Valtuustoaloite vapaan ja avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin siirtymiseen Tampereella

maalis 15, 2011

Tampereen vihreä valtuustoryhmä jätti maanantaina 7.3. valtuustoaloitteen, jossa esitetään vapaan ja avoimen lähdekoodin ohjelmistojen hyödyntämistä Tampereen kaupunkikonsernissa. Lisäksi vihreät esittivät, että kaupunki ottaa työasemillaan käyttöön ilmaisen OpenOffice-ohjelmiston.

Vapaan ja avoimen lähdekoodin ohjelmistot (VALO) ovat tietokoneohjelmia joita saa käyttää, levittää ja muokata vapaasti. Tunnetuimpia VALOja ovat mm. suomalaisen Linus Torvaldsin kehittämä käyttöjärjestelmäydin Linux, Internet-selain Firefox ja toimisto-ohjelmisto OpenOffice.org.

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta suosittelee julkaisussaan (JHS 169) VALOjen käyttöä julkisessa hallinnossa. Myös hallitus on esittänyt vastaavan suosituksen (kannanotto 6.3.2009).

Tampereen vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Olli-Poika Parviaisen mukaan vapaan ja avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käyttö edistää kaupungin riippumattomuutta yksittäisistä ohjelmistovalmistajista ja tuottaa säästöjä.

Esimerkiksi Helsingissä pelkästään työasemien ja toimisto-ohjelmien lisenssimaksut ovat lähes viisi miljoonaa euroa vuodessa. Helsingin kaupunginvaltuusto onkin vihreiden aloitteesta päättänyt, että kaupunki ryhtyy kokeilemaan avoimen lähdekoodin ohjelmia työasemakäytössä nykyisen palvelinkäytön lisäksi. Myös Oikeusministeriö on saavuttanut useiden satojen tuhansien eurojen vuosittaiset säästöt suosimalla VALOja hallinnonalallaan.

VALOt edistävät vihreiden mukaan myös ympäristöystävällisempää tietoyhteiskuntaa, sillä ne toimivat vanhemmissakin tietokoneissa eikä niiden käyttö edellytä jatkuvia laitepäivityksiä. VALOjen avoimet tiedostomuodot lisäävät myös julkisen hallinnon esteettömyyttä, saavutettavuutta ja läpinäkyvyyttä. Riippumattomuus yksittäisistä toimittajayrityksistä puolestaan edistää reilumpaa kilpailua.

VALOihin liittyy vihreiden mukaan myös tietoyhteiskunnan demokratiaa edistävä ulottuvuus. ”Ottaisitko mieluummin rokotteen, jonka toiminta on yksittäisen yrityksen salaisuus, vai rokotteen joka on kehitetty ja tutkittu avoimessa tiedeyhteisössä? VALOissa on kyse vastaavasta asiasta eli oikeudesta vapaaseen tietoon ja sen hyödyntämiseen”, Parviainen kiteyttää.

Tampereella on pohdittu VALOjen käyttöä aiemminkin. Vihreiden Oras Tynkkynen teki asiasta aloitteen vuonna 2004 ja vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmä esitti hiljattain vapaita ohjelmistoja Tampereen kouluihin.

Lisätietoja:

Olli-Poika Parviainen
044 548 1861

Valtuustoaloite

Vapaan ja avoimen lähdekoodin ohjelmistojen hyödyntämismahdollisuuksien selvittämiseksi ja avoimen toimisto -ohjelmiston käyttöönottamiseksi Tampereen kaupunkikonsernissa

Vapaan ja avoimen lähdekoodin ohjelmistot (VALO) ovat tietokoneohjelmia, joita saa käyttää, levittää ja muokata vapaasti. Tunnetuimpia VALOja ovat mm. suomalaisen Linus Torvaldsin kehittämä käyttöjärjestelmäydin Linux, Internet-selain Firefox sekä toimisto-ohjelmistot OpenOffice.org ja LibreOffice.

VALOilla on merkittäviä vahvuuksia. Ne ovat riippumattomia yksittäisistä toimittajayrityksistä ja niitä kehitetään Internetissä avoimesti, tieteellisen tutkimuksen tavoin. VALOista ei tarvitse maksaa lisenssimaksuja, ne ovat rakenteellisesti turvallisempia ja toimivat vaatimattomammilla laitteistokokoonpanoilla. Avointen ohjelmien tiedostomuodot ovat aina avoimia. Tämä paitsi edistää julkisen sektorin avoimuutta ja riippumattomuutta, myös parantaa kilpailutilannetta. Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta ja Työ- ja elinkeinoministeriö suosittelevat avoimen lähdekoodin käytön lisäämistä julkisessa hallinnossa.

Avoimuudella saavutetaan säästöjä hallinnossa. Esimerkiksi Helsingissä pelkästään työasemien ja toimisto-ohjelmien lisenssimaksut ovat lähes viisi miljoonaa euroa vuodessa. Summa kasvaa entisestään kun siihen lisätään erilaiset palveluostot, joiden kilpailu ei ole aidosti avointa. Lappeenrannan koulutoimessa tehdyn laskelman mukaan Linux-siirtymisen jälkeen IT:n kokonaiskustannukset työasemaa kohti laskivat 400 €:sta 140 €:oon vuodessa. Vastaavia 70 % säästöjä on saatu myös Oikeusministeriön hallinnonalalla OpenOfficeen siirryttäessä ja lukuisissa muissa organisaatioissa Suomessa ja Euroopassa. Helsingin kaupunginvaltuusto on jo päättänyt, että kaupunki ryhtyy kokeilemaan avoimen lähdekoodin ohjelmia työasemakäytössä nykyisen palvelinkäytön lisäksi.

VALOt ovat kehittyneet viime vuosina merkittävästi. Esimerkiksi lähes täysin Microsoft Office -yhteensopivat OpenOffice ja LibreOffice kilpailevat Microsoft Office -ohjelmien kanssa paitsi ilmaisuutensa, vapaan levitettävyytensä ja helpomman saatavuutensa, myös käytännön ominaisuuksiensa vuoksi. Ohjelmat tukevat myös ISO-standardoitua OpenDocument-tiedostomuotoa, joka on toimittajariippumaton ja edistää yhteentoimivuutta.

Yksi keskeinen avointen ohjelmien käyttöä rajoittava tekijä on niiden suljettuja vastineitaan heikompi tunnettuus. OpenOfficen asentaminen kaupungin työasemiin toisi henkilöstölle avoimen vaihtoehdon ja lisäisi asteittain kaupungin riippumattomuuta yksittäisistä ohjelmistovalmistajista. Ensimmäinen askel kohti laajempaa VALOjen hyödyntämistä olisi niiden tarjoamien mahdollisuuksien selvittäminen kaupunkikonsernissa.

Yllä olevan perusteella esitämme,

että Tampereen kaupunki käynnistää selvityksen vapaiden ja avoimen lähdekoodin ohjelmien hyödyntämiseksi Tampereen kaupunkikonsernissa ja,

että Tampereen kaupungin työasemille henkilöstön käyttöön asennetaan OpenOffice.org tai LibreOffice -ohjelmisto.

Tampereella 7.3.2011

Tampereen vihreä valtuustoryhmä