Tiedote: Pirkanmaasta vihreän lähimatkailun mallimaakunta

huhti 2, 2012

TIEDOTE:

Vapaa julkaistavaksi 2.4.2012

Pirkanmaan vihreä maakuntavaltuustoryhmä esittää, että maakunta profiloituu tulevaisuudessa vihreän lähimatkailun edelläkävijänä. Ryhmä ehdottaa aloitteessaan, että Pirkanmaan vesistöjen hyvä tila on nostettava entistä paremmin esiin paikallisena taloudellisena ja elämänlaatua parantavana virkistyksellisenä voimavarana. Maakuntaan tarvitaan eri tahot yhdistävä keskus tai vastaava toimija, joka yhdistää suojelulliset, taloudelliset ja virkistyskäytön tavoitteet. Puhtaat pintavedet ja vesireitit ovat valtava paikallinen voimavarana.

– Pirkanmaalla on potentiaalia profiloitua vihreän lähimatkailun mallimaakuntana, toteaa Vihreän maakuntavaltuustoryhmän puheenjohtaja Kirsi Jokila.

Ryhmä esittää myös, että Pirkanmaalla huolehditaan arvokkaiden luontoalueiden säilymisestä ja kehittämisestä selvittämällä kaupunkipuiston perustamista useamman kunnan alueelle. Kaupunkipuisto voisi sisältää Tampereen, Kangasalan, Nokian ja Ylöjärven harjujaksot lähialueineen yhdistyen Lempäälän ja Pirkkalan välisiin metsiin.

– Nyt on aika tarttua toimeen, jotta Pirkanmaallekin saadaan vihdoin kansallinen kaupunkipuisto, painottaa vihreän maakuntavaltuustoryhmän varapuheenjohtaja Petri Siuro.

Lisätiedot:
Emilia Olkanen, Sihteeri
Pirkanmaan vihreä maakuntavaltuustoryhmä
040-840 6045
emilia.olkanen@vihreat.fi

Aloitteet kokonaisuudessaan:

MAAKUNTAVALTUUSTOALOITE

PIRKANMAAN VIHREÄ MAAKUNTAVALTUUSTORYHMÄ

Pirkanmaan vesistöjen hyvä tila tulisi entistä paremmin nostaa esiin paikallisena taloudellisena ja elämänlaatua parantavana virkistyksellisenä voimavarana. Lähivesien suojelun ja hyvän tilan ylläpitämisen eteen voi jokainen tehdä osansa ja niiden puhdistuminen on kannustava esimerkki siitä, että tekojen vaikutukset myös näkyvät omassa elinpiirissämme. Samalla Kokemäenjoen vesistön Pirkanmaan haara yhdistää maakuntaa ja maakuntalaisia pohjoisesta etelään.
Vesistöillä on lukuisia käyttäjiä, hyödyntäjiä, suojelijoita ja muita intressiryhmiä niin elinkeinoelämän piirissä kuin kansalais- ja viranomaispuolellakin. Pirkanmaalle tarvitaan eri tahot yhdistävä keskus/vastaava toimija, joka nivoo yhteen suojelulliset, taloudelliset ja virkistyskäytön tavoitteet. Hämeessä käynnistetyn Vanajavesikeskuksen mallia soveltaen voidaan myös Pirkanmaalle muodostaa pintavesien kestävää virkistyksellistä ja taloudellista edistävä toimija.
Keskuksen tärkeimmät teemat:

  • Positiivinen esimerkki ja paikallisten vaikutusmahdollisuuksien korostaminen. Nostetaan Näsijärven tilan parantuminen ja hyvä kunto esimerkiksi siitä, mihin pystymme kun päätämme. Jokainen voi tehdä osansa ja vaikutukset myös näkyvät parhaimmillaan varsin nopeasti. Tehdään vesien puhtaudesta ja hyvinvoinnista kunnia-asia. Aktivoidaan eri toimijat, välitetään tietoa kestävän käytön mahdollisuuksista, kannustetaan omaehtoisesta kunnostusta ja suojelua, luodaan vertaistukiverkon osakaskunnille ja muille paikallistoimijoille
  • Puhtaiden pintavesien ja vesireittien arvo paikallisena voimavarana. Edistetään kestävää virkistyskäyttöä, lähi- ja hyvinvointimatkailua, tuetaan uusien kokonaisvaltaisten matkailupalveluketjujen kehitystä ja nostetaan esiin hyviä konsepteja, korostetaan imago- ja kulttuuriarvoa. Tähtäimenä kehittyminen vesistömatkailun mallimaakunnaksi.
  • Kestävän kalatalouden ja virkistyskalastuksen edistäminen. Tuodaan entistä paremmin esille pirkanmaalaisen järvikalan arvo ekologisena lähiruokana. Hämeen ELY-keskuksen laatiman selvityksen mukaan kalan osuus ravinnosta kasvaa mutta suomalaisen järvikalan osuus tästä pienenee.

Pirkanmaan vihreä maakuntavaltuustoryhmä esittää, että Pirkanmaan liitto selvittää maakunnallisen vesistökeskuksen perustamista.

Tampereella 2.4.2012
Pirkanmaan vihreä maakuntavaltuustoryhmä
————
MAAKUNTAVALTUUSTOALOITE

PIRKANMAAN VIHREÄ MAAKUNTAVALTUUSTORYHMÄ

Arvokkaiden luontoalueiden säilymisestä ja kehittämisestä on huolehdittava ja tarkasteltava maakuntakaavan luonto- ja virkistysalueita selvittämällä kaupunkipuiston perustamista useamman kunnan alueelle. Kaupunkipuisto voisi sisältää Tampereen, Kangasalan, Nokian ja Ylöjärven harjujaksot lähialueineen yhdistyen Lempäälän ja Pirkkalan välisiin metsiin.
Pirkanmaan vihreä maakuntavaltuustoryhmä esittää, että Pirkanmaan liitto selvittää maakuntakaavoituksen yhteydessä laajan kaupunkipuiston perustamista Pirkanmaalle.

Tampereella 2.4.2012
Pirkanmaan vihreä maakuntavaltuustoryhmä