Vihreiden vaaliohjelma toteutuu vauhdilla

helmi 26, 2010

Tampereen Vihreät tekivät vuosille 2009-2012 vaaliohjelman, jossa on 92 kohtaa. Ne ovat toteutumassa nopeasti. Tästä ei voi kuin kiittää huikean osaavaa ja aktiivista valtuustoryhmäämme.

Lukekaa ja hämmästykää sitä, miten Tampere vihertyy

Esimerkkejä:

”Ilmastonmuutoksen torjunta on valtuustokauden tärkein ympäristötavoite.”
= Tampere on käynnistänyt laajan ECO2 -ohjelman, jonka tavoitteena on vähähiilinen Tampere.

”Maankäytön suunnittelu, joukkoliikenne ja asunto- ja elinkeinopolitiikka hoidetaan seudullisesti.”
= Seudullinen rakennemalli, liikennejärjestelmäsuunnitelma ja ilmastostrategia ovat juuri valmistumassa. Vaaliohjelmassa vaadittu seudullinen joukkoliikennelautakunta perustetaan tänä keväänä.

”Kaupungin hankintoja kilpailutettaessa kriteereissä suositaan reilua kauppaa, luomua, energiatehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä.”
= Tampere nimitettiin Suomen ensimmäiseksi Reilun kaupan kaupungiksi ja Logistiikka on sitoutunut edistämään em. tavoitteita.

”Kaupungin tietoteknisissä ratkaisuissa siirrytään teknisten edellytysten salliessa avoimen lähdekoodin ohjelmiin.”
= Tämä otettiin yhdeksi tavoitteeksi TIO:n ulkoistuksessa.

”Bussiliikenteen palvelutasoa nostetaan reippaasti. Lisätään ruuhka-aikojen vuoroja niin, että kaikilla runkolinjoilla vuoroväli on vähintään 10 minuuttia.”
= Tavoite on toteutettu ja bussien matkustajamäärät ovat nousseet.

”Nuoriso-alennus laajennetaan 24-vuotiaisiin.”
= Toteutettu.

”Aloitetaan valmistelut Tampereen seudun lähijunaliikenteen käynnistämiseksi.”
= Tavoite on hyväksytty pormestariohjelmassa ja kirjattu rakennemalliin ja TASE-liikennesuunnitelmaan.

”Rakennetaan Tampereelle raitiolinjasto vaiheittain.”
= Tavoite on hyväksytty pormestariohjelmassa ja kirjattu rakennemalliin ja TASE-liikennesuunnitelmaan.

”Hämeenkatu muutetaan kevyt- ja joukkoliikennekaduksi P-Hämpin valmistuttua ja Hämeenkadulle ja Itsenäisyydenkadulle tehdään pysyvät pyörätiet.”
= Tavoite on otettu pormestariohjelmaan ja keskustan kehittämistyöryhmä esitti sitä omassa raportissaan.

”Kaupungista tehdään esteetön liikkua.”
= Esteettömyysohjelmaa valmistellaan.

”Keskustaan hankitaan kaupunkipyöriä.”
= Kaupunkipyörät tulevat katukuvaan kesällä 2010.

”Kaikki kaupungin oma rakentaminen on matalaenergiarakentamista ja kaavoituksen ja rakennustapaohjeiden avulla myös muuta rakentamista ohjataan matalaenergiseksi.”
= Tavoite on otettu ECO 2 –ohjelmaan.

”Kantakaupungin täydennysrakentamista jatketaan tiivistämällä yhdyskuntarakennetta radanvarsilla ja muuttamalla varasto- ja teollisuusalueita asuntoalueiksi.”
= Tätä tavoitetta toteuttaa viime vuonna alkanut EHYT-hanke, jossa kantakaupungin täydennysrakennuspaikat kartoitetaan.

”Ympäristötaide otetaan osaksi uusien asuinalueiden suunnittelua.”
= Vuoreksessa tämä on otettu tavoitteeksi.

”Kehitetään asukkaiden kanssa yhteistyössä asumisen vaihtoehtoja, kuten yhteisöllisiä asuntoalueita…”
= Vuoreksen Koukkujärven asuntoalueesta suunnitellaan asukkaiden kanssa yhteistyössä yhteisöllistä ja ekologista asuinaluetta.

”Nurmi-Sorila suunnitellaan ekologisin periaattein. Sinne nousee pohjoismaiden suurin passiivitaloasuinalue.”
= Tavoite on otettu osaksi ECO 2 –ohjelmaa.

”Uusia luonnonsuojelualueita perustetaan. … Hervantajärven rantoja ei kaavoiteta rakentamiseen.”
= Työryhmä selvittää Teiskon kansallispuiston ja Etelä-Hervannan luonnonsuojelualueiden perustamista. Hervantajärven rannat on jätetty viheralueiksi.

”Monitoimihallille tulee etsiä jokin muu paikka kuin Sorsapuiston kenttä.”
= Paikka vaihdettiin junaradan päälle. ”Iidesjärven rantaan perustetaan virkistyspuisto.”

= Ideakilpailun tulokset ovat nähtävillä. ”Tampereelle perustetaan kansallinen kaupunkipuisto.”
= Pormestarin asettama työryhmä selvittää asiaa.

”Tampereelle perustetaan luonnontieteiden, matematiikan ja ympäristötiedon tiedepuisto.”
= Asiaa on valmisteltu selvitysryhmässä ja se on osa Luovan Tampereen ohjelmaa. Tänä vuonna avautuu yritysmuotoinen ”mini-Heureka” Lielahdessa.

”Koukkuniemen laajentamisen sijasta muodostetaan pieniä asuinyhteisöjä ikäihmisille eri puolille kaupunkia.”
= Linjaus on hyväksytty ja Koukkuniemen vanhan alueen purkaminen uudisrakentamisen tieltä torjuttu.

”Omaishoidon tukea maksetaan kaikille tarvitseville.”
= Tämä linjaus on hyväksytty.

”Geriatrista osaamista lisätään perusterveydenhuollossa.”
= Geriatrinen poliklinikka perustetaan tänä vuonna.

”Lasten kotihoidon tuen Tampere-lisällä varmistetaan alle kolmevuotiaille lapsille mahdollisuus kotihoitoon.”
= Tuen lopettaminen ja leikkaukset torjuttiin.

”Hyvinvointineuvolat laajennetaan koko kaupunkiin.”
= Tavoitetta kohti edetään taantumasta huolimatta.

”Päivähoito joustaa lasten tarpeiden mukaan.”
= Maksukäytännössä saatiin läpi joustavampi järjestelmä.

”Keskustassa toimii nuorisokahvila.”
= Kahvila avattiin äskettäin.

”Asukasfoorumit perustetaan kaikkiin kaupunginosiin.”
= Tavoitetta kohti edetään ja kaakkoiselle alueelle saadaan tänä keväänä Alvari.

”Tampereen kaupunki toimii esimerkkinä maahanmuuttajataustaisten työllistämisessä nostamalla heidän osuutensa työntekijöistä vastaamaan vähintään maahanmuuttajataustaisten tamperelaisten väestöpohjaa.”
= Periaate hyväksyttiin valtuustossa.

”Tampereelle perustetaan kansainvälinen koulu.”
= Asiasta on tekeillä seudullinen selvitys.