Vuosien kärkitavoite “Tampereen ratikka” on merkittävän askeleen lähempänä maalia

huhti 6, 2016

Vuosien kärkitavoite “Tampereen ratikka” on merkittävän askeleen lähempänä maalia

Tampereen vihreä valtuustoryhmä iloitsee valtion kehysriihessä tehdystä positiivisesta ratikkapäätöksestä. Aiesopimuksen mukainen 30 prosentin rahoitusosuus Tampereen suurimpaan joukkoliikennehankkeeseen toteutuu kahdessa osassa valtionosuuden ollessa 71 miljoonaa euroa.  Lisäksi kaupungin maanmyyntituloilla rahoitetaan noin 70 miljoonaa arvioidusta 250 miljoonan euron kokonaiskustannuksista. Syksyllä 2016 Tampereen kaupunginvaltuusto tekee lopullisen rakentamispäätöksen.

Hanke on ollut vihreiden kärkitavoite Tampereella jo toistakymmentä vuotta. Vihreät ovat painottaneet hanketta myös pormestariohjelmaneuvotteluissa ja valtuuston talousarvioissa.

”Lähtökohdat ovat erinomaiset, kun tämä valtion kehysriihen linjaus on nyt takana. Ratikka on paitsi ympäristöystävällinen joukkoliikennehanke, myös koko kaupunkiseudun elinvoimahanke, jonka rakentaminen mahdollistaa työllisyyden edistämisen noin 3000 henkilötyövuoden edestä”,  iloitsee valtuustoryhmän puheenjohtaja Anna-Kaisa Heinämäki.

”Visionamme on helposti saavutettava, elinvoimainen joukkoliikennekaupunki ja ratikka suurena elivoimahankkeena tuo koko kaupungin ja sen keskustan kehittämisen uudelle tasolle”, vihreän valtuustoryhmän 1. varapuheenjohtaja Jaakko Mustakallio täydentää.

”Vuosien saatossa raitiotiesuunnitelmat ovat parantuneet ja kehittyneet merkittävästi. Hanke on myös kasvanut seudulliseksi ja koonnut päättäjiä ja asukkaita laajalti puolelleen. Tampere tunnetaan kaupunkina, joka uskaltaa kehittyä ja investoida. On tärkeää, että valtio haluaa tukea tätä kehitystä”, vihreän valtuustoryhmän 2. varapuheenjohtaja Olli-Poika Parviainen toteaa.

Raitiotiejärjestelmä on osoittautunut vertailluista joukkoliikennehankkeista kannattavimmaksi ja ympäristöystävällisimmäksi joukkoliikennemuodoksi,  joka on helposti suunniteltavissa esteettömäksi kulkumuodoksi. Hanke tukee siten myös kaupungin kunnianhimoisia päästövähennyssuunnitelmia.

Kaupunkiseudun on arvioitu kasvavan 110 000 asukkaalla  seuraavan 20 vuoden aikana, mikä edellyttää investointeja joukkoliikenteeseen.  Tämän lisäksi raitiotielinja tuo erilaisia hyötyjä mm. kiinteistöjen arvonnousun ja maankäytön tehostumisen kautta, mikä on kunnan kannalta erittäin kannattavaa. Raitiotielinja kerää varrelleen erityisesti työvoimavaltaista yritystoimintaa, palveluja ja asumista.

Lisätietoja:

Anna-Kaisa Heinämäki

Valtuustoryhmän puheenjohtaja

P. 040 639 7701