Valtuustoaloite maauimalan saamisesta Tampereelle

elo 18, 2014

Tiedote 18.8.2014

Vihreä valtuustoryhmä jättää tänään valtuustoaloitteen maauimalan saamiseksi Tampereelle

Maauimalalle on saadun palautteen perusteella kysyntää. Kaupunkirakenteen tiivistyessä ja kaupungin väestömäärän kasvaessa maauimala täydentäisi kaupungin uimapaikkaverkostoa ja lisäisi uintiharrastuksen suosiota ja kaupungin yleistä viihtyisyyttä ja houkuttelevuutta.

Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Olli-Poika Parviaisen mukaan maauimala kannattaa sijoittaa keskeiseen ja hyvin saavutettavissa olevaan paikkaan ja esimerkiksi Kalevassa uintikeskuksen välittömässä läheisyydessä olisi valmis kaavavaraus ja tilaa.

”Kaleva kehittyy voimakkaasti ja alue on hyvin saavutettavissa esimerkiksi tulevalla raitiotiellä, muulla joukkoliikenteellä ja pyöräillen. Maauimala palvelisi Tamperelaisia laajasti ja uintikeskuksen läheisyydestä saisi kustannushyötyjä”, Parviainen toteaa.

Vihreiden mukaan myös muu sijainti voi periaatteessa tulla kyseeseen ja asia on syytä selvittää, mutta maauimalan sijoittaminen kantakaupunkiin Kalevaan palvelisi kaupunkilaisia todennäköisesti parhaiten ja tuottaisi parhaat kokonaishyödyt.

Kaupungin vaikeasta taloustilanteesta johtuen vihreät esittävät, että hankkeeseen haettaisiin mukaan yhteistyökumppani siten, että hanke kuormittaisi kaupungin taloutta mahdollisimman vähän. Maauimalaselvityksen yhteydessä voitaisiin kartoittaa kaupungin muidenkin uimapaikkojen ja uimahallien lähivuosien kehitystarpeita ja mahdollisuuksia.

Lisätietoja
Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja
Olli-Poika Parviainen
040 806 2576