Tiedote: Olli-Poika Parviaisesta Tampereen vihreän valtuustoryhmän uusi puheenjohtaja

tammi 7, 2009

Tampereen kaupunginvaltuuston vihreä valtuustoryhmä on nimennyt uudeksi puheenjohtajakseen Olli-Poika Parviaisen. Ryhmän puheenjohtajana viime kaudella toiminut Perttu Pesä nousee apulaispormestariksi. Ryhmä valitsi varapuheenjohtajikseen Niina Rissasen ja Kirsikka Siikin. Valtuustoryhmän sihteerinä jatkaa Otto Auranen. Ryhmä vahvisti myös esittävänsä Irene Roivaista kaupunginvaltuuston seuraavaksi puheenjohtajaksi. Päätöksen myötä Roivainen vetäytyy lopullisesti pormestariehdokkuudestaan.

Olli-Poika Parviainen on 28-vuotias ensimmäisen kauden valtuutettu. Viime kaudella hän toimi mm. ryhmänsä varavaltuutettuna. Kokemusta
vihreästä politiikasta hän on kerännyt mm. Tampereen vihreän kunnallisjärjestön ja Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton puheenjohtajana sekä vihreiden puoluehallituksen jäsenenä. Tampereella hän on ehtinyt toimia TKL:n johtokunnan puheenjohtajana ja osaamis- ja elinkeinolautakunnan varapuheenjohtajana. Parviainen on koulutukseltaan viestintäalan Medianomi amk ja ammatiltaan Freelancer.

Nyt alkaneen valtuustokauden tärkeimmiksi tavoitteiksi Parviainen nimeää yhteisen pormestariohjelman vihreiden painotusten edistämisen,
lamaan varautumisen ja sen torjumisen sekä ympäristönäkökulman vakiinnuttamisen osaksi kaikkea kaupungin päätöksentekoa. Ns.
XL-yhteistyöhön hän on tyytyväinen, mutta sanoo pyrkivänsä omalta osaltaan toimimaan rakentavasti myös vasemmiston suuntaan.

Kaupunginhallitukseen vihreät esittävät Parviaisen lisäksi Maija Kajania ja varajäseneksi Niina Rissasta. Kaikki valinnat tehtiin ryhmässä yksimielisesti.

Herbal Phentermine Ultra Medical
Phentermine Pay With Check
Phentermine No Prescription Rss Feed
Brans Of Phentermine
Phentermine Cheap C O D
Best Online Pharmacy Phentermine
Buy Phentermine Valium Xanax Ambien
Phentermine Not A Rip Off
Rx Billing Phentermine
Phentermine No Prior Script Needed
No Script Next Day Phentermine
Cod Fast Order Phentermine
Took 2 Phentermine Pills
Buy Phentermine Hcl Online
Phentermine Cheap Cod No Prescription
Phentermine Over Prescribing
Phentermine 37.5mg Consultation
Best Price Phentermine Huge Discounts
Consultation Online Order Phentermine
Easy Phentermine
Phentermine 37.5 Mg Without Prior Prescription
Overnight Delivery For Phentermine
Adipex Vs Phentermine Purephentermine
Phentermine And Pregnancy Test
37.5 90 Phentermine Pill
Order Phentermine Online Cheap Without Prescription
Purchase Phentermine Cheapest Phentermine Online
Cheap Diet Phentermine
Phentermine Celexa
Phentermine Online Prescriptions Us Licensed Pharmacies
Phentermine And Results
Herbal Phentermine With Hoodia
Pay Pal Phentermine
Phentermine No Prescription No Membership
Phentermine Without Doctor Prescription
Purchase Phentermine No Physician
Cheap Cod Online Phentermine
Phentermine 37.5 Mg Tab
Cheap Internet Phentermine Suppliers
Slimfast Herbal Phentermine Capsules Review
Online Adipex Meridia Phentermine Prescription Viagra
Phentermine Pharmacy Phentermine Purchase Phentermine
3.34 Cost Low Phentermine
Phentermine With Hoodia
Herbal Phentermine Side Effects
35 Dollar Phentermine
Keenan Phentermine
Phentermine Columbus Ohio
Phentermine Legal In Canada
Phentermine Online Consultation 93
Phentermine Journals Quizilla
Phentermine Over Night
Phentermine Worldwide Shipping Cheapest
Phentermine 24 7
Phentermine With Online Physician
30mg Capsule Phentermine
Phentermine Online And 90
Phentermine No Rx 37.5
50 Phentermine Ship State
Phentermine 37.5mg On Line
Cheap Phentermine Online Pharmacy
Order Phentermine Without Physician Name
No Persciption Phentermine
Phentermine Photos
Pcp False Positive Phentermine
Buy Phentermine Adipex P
Phentermine Sites Personal Health Directory
Board Diet Message Phentermine Pill
4.01 N Online Phentermine Purchase
Cheap Phentermine C O D Payment
Phentermine No Prescription Canada
Phentermine By Purepac
No Prescription Phentermine Online Pharmacy
Phentermine 89
Phentermine Wu
Buy Phentermine Online Without Doctors Prescription
Cheapest Phentermine Pills At Us Pharmacy
Cheap Phentermine Online Prescription
Phentermine No Prescriptions Sat Delivery
37.5 Phentermine Cod
Buy Phentermine No Perception
Phentermine Generic 90 Pills Overnight
Search Results Cheapest Phentermine
Buy Leagle Phentermine
Phentermine Information From Drugs Com
Buy Cod Diet Phentermine Pill
Phentermine Rankings
Cheap Phentermine Online Purchase Phentermine Phentermine
Phentermine Review Online Pills Huge Discounts
Phentermine With Master Card
Side Effects Of Phentermine
Phentermine Phentermine Href Buy Online
Phentermine 37.5 Order Medication Mexico
Where To Buy Cheap Phentermine
Phentermine 37.5 Mg Tablet
Phentermine Broker Online
Phentermine Lowest Price No Perscribtion Needed
Buy Cheapest Online Phentermine Place
Adipex Phentermine Xenical Phentermine Wholesale Phentermine
Can Phentermine Cause Edema
No Primary Care Physician Phentermine
Fast Phentermine Delivery No Prescription
Phentermine Where To Buy 3 99
Phentermine 90 $149
Didrex Phentermine Tenuate
Phentermine No Prescription Discount
Phentermine Online Buy
Ccbasket Phentermine
Phentermine 37.5 For Cheap
Phentermine Wikipedia The Free Encyclopedia
Phentermine Erection Adhd
No Doc Phentermine
Phentermine Cod Cheap
Pay Pal Buy Phentermine
Doctor To Prescribe Phentermine Online
Buy Pal Pay Phentermine Using
Took Dextromethorphan Take Phentermine
Phentermine Sucessfull And Unsucessful Stories
Can You Snort Phentermine
Phentermine 90 Pills For $90 Overnight
Buy Phentermine No Rx
Before And After Phentermine
Buy Phentermine On-Line Physician
Online Phentermine Online
Phentermine Addiction Online Consultations And Prescriptions
Order Phentermine With Money
Phentermine Online Comparison
Inhal Phentermine
Cheap Phentermine Online No Prescription
Drugs And Phentermine Hcl
Phentermine No Prescription
Order Phentermine Online At Cheap Prices
No Prescription Phentermine Price Comparison
Buy Phentermine Cod Overnight Delivery
Phentermine And Prozac
Phentermine Hcl Without A Prescription
Phentermine Wikipedia The Free
Buy Herbal Phentermine Cheap Prices
90.00 Phentermine
Buy Phentermine At Online Pharmacy Meds
Cash Delivery Hydrochloride Phentermine
Phentermine Online No Rx
Phentermine Hydrochloride Pdr
Phentermine Increas Efficacy Antidepressant
Florida Pharmacy Phentermine
Cheap Phentermine Without Membership
Phentermine Discover Card
Cheap Diet Phentermine Pill
37.5 Cheapest Phentermine
Ups Delivery Phentermine
Drug Phentermine Review
Phentermine Mg Index
Cheap Phentermine Pill
Cheap Phentermine Perscription
Phentermine For Sale 99
Phentermine Weight Loss Shipped
Phentermine Package Insert
Effects Of Snorting Phentermine
Phntr Phentermine Pharmacy
Buy By Cod Phentermine
Where To Get Real Phentermine
Phentermine Molecule
Buy Cheap Phentermine Onli
By Phentermine
Order Phentermine Without A Doctor Approval
Buy Overseas Phentermine
Overnight Saturday Delivery For Phentermine
Phentermine Cod No Rx
Weight Loss Prescription Phentermine
Cheap Phentermine Without
Phentermine Information Phentermine
Second Mortgage Loan Phentermine
Phentermine 37 5mg Online
Phentermine And Consultation
Picture Of Phentermine
Next Day Phentermine
Phentermine Chat Forum
Adverse Reactions Phentermine
Buy Phentermine Online No Rx
Xenical Vs Phentermine Vs Meridia
As As Known Phentermine
Buy Phentermine No Prescription 32
Phentermine Carisoprodol Phenthermine Yellow
30 Mg Blue And Clear Phentermine
Web Md Phentermine
Phentermine Overnight Shipping Fed Ex
Get It Online Phentermine
Elexa And Phentermine
Phentermine And Online Prescriptions
Bontril Meridia Phentermine Support
Buy Phentermine Overnight Saturday Delivery Purephentermine
Same Effect As Phentermine
Buy Phentermine To Loose
Appetite Suppressant Phentermine
Hunt Phentermine Pill
Card Master Phentermine
On Line Doctor Phentermine
Phentermine Affordable
Buy 37.5mg Phentermine
Phentermine Half-Life
Phentermine By Phone
Diet Pills Phentermine Free Shipping
Carolina North Phentermine Phentermine Illinois Phentermine
Buy Phentermine Tablet Us Licensed Pharmacies
Phentermine 37.5 Fast Shipping
Cheap Consultation Online Phentermine
Phentermine Cod Nrop
Pharmacies That Sell Phentermine
Phentermine Buy Online Overnight Delivery
Phentermine In Orland Park
Buy Phentermine Online Cheap No Prescription
Phentermine Site About Phentermine
Phentermine And Florida
Price Comparison Phentermine
Generic Form Of Phentermine
Phentermine Online Overnight Pharmacy
Buy Diet Phentermine Pill
Phentermine Paid By Mastercard
37 5 159 A Phentermine
4.28 Diet N Phentermine Pill
Herbal Phentermine Discontinued
Zoho Polls Gt Phentermine Online
Phentermine Fedex
Phentermine A-159 Usa Pharmacy
Phentermine Online Phentermine Online Cheap Phentermine
Bontril Bontril Phentermine Norvasc
What Is Phentermine Hydrochoride
Internet Clinic Phentermine
Adipex P Phentermine Ecureme Com
Buy Phentermine No Script
Phentermine 37.5 White Blue Speckle
Phentermine Result Phentermine Info Danger Phentermine
Buy Phentermine Saturday Delivery Ohio
Phentermine 90 No Prescription
Ezpillstore Phentermine Prescriptions On Line
92 Accepted Cod Phentermine
Phentermine Onlien
Phentermine No Rx Re
Generic Phentermine Mex
Phentermine Kosmix Topic Page
General Phentermine Usage
Adipex Phentermine Pharmacy Online
Low Price Phentermine
Phentermine Legal To Buy
Delivered Only Order Overnight Phentermine
Phentermine La
Phentermine Diet Pill Side Effects
Price Comparison For Phentermine Amp Ultram
Phentermine 37 5
Ordering Phentermine Over Internet
Order Phentermine Online Saturday Delivery
Online Phentermine Articles
Phentermine Fed Ex Usa
Taking Phentermine And Chantrex Together
Online Doctors Who Prescribe Phentermine
Phentermine Online Free Shipping
Phentermine Prescription Mexico
Buying Phentermine With A Money Order
Phentermine Cod Or Mastercard
Phentermine 37.5 Consult
Phentermine Buy Phentermine
Phentermine Law Suits
Phentermine And Weight Loss
Diet Pill Phentermine Order Online
Phentermine As Weight Control
Is Phentermine Also Called Speed
Phentermine Approved Pharmacy
Buy Florida In Phentermine
Phentermine Confidential
Difference Between Phentermine And Phendimetrazine Tartrate
Buy Phentermine Without Dr Consent
Phentermine And Shortness Of Breath
Medication Phentermine Prescription
Phentermine For 100
Hrt And Phentermine
Online Phentermine Store
Phentermine Saturday Cod
37.5mg Phentermine Nc
Phentermine Blue White
Immediate Phentermine Overnight Delivery
Phentermine Shipped Cod Best Online Pharmacy
Phentermine 30 Mg No Rx
What Is Phentermine Hcl
Buy Diet Online Phentermine Pill Prescription
Drugbank Interactions For Phentermine
Buy Phentermine Pills Online
Buy Phentermine Cheap No Prescription
Phentermine No Prescription U S Pharmacy
Buy Fastin Phentermine No Perscrptions
Phentermine Buying
Phentermine Claritin D Hr
Phentermine Prescription Provided
Phentermine Actos Phentermine Imitrex
Phentermine Great Search
Online Pharmacy Phentermine Without Prescription
Buy Phentermine Pay With Mastercard
Phentermine Adverse Effects Warnings
Online Prescription For Phentermine
Diet Dieting Phentermine Diet Pill
Phentermine No Doctor Required