Turkistarhauksen säännöt saatava Pohjoismaiselle tasolle

helmi 5, 2015

Eduskunta hylkäsi vuonna 2013 kansalaisaloitteen turkistarhauksen kiellosta. Silloisessa keskustelussa turkistarhauksen kannattajat lupasivat edistää lainsäädännöllä parannuksia eläinten oloihin. Nyt valmistelussa on eläinsuojelulain mittava muutos ja helmikuun puolivälissä maa- ja metsätalousministeriö esitteli turkisasetusluonnoksen. Lupauksien ja eläinsuojelujärjestöjen ehdotusten vastaisesti luonnoksen mukainen asetus tulisi heikentämään turkiselänten oloja.

Turkisasetusluonnos on maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpon (kok) vastuulla. Asetusluonnoksen valmistelussa on nähtävästi kuunneltu vain turkiselinkeinon harjoittajia. Eläinsuojelujärjestöt ehdottivat eläinten olojen parantamiseksi muun muassa minkkien kerroshäkkejä, kettujen pesäkoppeja ja kettujen häkkikoon kasvattamista. Ehdotukset torjuttiin. Nämä parannukset on otettu muissa Pohjoismaissa käyttöön. Asetuksen valmistelussa pitäisi eläinsuojelujärjestöjen kuulemisen lisäksi tarkastella muiden maiden toimia turkiseläinten olosuhteiden parantamiseksi sekä käyttää pohjana tieteellistä tutkimusta.

Uuteen eläinsuojelulakiin Vihreät haluavat sisällytettäväksi eläinten mahdollisuudet lajityypilliseen käyttäytymiseen. Turkiseläimet ovat villieläimiä ja luonnossa ne eläisivät neliökilometrien kokoisilla reviireillä. Turkiseläinten kohdalla ei siis voida mahdollistaa lajityypillistä käyttäytymistä eivätkä eläinsuojelujärjestöjen ehdottamat parannukset ole radikaaleja vaan vaatimattomia askeleita kohti hiukan siedettävämpiä oloja eläimille. Eläinten hyvinvoinnin ja olosuhteiden parantamisessa emme voi sanoa olevamme kehityksen kärjessä tai esimerkkinä. Eläinsuojelujärjestöjen ehdottamat parannukset saisivat meidät kuitenkin lähemmäs muiden Pohjoismaiden vastaavaa lainsäädäntöä.

Eläinsuojelujärjestöjen kanta on linjassa Vihreiden poliittisen ohjelman kanssa. Ohjelmassa vaaditaan turkistarhauksesta luopumista siirtymäajalla. Ville Niinistö kommentoi luonnosesitystä Facebookissa: ”Vihreät eivät hyväksy villieläimien pitämistä häkissä pelkästään turkkinsa takia. Turkistarhauksen kannattajat ovat silti luvanneet parantaa eläinten oloja – perusteena elinkeinojen jatkamiselle on väitetty olevan se, että Suomessa niiden oloista pidettäisiin huolta. Hallitus on luvannut eläinsuojelulain kokonaisuudistuksen, turkisasetuksen uudistuksen ja selvityksen siitä, miten turkistarhaajia voidaan kannustaa siirtymään muuhun elinkeinoon. Mikään näistä ei ole toteutunut. Hallituksen välinpitämätön tapa hylätä eläinten oikeudet on häpeällistä sille. Vaadimme eläinten oikeuksien parantamista. Sanansa on pidettävä.”
Välinpitämättömyys ja piittaamattomuus eläinten oikeuksista ovat häpeäksi nykyhallitukselle. Mitä voimme odottaa seuraavalta?

Maija Kajan (eduskuntavaaliehdokas, Vihr., sit.)