Valtuustoaloite aurinkovoiman lisäämisestä Tampereella

elo 18, 2014

VALTUUSTOALOITE

Aurinkovoima on tällä hetkellä maailman nopeimmin kasvava sähköntuotantotapa. Aurinkopaneelien hinta on laskenut viimeisen viiden vuoden aikana noin 70 prosenttia. Toisin myös kuin yleisesti luullaan, Suomessa riittää valoa energiantuotantoon myös talvella ja kesällä jopa miltei vuorokauden ympäri.

Suomi on kuitenkin jäämässä uuden energiapolitiikan kehityksen kärjestä jälkeen. Aurinkopaneelien yleistymisen esteenä on usein kaupunkikohtaisia byrokratian rattaita, verotusristiriitoja sekä yleisiä ennakkoluuloja.

Tampereella aurinkoenergian hyödyt mahdollistetaan täysimääräisesti vähentämällä kaupungin byrokratian esteitä, kuten aurinkopaneelien määrärajoituksia päivittämällä nykytiedon mukaisiksi. Vääriä ennakkoluuloja aurinkopaneelien toimimisesta kaupunkiympäristössä taas voidaan hälventää, kun Tampereen kaupunki suurella kiinteistömassallaan toimii uskottavana esimerkkinä aurinkopaneelien pilotoinnissa.

Edullisesti ja luotettavasti aurinkovoiman hyötyjä voidaan simuloida Suomessa kehitetyillä tietokonesimulaatioilla, joilla voidaan mallintaa Tampereen kaupungin saama säästö energiakustannuksissa aurinkovoiman avulla. Esimerkiksi suomalainen solar-arena.com -ohjelmisto sallii tarkkojen arvioiden laskennan nopeasti ja luotettavasti. Näin aurinkoenergiainvestoinnin kannattavuuteen saadaan lyhyellä aikavälillä paljon arvokasta ja päätöksentekoa helpottavaa tietoa.

Näin me allekirjoittaneet esitämme, että Tampereen kaupunki tarkastaa aurinkopaneelien lupaprosessinsa ja päivittää sitä tarvittaessa. Lisäksi Tampereen kaupunki selvittää sopivalla simulaatio-ohjelmistolla kaupungin aurinkopaneeleiden tuomat kustannussäästöt sähköntuotannossa, sekä tekee jatkosuositukset aurinkoenergian käytön lisäämiseksi kaupungissamme.

Jaakko Mustakallio ja muu vihreä valtuustoryhmä