätä työtä siis uusi johtokunta tulee omistajan kanssa tekemään.

Tampereen Infra kokoontuu seuraavan kerran syyskuussa.

Infran toimintaan liittyvissä asioissa kannattaa olla yhteydessä minuun (anne.p.sinkkonen@gmail.com), Tuomo Pekkaseen (tuomo.pekkanen@gmail.com) tai Merve Caglayaniin (merve.caglayan@vihreatnuoret.fi)