Vihreiltä valtuustokysely seksuaalirikosten ennaltaehkäisemiseksi ja uhrien auttamiseksi

tammi 12, 2016

Tiedote 12.1.2016
 
Vihreiltä valtuustokysely seksuaalirikosten ennaltaehkäisemiseksi ja uhrien auttamiseksi

Viime aikoina Suomessakin on keskusteltu laajalti erilaisista seksuaalirikoksista, etenkin julkisilla paikoilla tapahtuvasta seksuaalisesta ahdistelusta ja ihmisten kokemasta muusta häirinnästä. Seksuaalisen itsemääräämisoikeuden loukkaaminen on aina tuomittavaa. Vihreän valtuustoryhmän mukaan kaikkien tahojen on kannettava vastuunsa seksuaalirikosten torjumisesta yhteistyössä.

Poliisin resurssien on oltava riittävät, jotta se pystyy huolehtimaan yleisestä turvallisuudesta. Poliisin toiminnan lisäksi julkinen valta voi kuitenkin ehkäistä seksuaalirikoksia myös monin muin tavoin. Myös kunnilla on asiassa rooli. Tampereen Vihreä valtuustoryhmä onkin laatinut valtuustokyselyn seksuaalirikosten ennaltaehkäisemisestä ja uhrien auttamisesta, jotta asiaan kiinnitettäisiin erityistä huomiota myös Tampereella.

Vihreän valtuustoryhmän mukaan seksuaalirikosten ehkäiseminen on vaikea ja monimuotoinen kokonaisuus. Esimerkiksi turvapaikanhakijoiden osuus rikoksista epäiltyjen joukosta tai nuorten sosiaalisissa medioissa kokema häirintä edellyttävät omanlaistaan puuttumista.

Valtuustokyselyn tehneen kaupunginvaltuutettu, kansanedustaja Olli-Poika Parviaisen mukaan kaupungin on varmistettava, että seksuaalirikosten ennaltaehkäisy on huomioitu laajasti kaikissa kaupungin järjestämissä palveluissa. Kaupungin on myös varmistettava henkilöstönsä osaamistaso tunnistaa, kohdata ja auttaa seksuaalirikosten uhreja.

Kaikkiin seksuaaliseen häirintään liittyviin huoliin on Parviaisen mukaan vastattava. Keinoja ovat esimerkiksi yhteiskunnan pelisääntöjen kirkastaminen kaikille suomalaisille ja Suomeen saapuville sekä vaikenemisen kulttuurin poistaminen seksuaalirikosten ympäriltä. Ihmisten fyysiseen koskemattomuuteen ja seksuaaliseen itsemääräämisoikeuteen liittyvän valistuksen on tavoitettava erityisesti kaikki lapset, nuoret ja Suomeen saapuvat, Parviainen toteaa.

Tampereen vihreän valtuustoryhmän puheenjohtajan, apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäen mukaan esimerkiksi kouluissa, nuorisotyössä ja maahanmuuttajien palveluissa voidaan madaltaa kynnystä puuttua seksuaalirikoksiin ja ilmoittaa niistä.

”Seksuaalirikokset ovat tyypillistä piilorikollisuutta, jossa keskeistä on uhrin kokema syyllisyys tapahtuneesta. Ilahduttavaa on, että erityisesti Tampereella kolmannen sektorin kanssa on jo tehty vuosia ammattitaitoista työtä seksuaalirikosten uhrien auttamiseksi. Syntyneen keskustelun pohjalta tätä työtä on tärkeää jatkaa ja muistaa seksuaalirikosten moninaisuus”, Heinämäki tiivistää.

Lisätietoja

Olli-Poika Parviainen
050 513 2005

Anna-Kaisa Heinämäki
040 639 7701