Tiedote: menettelytapasopimus syntyi

maalis 12, 2012

Tiedote 12.03.2012
Vapaa julkaistavaksi

Kokoomuksen ja RKP:n, SDP:n, Vihreiden ja Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmät ja kunnallisjärjestöt ovat allekirjoittaneet vuoden 2012 kunnallisvaalien jälkeisestä luottamustehtävien jaosta ja poliittisista neuvotteluista linjaavan menettelytapasopimuksen.

Sopimuksen tavoitteena on selkeyttää kunnallisvaalien jälkeistä yhteistyötä ryhmien välillä, selkeyttää menettelytapoja ja määrittää työkalut luottamustehtävien paikkajakoon mahdollisimman laajaa suhteellisuutta noudattaen ja vaalitulosta kunnioittaen.

Sopimuksessa määritetään ryhmien yhteistyön rakentaminen ohjelmallisin perustein valtakunnallista eduskuntavaalien jälkeistä hallitusohjelmaprosessia mukaillen. Sopimuksessa määritetään myös neuvottelujen menettelytavat ja etenemisjärjestys. Kunnallisvaaleissa eniten ääniä saanut valtuustoryhmä saa ensimmäisen mahdollisuuden aloittaa tunnustelut pormestariyhteisteistyöstä ryhmien välillä.

Sopimuksella pyritään hillitsemään luottamuspaikkajaossa Tampereella käytettyjä teknisiä vaaliliittoja, kuitenkin siten, että pienten valtuustoryhmien vaikutusmahdollisuudet turvataan.

Sopimus ei ota kantaa mahdolliseen pormestariin tai pormestarikoalitioon, vaan kyseessä on työkalu reilun ja läpinäkyvän neuvottelukulttuurin eteenpäin kehittämiseksi. Allekirjoittaneiden valtuustoryhmien tavoitteena on luoda askelmerkit mahdollisimman läpinäkyvään toimintaan valtuustoryhmien välillä.

Sopimuksen allekirjoittaneet valtuustoryhmät edustavat tällä hetkellä 53:a kaupunginvaltuutettua Tampereen 67-jäsenisestä kaupunginvaltuustosta. Ryhmät ovat myös linjanneet, että eivät aseta pormestariehdokasta ennen kunnallisvaaleja, jotta kunnallisvaalit voidaan käydä ja pormestari nimetä myöhemmin poliittisen ohjelmallisen sisällön kautta.

Lisätiedot:

http://www.ollipoikaparviainen.fi/politiikka/menettelytapasopimus/

Leena Kostiainen
puheenjohtaja, Kokoomuksen ja RKP:n Tampereen valtuustoryhmä

Harri Airaksinen
puheenjohtaja, Kokoomuksen Tampereen Aluejärjestö ry

Pekka Salmi
puheenjohtaja, Tampereen Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä

Atanas Aleksovski
puheenjohtaja, Tampereen Sosialidemokraattinen Kunnallisjestö ry

Olli-Poika Parviainen
puheenjohtaja, Tampereen vihreä valtuustoryhmä

Tommi Pfander
puheenjohtaja, Tampereen Vihreät ry

Mikko Aaltonen
puheenjohtaja, Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmä

Anne Karinen
puheenjohtaja, Vasemmistoliiton Tampereen kunnallisjärjestö ry