Iiris Suomela kaupunginhallituksen uudeksi jäseneksi

Iiris Suomela kaupunginhallituksen uudeksi jäseneksi

”Vihreiden uutena jäsenenä Tampereen kaupunginhallituksessa aloittaa Iiris Suomela. Hän tulee Brigita Krasniqin tilalle, joka muuttaa töiden takia kesäkuussa Brysseliin.

”Vaihdos tapahtuu valtuuston kokouksessa 10. kesäkuuta, ja seuraavan viikon kaupunginhallituksen kokous on minulle ensimmäinen”, Suomela kertoi Aamulehdelle maanantaina.

Kuntavaaleissa ehdolla

Suomelan mukaan vihreillä oli kaupunginhallitukseen muitakin halukkaita. Hän haki paikkaa, koska on istunut kaupunginhallituksen kokouksissa valtuuston varapuheenjohtajana kaudella 2017–2021.

”Ajattelin, että kun on vain tällainen pätkä kyseessä, niin on hyvä, että siihen hakee henkilöitä, joilla on aiempaa kokemusta.”

Seuraava kaupunginhallitus valitaan kevään 2025 kuntavaalien jälkeen, ja jatko kiinnostaa Suomelaa jo nyt.

”Aion olla ehdolla kuntavaaleissa ja tavoittelen paikkaa joko kaupunginhallituksesta tai muualta. Myös lautakuntatyö kasvatuksen ja opetuksen lautakunnassa on ollut todella mielekästä.”

Lisää pyöräteitä

Iiris Suomelan tavoitteet kaupunginhallituksessa liittyvät varhaiskasvatukseen, kouluihin ja ilmastoon.

”Meillä on koko ajan enemmän lapsia ja nuoria, ja se on hieno asia, mutta täytyy pitää huolta, että päiväkoteja ja kouluja on riittävästi ja että laatu säilyy hyvänä.”

Päiväkodeissa ja kouluissa on Suomelan mukaan valtavan osaavaa henkilökuntaa, joka pystyy tekemään paljon vähälläkin.

”Mutta nyt aletaan monessa kohtaa olemaan siinä pisteessä, että lisärahoitus olisi tarpeen.”

Myös ilmastotoimien puolella tarvitaan Suomelan mielestä lisää päätöksiä.

”Tampereelle on hienosti suunniteltu ratikan laajennuksia, mutta valtion rahoitus on koko ajan vähän uhattuna, koska hallitus säästää. Myös kävely- ja pyöräteitä tarvitaan lisää paitsi päästövähennysten myös arkiliikunnan edistämiseksi.”

Valtuustoaloite eläinperäisten tuotteiden kulutuksen puolittamiseksi vuoteen 2030

Valtuustoaloite eläinperäisten tuotteiden kulutuksen puolittamiseksi vuoteen 2030

mennessä

Ilmastokriisi ja luontokato ovat suurimpia uhkia ihmisten ja eläinten hyvinvoinnille sekä ympäristölle. Tampereen kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä, mikä tarkoittaa, että kaupungin alueen kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään 80 % vuoteen 1990 verrattuna. Loput 20 % kompensoidaan. Tampere on myös sitoutunut Hiilineutraalit kunnat -verkoston tavoitteisiin 80 % päästövähennyksestä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

Ruoan ilmasto- ja luontovaikutukset Tampereella

Tampereen kaupunki toteutti yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa hiili- ja luontojalanjälki -hankkeen, jonka tulokset julkaistiin vuonna 2024. Hankkeen tulokset osoittavat muun muassa sen, että elintarvikkeet aiheuttivat eniten (22 %) luontojalanjälkeä. Elintarvikkeista suurimman osuuden luontojalanjälkeen aiheuttivat eläinperäiset tuotteet: punainen liha, maitotuotteet ja siipikarja. Lisäksi tulokset osoittavat, että elintarvikkeet aiheuttivat toisiksi eniten (14 %) hiilijalanjälkeä heti lämmön kulutuksen jälkeen.

Vuonna 2022 Tampereella suurimmat kulutusperusteiset kasvihuonekaasupäästöt aiheutuivat ruoasta (27 %). Seuraavaksi suurimmat päästölähteet olivat energiankulutus (26 %) sekä tavarat ja palvelut (23 %).

Ruoan rooli Tampereen kaupungin hiilineutraaliustavoitteiden toimenpiteissä

Voidaan siis todeta, että yksi merkittävimmistä ilmastopäästöjen aiheuttajista on ruoantuotanto. Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan ruokailun toimenpidekokonaisuudessa korostuu hävikkiruoan merkitys, mikä on tärkeä asia. Kasvispohjaisella ruoalla on kuitenkin hävikkiruokaakin suurempi vaikutus päästöjen vähentämiseksi. Kasvisruoasta mainitaan, että se tuotaisiin tasavertaiseksi vaihtoehdoksi muun ruoan rinnalle rajatuissa palveluissa (kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden omat ravintolapalvelut, leirit ja tapahtumat). Lisäksi mainitaan, että päiväkodeissa ja kouluissa lisätään kasvisruoan osuutta kahteen ruoka-annokseen viikossa. Molemmissa tavoitetoteuma on asetettu vuosille 2022–2025. Lukioiden osalta mainitaan, että kasvisruoka tarjoillaan ensimmäisenä vaihtoehtona linjastossa vuoteen 2029 mennessä. Tässä yhteydessä on myös olennaista huomioida, että kasvisruokaa tarjoiltaessa on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota kasvisruoan maittavuuteen kouluttamalla henkilökuntaa.

On myös huomioitava, että Tampereen kaupungin palveluissa tarjottava kasvisruoka on tällä hetkellä usein kasvisruokaa, joka sisältää eläinkunnan tuotteita, kuten maitoa ja kananmunia. Tällöin ilmastopäästöt ovat huomattavasti suuremmat kuin täysin kasvispohjaisessa ruoassa olisi. Kaupungin tarjoaman kasvisruoan tulisikin olla täysin kasvispohjaista; maitotuotteiden ilmastopäästöt ovat verrattavissa lihaan. Tällöin ruoka sopisi suoraan myös maitoallergisille ja vegaaneille.

Tampereen kaupungin suunnitelluissa toimenpiteissä ja käytännön toteutuksessa tulisi näkyä vahvempi ymmärrys kasvispohjaisen ruoan kasvihuonekaasupäästöjä vähentävälle vaikutukselle. Käytännössä se tarkoittaa liharuoan tarjoilun vähentämistä eli myös kasvispohjaisen ruoan päivien lisäämistä. Esimerkiksi Helsingin kaupunki on selvittänyt aterioiden hiilijalanjäljen kaupunkiympäristön toimitalon ravintolassa vuonna 2022. Tulokset osoittivat, että vegaanisen annoksen ilmastokuorma on merkittävästi (keskimäärin 40 %) pienempi kuin lihaa sisältävän annoksen.

Kasvispohjaisen ruokavalion merkitys

Ilmastopäästöjen lisäksi ruoantuotannolla ja sen myötä ruoankulutuksella on vaikutuksia myös eläinten ja ihmisten hyvinvointiin sekä aiemmin mainittuun luontokatoon. Lisäksi Itämeri ja muut vesistöt rehevöityvät muun muassa siksi, että peltoja raivataan eläimille ja samalla peltojen ravinteita valuu vesistöihin.

Lihankulutuksen kannalta kiinnostavaa tietoa antaa esimerkiksi Helsingin yliopiston tuore tutkimus, jonka tulokset osoittavat, että suomalaiset päiväkotilapset syövät yli viisi kertaa enemmän punaista lihaa kuin olisi tarpeen ja maapallon kantokyvylle hyväksi. Oslossa onkin tehty vuonna 2023 merkittävä päätös: kaupungin päiväkodeissa ei tarjota lapsille lihaa ollenkaan. Myös Tampereella palveluissa on tärkeää antaa lapsille ja nuorille esimerkkiä paitsi terveellisistä myös kestävistä ja eettisistä ruokailutottumuksista. Vastuullisia valintoja on helpompi tehdä, jos ne ovat helposti tarjolla.

Myös vuonna 2023 julkaistut uudet pohjoismaiset ravitsemussuositukset painottavat lihan vähentämistä entisestään ja kasvisten lisäämistä. Suositukset perustuvat tutkimustietoon ruoan kulutuksesta, terveydestä ja ympäristöstä. Suomen suositukset nojaavat pohjoismaisiin suosituksiin.

Kasvispohjaisen ruokavalion voidaankin todeta olevan paras vaihtoehto niin ilmaston, luonnon kuin myös ihmisten ja eläinten hyvinvoinnin kannalta. Lisäksi korvaamalla eläinperäisiä tuotteita kotimaisilla kasvisproteiinituotteilla, kuten härkäpavulla, edistetään kestävää kotimaista maataloustuotantoa.

Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme, että Tampereen kaupunki asettaa tavoitteekseen eläinperäisten tuotteiden kulutuksen puolittamisen omissa palveluissaan ja hankinnoissaan vuoteen 2030 mennessä siten, että tavoitteen toteutumista myös seurataan. Näin edistetään kaupunkilaisten hyvinvointia ja ehkäistään ilmastonmuutosta, luontokatoa ja vesistöjen rehevöitymistä.

Tampereella 22.4.2024

Brigita Krasniqi (vihr.)

Inna Rokosa (sd.)

Mitja Tapio (vas.)

Tampereen vihreä valtuustoryhmä jättää aloitteen maksuttoman toisen asteen säilyttämikseksi Tampereella

Tampereen vihreä valtuustoryhmä jättää aloitteen maksuttoman toisen asteen säilyttämikseksi Tampereella

Tampereen vihreä valtuustoryhmä jättää aloitteen maksuttoman toisen asteen säilyttämikseksi Tampereella

Tampereen vihreä valtuustoryhmä jättää kaupunginvaltuuston kokouksessa 22.4. aloitteen maksuttoman toisen asteen säilyttämiseksi Tampereella.

Eduskunnan kehysriihessä tehtiin esitys maksuttoman toisen asteen rajaamisesta sen vuoden loppuun kun opiskelija täyttää 18 vuotta. Tämä romuttaisi nykyisen maksuttoman toisen asteen mallin ennen kuin yksikään sen piirissä aloittanut opiskelija ehtii valmistua esimerkiksi ylioppilaaksi.

Hallituksen lyhytnäköinen päätös tarkoittaisi sitä, että muun muassa oppimateriaalien, ylioppilaskokeiden ja ammatillisen puolen työvälineiden hinta voi siirtyä nuoren itsensä maksettavaksi kesken opintojen.

“Monimutkaisuuden lisäksi malli on eriarvoistava: oppimateriaaleista koituvat lisäkulut osuvat erityisesti niihin nuoriin ja perheisiin, joihin myös asumistuen ja muun sosiaaliturvan leikkaukset ovat jo kohtuuttomasti osuneet. Riskinä on, että maksullisuuden alkaessa opinnot keskeytetään erityisen herkässä ikävaiheessa toisen asteen ollessa kesken. Tämä ei palvele tavoitetta nostaa Suomen koulutustasoa, eikä etenkään vähennä nuorten syrjäytymisriskiä, pahoinvointia tai mielenterveyskriisiä”, sanoo valtuustoryhmän puheenjohtaja Vilma Järvisalo.

Kunnilla on merkittävä rooli tasa-arvoisen koulutuksen toteuttamisessa. Samansuuntaisia aloitteita on tehty tai tekeillä monissa kunnissa ja useiden puolueiden toimesta. Vihreät on osa rintamaa saavutettavan koulutuksen puolustamiseksi myös Tampereella.  

Tampereen vihreä valtuustoryhmä esittää uudeksi kaupunginhallituksen jäseneksi Vilma Järvisaloa

Tampereen vihreä valtuustoryhmä esittää uudeksi kaupunginhallituksen jäseneksi Vilma Järvisaloa

Tampereen vihreä valtuustoryhmä esittää Vilma Järvisaloa kaupunginhallituksen uudeksi jäseneksi jäljellä olevaksi kaudeksi. Järvisaloa esitetään eroanomuksen jättäneen Jaakko Stenhällin tilalle. 

Vima Järvisalo on  vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja ja ensimmäisen kauden kaupunginvaltuutettu. Kuluneella valtuustokaudella hän on toiminut kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa, Sara Hildenin taidemuseon johtokunnassa sekä kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenenä. Järvisalo on työskennellyt viestintäsuunnittelijana ja on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden kandidaatti. 

“Haluan lämpimästi kiittää valtuustoryhmää luottamuksesta. Haluan kiittää myös Jaakko Stenhällia siitä hyvästä työstä, mitä hän on kaupunginhallituksessa ja ryhmäpuheenjohtajistossa vihreiden tavoitteiden eteen tehnyt. Viimeiseen vuoteen ennen kuntavaaleja lähdetään tilanteessa, jossa eduskunnan leikkauspolitiikka haastaa kaupunkeja, kaupunkilaisia ja sitä hyvää kehitystä, jota Tampereella on kestävyyden, kaupunkikehityksen ja kulttuurin saralla tehty. Paikallisesti onkin oltava rohkeutta edistää Tampere-ilmiötä ja torjua taantumusta. Tartun työhön tässä uudessa roolissa innolla ja hyvää yhteistyötä odottaen”, Järvisalo sanoo.

Valtuustoryhmä valitsi myös uuden varapuheenjohtajan Stenhällin tilalle. Uutena varapuheenjohtajana aloittaa Jaakko Vuorio. Vuorio toimii varavaltuutettuna ja on yhdyskuntalautakunnan jäsen: “Odotan innolla valtuustoryhmän asioiden hoitamista yhdessä koko puheenjohtajiston kanssa. Ensi vuonna on myös kuntavaalit, joihin pitää alkaa valmistautumaan.”

Lisäksi vihreä valtuustoryhmä esittää liikennetoimikunnan uudeksi jäseneksi Juhana Suoniemeä. 

Ryhmäaloite: Imetysmyönteisyyttä työpaikoille

Ryhmäaloite: Imetysmyönteisyyttä työpaikoille

Äitien toiveet työhönpaluusta ja imetyksestä on voitava jatkossa sovittaa paremmin yhteen. Imetys edistää äidin ja lapsen terveyttä. Se on edullista ja ekologista. Suomessa suositellaan täysimetystä 4–6 kuukauteen asti ja tämän jälkeen osittaisimetystä vähintään vuoden ikään saakka. Töihin palaaminen ei saa olla este imetyksen jatkamiselle, jos äiti toivoo imetyksen jatkoa. 

Työpaikoilla voidaan tukea imetystä monin konkreettisin tavoin: joustava työaika, mahdollisuus taukoihin, rauhallinen tila imetykselle tai rintamaidon pumppaamiselle sekä mahdollisuus säilyttää pumpattua maitoa. Työyhteisön myönteinen ilmapiiri imetykselle on avainasemassa. 

Vihreä valtuustoryhmä ehdottaa, että Tampere ryhtyy edistämään imetysmyönteistä ilmapiiriä omilla työpaikoillaan sekä tekee konkreettisia toimenpiteitä esimerkiksi vauvan imetyksen ja maidon pumppaamisen mahdollistamiseksi työpäivän aikana. Samalla kaupunki voi toimia suunnannäyttäjänä ja kannustaa tamperelaisia yrityksiä ja muita työnantajia imetysmyönteisyyteen. 

Tampereella 29.1.2024

Tampereen vihreä valtuustoryhmä

Hae Tampereen Vihreiden hallitukseen

Tule nostamaan vihreitä Tampereella – etsimme toimijoita Tampereen Vihreiden hallitukseen.

Kiinnostaako sinua edistää vihreää toimintaa Tampereella? Haluatko olla mukana viemässä vihreitä kohti kevään 2025 kuntavaaleja? Koetko, että sinulla on intoa esimerkiksi tapahtumien järjestämiseen, talousasioihin, vihreiden näkyvyyden kehittämiseen tai viestintään? 

Uudet hallituksen jäsenet ja toinen puheenjohtaja valitaan yhdistyksen syyskokouksessa lauantaina 2.12.2023. Syyskokouksessa valitaan toinen puheenjohtaja ja hallituksen jäseniä kahdeksi vuodeksi sekä varajäseniä yhdeksi vuodeksi.

Yhdistyksemme tarkoituksena on edistää toiminnallaan vihreitä arvoja, tukea puolueen toimintaa ja lisätä vihreän liikkeen kannatusta Tampereen alueella. Edistämme lisäksi kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia oman elinympäristönsä kehittämiseen. 

Tampereen Vihreillä on kaksi tasa-arvoista puheenjohtajaa, ja nyt haetaan työparia jatkavalle puheenjohtajalle Maria Lehikoiselle. Vihreän yhdistystoiminnan tunteminen on avuksi puheenjohtajan tehtävässä. Ensi vuonna toiminnassa näkyy erityisesti kuntavaaleihin valmistautuminen, jäsentoiminnan kehittäminen sekä uuden strategian mukainen toiminta.

Hallituksessa pääset suunnittelemaan paikallista vihreää toimintaa, hyödyntämään osaamistasi ja oppimaan uutta. Hallituksen jäseniltä odotetaan intoa tarttua toimeen sekä projektien toteuttamista. Eduksi on myös kokemus vihreästä politiikasta tai järjestötoiminnasta. Hallitus kokoontuu yleensä kerran kuussa. Vuoden aikaiset toimet suunnitellaan yhdessä ja toiminnassamme pidetään kaikista huolta. 

Tampereen Vihreiden varsinaisten jäsenten ja puheenjohtajien hallituskaudet ovat kaksivuotisia. Vuosittain puolet hallituksen jäsenistä sekä toinen puheenjohtaja vaihtuvat. Hallituksen varajäsenen pesti on vuoden mittainen. Sääntöjen mukaan vaalikelpoisia hallitukseen ovat kunnallisjärjestön ja lisäksi jäsenjärjestöjen henkilöjäsenet.

Haluatko mukaan? Täytä tämä lomake ja hae hallitukseen. Täytäthän lomakkeen 30.11. klo 12 mennessä. 

Kysymyksiä hallitustoiminnasta voi esittää puheenjohtajille Tiina Mikkoselle (tiina.mikkonen93(a)gmail.com) ja Maria Lehikoiselle (maria.eveliina.lehikoinen(a)gmail.com).

Hallitukseen voi hakea myös syyskokouksessa.