5 miljoonan euron työllisyyspaketti

tammi 17, 2014

Olli-Poika-Parviainen_13x18-216x300Tiedote:

Tampereen kaupungin vuoden 2014 talousarviossa osoitetaan 5 miljoonaa euroa erityisesti pitkäaikaistyöttömien aktivointitoimenpiteisiin. Tavoitteena on vähentää pitkäaikaistyöttömien ja yli 500 päivää työttömänä olleiden määrää tarjoamalla nykyistä useammalle työllistämistoimintaa ja väylää takaisin työelämään. Työllisyyspaketin avulla voidaan järjestää kaupungin tarjoamia palveluja noin tuhannelle pitkäaikaistyöttömälle.

Kaupungin tarjoamia työllisyydenhoidon palveluita on saanut vuosittain yli 3000 pitkäaikaistyötöntä ja nuorta työtöntä. Heistä kolmannes on saanut tukijakson jälkeen työpaikan tai päässyt koulutukseen.

Työllisyyspaketin käytännön toteuttamista suunnitellut työryhmä esittää, että pitkäaikaistyöttömien aktivointitoimenpiteitä lisätään nykyisestään kasvattamalla sosiaalisen kuntoutuksen, kuntouttavan työtoiminnan ja palkkatukityöllistämisen tarjontaa.

Pitkäaikaistyöttömien tukipalveluiden lisääminen vaatii kaupungin järjestämien ja tuottamien palveluiden volyymien kasvattamista ja uudenlaisia toimintatapoja kaupunkiorganisaation sisällä. Myös yhteistyötä eri toimijoiden kesken on lisättävä.

Työryhmän puheenjohtaja, apulaispormestari Olli-Poika Parviainen painottaa, että lisäämällä pitkäaikaistyöttömien palveluita kaupunki toteuttaa myös yhteiskuntavastuutaan.

– Saamme näin enemmän työttömiä palveluiden piiriin. Lisäksi pitkäaikaistyöttömien aktivointi vähentää osaltaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden tarvetta ja parantaa ihmisten työllistymismahdollisuuksia.

Työllisyyspaketin vahvuutena on, että toimenpiteet on mahdollista toteuttaa valtaosin olemassa olevilla rakenteilla. Työllisyydenhoidon palvelukeskuksessa palvelut ovat jo käytössä ja niiden linkittyminen toisiinsa on jo tuttua. Muun muassa TE-toimiston kanssa on kehitetty toimintamalleja asiakasohjaukseen ja aktivointisuunnitelmien laatimiseen.

– Tahtotilana on, että valtiolle maksettavan työmarkkinatuen kuntaosuuden sijaan kaupunki panostaa pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen. Haemme pitkäaikaistyöttömille polkuja työelämään yrityksistä, kolmannelta sektorilta, yhdistyksistä ja kaupungin omista yksiköistä, kertoo kaupungin työllisyydenhoidon palveluyksikön johtaja Mika Itänen.

Itäsen mukaan työllisyyspaketin myötä valmistaudutaan ja saadaan kokemuksia vuonna 2015 uudistuvan työmarkkinatuen maksuvelvollisuuden varalle. Uudistuksessa kunnan maksuvelvollisuus laajenee koskemaan yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita.

Pitkäaikaistyöttömän aktivointitoimenpiteinä sosiaalinen kuntoutus ja kuntouttava työtoiminta ovat työllistymispolun alkupään palveluita. Useimmiten ne ovat sopivia palveluja pitkään työttömänä olleille, mutta johtavat vain harvoin suoraan työllistymiseen avoimille työmarkkinoille. Siksi on tärkeää turvata asiakkaalle etenemismahdollisuus seuraaviin palveluihin.

Sen sijaan palkkatukityöllistäminen työllistämispolun loppupään palveluna edistää työttömän sijoittumista avoimille työmarkkinoille. Tavoite on kuitenkin haastava nykyisessä työmarkkinatilanteessa. Tämän vuoksi palkkatukityöllistämistä pyritään suuntaamaan työttömien oppisopimuksiin ja toteuttamalla uutta toimintamallia, jossa tuella palkattu sijoitetaan vielä toisenkin työnantajan tehtäviin.

Pitkäaikaistyöttömän kieltäytyminen palvelusta tai sen keskeyttäminen vie hänet pelkälle toimeentulotuelle, ja se lisää toisaalla kaupungin kustannuksia.

» Aikuisten sosiaalinen kuntoutus

» Työllisyysportti

Verkkopalvelu Tampereen kaupunkiseudun työllisyyspalveluista.
www.tyollisyysportti.fi

Teksti: Raija Lindell

 

Lisätietoja

Apulaispormestari
Olli-Poika Parviainen
Puhelin 040 806 2576

Palveluyksikön johtaja
Mika Itänen
Matkapuhelin 040 566 1245

Suunnittelupäällikkö
Maritta Närhi
Puhelin 050 320 6325

13.1.2014