13 vihreää ratkaisua keskustan turvallisuuden ja viihtyisyyden lisäämiseksi

loka 17, 2012

Tampereen keskusta-aluetta voidaan kohentaa monin keinoin. Julkisuudessa on keskusteltu laajasti erityisesti keskustorin ympäristössä ilmenevistä lieveilmiöistä, joihin on syytä puuttua. Yksittäistä kikkaa tilanteen ratkaisemiseksi ei ole, vaan asia edellyttää useita toimenpiteitä sosiaalityöstä kaupunkitilan kehittämiseen. Tampereen vihreät ovat laatineet toimenpidelistan keskustan rauhoittamiseksi ja viihtyisyyden lisäämiseksi.

Tampereen vihreiden kunnallisvaaliohjelmassa todetaan asiasta seuraavaa: ”Edistetään koko kaupungin ja erityisesti keskusta-alueen turvallisuutta ja viihtyisyyttä pitkäjänteisesti ja määrätietoisesti yhdessä mm. poliisin ja sosiaalialan toimijoiden kanssa. Otetaan turvallisuusnäkökulma vahvasti huomioon kaupunkisuunnittelussa ja kehitetään myös liikenneturvallisuutta siten, että kaupunkitila on entistä turvallisempi liikkua ja oleskella.”

Keskusta kuuluu kaikille kaupunkilaisille. Voimme kehittää keskustorin ympäristöä paitsi satsaamalla alueen viihtyisyyteen mm. palvelujen ja tapahtumien avulla, myös kohentamalla alueen rakenteita istutuksista penkkeihin.

Häiritsevän päihteidenkäytön kaltaisten turvattomuuden tunteita lisäävien asioiden ehkäisemiseksi voimme tehdä joitakin nopeita ratkaisuja ja tarjota mm. turvallisen ”kostean” tilan päihdeongelmaisille. Pitkäjänteinen sosiaalityön ja päihdehuollon kehittäminen yhdessä käyttäjien kanssa on myös välttämätöntä. Kukaan ei ole ihmisroska, mutta yksittäinen ryhmä ei myöskään saa ottaa haltuun julkista tilaa muiden kustannuksella.

Välittömät toimenpiteet:

 • Päihteidenkäyttäjille tarkoitetun turvallisen ”kostean” tilan järjestäminen ydinkeskustan välittömään läheisyyteen. Tilassa tulee olla mahdollisuus viettää aikaa ja mm. peseytyä ja vaihtaa vaatteet. Tilojen suunnittelussa on kuultava myös päihteidenkäyttäjiä.
 • Poliisin, Tampereen kaupungin, seurakuntien, kolmannen sektorin, yksityisen turvallisuusalan ja yrittäjien välisen yhteistyön kehittäminen, yhteisen toimielimen perustaminen ja turvallisuus- ja viihtyvyysnäkökulmien painottaminen Tampereen strategisessa keskusta-hankkeessa.
 • Penkkien ja istutusten kohentaminen koko keskusta-alueella. Kuninkaankadun Anttilan puoleisen päädyn viihtyisyyden ja palvelujen kehittäminen yhdessä yritysten kanssa.
 • Keskustorin kioskin ja sen terassialueen kehittäminen, laajentaminen ja remontoiminen.
 • Ilkivaltaa ehkäisevien materiaalien ja tilaratkaisujen käyttöönotto häiriöalttiiden alueiden perusparannusten yhteydessä.
 • Roskisten lisääminen koko keskustan alueelle.

Muut toimenpiteet:

 • Etsivän ja auttavan sosiaalityön ja päihdetyön resursointi ja kehittäminen.
 • Sosiaalisen asuntotuotannon varmistaminen.
 • Tontinhallintakysymysten selvittäminen siten, että järjestyksenvalvonta helpottuu mahdollisilla ongelma-alueilla.
 • Häiritsevän liikennemelun vähentäminen rauhoittamalla Hämeenkatu asteittain kävelylle, pyöräilylle ja joukkoliikenteelle.
 • Tapahtumatarjonnan suuntaaminen myös Keskustorin kioskin yhteyteen ja ympäristöön.
 • Yritysten vastuuttaminen esimerkiksi pikaruokapakkausten ym. roskien siivoamisen resursoinniksi keskustorilla ja sen lähiympäristössä.
 • Osallistuvan budjetoinnin satsaus kaupunkilaisten omiin ideoihin keskusta-alueen viihtyisyyden lisäämiseksi.

https://tampereenvihreat.fi/wp/wp-content/Vaaliohjelma2012.pdf

Lisätietoja:
Olli-Poika Parviainen
opp (at) vihreat.fi
040 806 2576

Anna-Kaisa Heinämäki
akheina (at) gmail.com
0400 823 214