Valtuustoaloite luottamushenkilöiden sidonnaisuuksien julkistamisesta

joulu 20, 2010

Tampereen kaupungin Vihreä valtuustoryhmä, 15.12.2010

Viime vuosina suomalaisten luottamus poliittisen päätöksenteon puolueettomuuteen ja avoimuuteen on syystä horjunut. Vuonna 2009 Lauri Tarastin johdolla toiminut puolue- ja vaalirahoitustoimikunta esitti muistiossaan, että kuntalakiin sisällytettäisiin kaikille keskeisissä kunnallisissa luottamustoimissa toimiville ja päätöksentekoon osallistuville henkilöille ilmoitusvelvollisuus sidonnaisuuksista.

Kuntalain uudistamistarpeita selvittämään on asetettu virkamiestyöryhmä. Uuden kuntalain arvellaan kuitenkin valmistuvan siten, että se tulisi voimaan vasta vuonna 2017. Kuntapäättäjien sidonnaisuuksien julkistamisen on mahdollista lisätä kunnallisen päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja avoimuutta. Kuntien olisi perusteltua etsiä oma tapansa tarjota kunnan päättäjille ja päättäjäksi pyrkiville mahdollisuuden julkistaa sidonnaisuutensa jo ennen kuntalain muutosta; tähän myös Kuntaliitto patistaa kuntia. Ainakin Espoossa, Vantaalla ja Hämeenlinnassa on vireillä järjestelmä, jossa kaupungin kotisivuilla julkistetaan luottamushenkilöiden taloudelliset ja yhteiskunnalliset sidonnaisuudet. Tampereen ja monien muiden kaupunkien vihreät valtuustoryhmät ovat oma-aloitteisesti julkistaneet luottamushenkilöittensä sidonnaisuudet. Merkittävinä sidonnaisuuksina voidaan pitää ainakin seuraavia:

Virat, toimet, ammatit, tehtävät
1. Valtion, kunnan ja muiden julkisyhteisöjen virat
2. Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä
3. Ammatin ja elinkeinon harjoittaminen
Hallintotehtävät
4. Hallintotehtävät valtionyhtiöissä
5. Hallintotehtävät taloudellisesti merkittävissä yrityksissä
6. Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa
7. Hallintotehtävät merkittävissä järjestöissä
Luottamustehtävät
8. Etujärjestöjen luottamustehtävät
9. Kirkolliset luottamustehtävät
Taloudellinen asema
10. Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistukset sekä muut merkittävät omistusosuudet
11. Liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100 000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa annetut yli 200 000 euron takaukset tai muut vastuut
Mahdolliset muut
12. muut sidonnaisuudet

Tampereen kaupunginvaltuuston Vihreä valtuustoryhmä esittää, että kaupungin luottamushenkilöiden sidonnaisuudet julkistetaan esimerkiksi kaupungin nettisivuilla.

Tampere 15.12.2010

Maija Kajan