Mervi Janhunen: Nuorisojärjestöjen avustukset – Poliittisten järjestöjen osuus putosi edelleen

kesä 18, 2007

Vihreiden esitys kunnioittaa hallinto-oikeuden päätöksiä

Mennessäni torstai-iltana nukkumaan lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan kokouksen jälkeen, ounastelin, että perästä kuuluu. Perjantaiaamuna yllätyin kuitenkin aika lailla avatessani Aamulehden. Maakunnan valtalehti ei otsikoinutkaan ”Poliittisten järjestöjen osuus nuorisojärjestöjen avustuksista putosi edelleen” tai ”Vihreiden esitys kunnioittaa hallinto-oikeuden päätöksiä”.

Tampereen lasten ja nuorten palvelujen lautakunta päätti 14.6.2007 kokouksessaan nuorisojärjestöjen toiminta-avustusten jaosta esittämäni muutosesityksen mukaisesti. Esitys oli laadittu XL-ryhmässä yhteistyönä ja sovimme, että minä esitän sen kokouksessa. Esitystä kannattivat Aila Dundar-Järvinen (kok) ja Lasse Heikkilä (kd) ja se hyväksyttiin äänin 6-5. Päätös sisälsi ponnen: ”Jakoperusteissa painotetaan sitä, että yhteiskunnallista työtä tehdään myös muissa kuin puoluepoliittisissa nuorisojärjestöissä ja että uskonnollisia järjestöjä ei kategorisesti suljeta tuen ulkopuolelle, vaan niitä arvioidaan tapauskohtaisesti.” Sdp ja Vasemmistoliitto jättivät eriävän mielipiteen.

Nuorisojärjestöjen toiminta-avustukset ovat herättäneet viime vuosina Tampereella vilkasta keskustelua, sillä hallinto-oikeuden päätösten mukaan Tampere ei ole kohdellut avustuksia myöntäessään sitoutumattomia järjestöjä oikeudenmukaisesti.

Kun nuorisojärjestöille nyt myönnettyjä toiminta-avustuksia verrataan viimevuotisiin avustuksiin, saavat poliittiset järjestöt v. 2007 aiempaa vähemmän tukea. Poliittisesti sitoutuneiden järjestöjen avustukset ovat tänä vuonna 91 600 eur (v. 2006 108 000 eur) ja sitoutumattomien järjestöjen avustukset yhteensä 243 300 eur (v. 2006 216 850 eur).

Sekä tämän, että viime vuoden avustussummat löytyvät 14.6.2007 kokouksen pöytäkirjasta (viime vuoden summat on koottu esittelijän pohjaesitykseen), mutta jotta lukijalta säästyisi etsimisen vaiva, kokoan poliittisten järjestöjen osuudet tähän (suluissa 2006):

Kokoomusnuoret 28 000 (32 500)
Minijellonat 6000 (7400)
– Yht. 34 000 (39 900)
Demarinuoret 10 000 (13 300)
Nuoret kotkat 19 300 (26 000)
– Yht. 29 300 (39 300)
Vasemmistonuoret 8000 (5 500 tuotantotukea, koska avustushakemus v. 2006 saapui myöhässä)
SDPL 16 000 (20 300)
– Yht. 24 000 (25 300)
Vihreät nuoret 3000 (1500)
Keskustanuoret 1300 (800)
Kommunistinuoret 0 (700; v. 2007 hakemukseen ei toimitettu tarvittavia asiakirjoja ajoissa)

Em. tosiasioiden valossa vaaditaan toimittajalta ja / tai hänen tietolähteeltään aikamoista uutisnenää, jotta voi otsikoida: ”Kokoomusnuorten avustuksen piti pienentyä, mutta se suureni 6000:lla” (AL 15.6.2007). Aamulehden uutisen mukaan olen ehdottanut, että mm. Kokoomuksen Nuorten Tampereen aluejärjestön avustusta lisätään, vaikka esittelijä oli ehdottanut avustuksen pienentämistä 10 000 eurolla, koska järjestön tilinpäätös oli reilusti ylijäämäinen.

Kokouksessa läsnä olleena tiedän, että äänestystä ei välttämättä olisi tullut lainkaan, jos kokoomusnuorten avustusta olisi pienennetty vielä muutamalla tuhannella eurolla ja vastaavasti vasemmisto- ja demarinuorten avustuksia suurennettu. Vasemmistoryhmät pyrkivät tähän vetoamalla samaan kuin mihin virkamiesesityksessä eli koska kokoomusnuorilta on jäänyt viime vuotista toiminta-avustusta käyttämättä, pitäisi avustusta tänä vuonna pienentää ja viime vuotinen ”ylijäämä” kuittaantuisi sillä.

Kannatan avointa ja läpinäkyvää päätöksentekoa ja hallintoa, enkä mitään ”koplailuja”. Kokoomusnuorten viime vuoden toiminta-avustuksesta käyttämättä jäänyt summa on ihan oma asiansa eikä sillä voi perustella tämän vuoden avustusten jakoa. Vanhan avustuksen mahdollinen takaisinperintä tulee käsitellä samoilla säännöillä ja menettelytavoilla kuin minkä tahansa muunkin järjestön kohdalla.

Sekä lautakunnan jäsenten, että asioita valmistelevien virkamiesten keskuudessa on vahva kannatus nykyaikaiselle päätöksentekokulttuurille, johon kuuluu päätöksenteon ja myös valmistelun läpinäkyvyys. Tähän on pyrittävä myös avustuspäätöksiä tehtäessä. Kun lautakunnassa käsiteltiin toiminta-avustusten ennakoita 15.3.2007, esitin toivomusponnen, joka hyväksyttiin lautakunnassa yksimielisesti. Ponnen mukaan ”Perustetaan työryhmä luottamushenkilöistä ja virkamiehistä tarkistamaan avustusten jakoperusteita ja parantamaan läpinäkyvyyttä.”

Henkilökohtaisesti edustan näkökantaa, jonka takana varmaan suurin osa vihreistä on eli että poliittisten järjestöjen osuutta nuorisoavustuksista pitäisi pienentää todella roimasti – myös 2007 tasosta. Sellaiseen esitykseen ei kuitenkaan saada vielä tarpeeksi suurta kannatusta muista ryhmistä. Realistina olen tässä asiassa valmis kompromisseihin. Oikeudenmukaisuutta on mielestäni se, että jos ja kun poliittisia nuorisojärjestöjä tuetaan taloudellisesti, täytyy myös aktiivisesti toimivien vihreiden nuorten saada kohtuullinen osuus jaettavasta summasta.

Vuoden 2007 toiminta-avustusten osalta olen tyytyväinen yhteistyöhön XL-ryhmässä ja kompromissiin, joka tuotti vihreiden arvojen mukaista tulosta. Hyväksytty esitys nosti usean sitoutumattoman järjestön toiminta-avustusta ja on siten myös hallinto-oikeuden päätösten kanssa samassa linjassa.

Mervi Janhunen

kirjoittaja on Tampereen vihreä varakaupunginvaltuutettu ja lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan jäsen