Teiskon kansallispuiston perustamisedellytysten selvittämistä jatkettava

syys 15, 2010

Tampereen vihreät ry. Tiedote 15.9.2010

Teiskon kansallispuiston perustamisedellytysten selvittämistä jatkettava

Tampereen vihreät pitää välttämättömänä, että Teiskon kansallispuiston
perustamisedellytysten selvittämistä jatketaan. Kansallispuistot ovat
ihmisille avoimia luonnonnähtävyyksiä sekä ulkoilu-, retkeily- ja
virkistyskeskuksia. Suomessa kansallispuistojen kävijämäärät ovat
olleet huomattavassa nousussa.

”Kansallispuistoilla on tärkeä tehtävä luonnon monimuotoisuuden
turvaamisessa. Lisäksi ne ovat tärkeitä ihmisten terveydelle,
virkistykselle ja vapaa-ajanvietolle. Kansallispuiston merkitys
kaupungin vetovoima- ja viihtyvyystekijänä tulee vuosikymmenten
kuluessa jatkuvasti kasvamaan”, toteaa Tampereen vihreät ry:n
puheenjohtaja Päivi Sinkkonen.

Tampereen läheisyydestä puuttuu tällä hetkellä helposti saavutettava
kansallispuisto. Kaupunkikehitysryhmän selvitys tulkitsee puiston
perustamisedellytyksiä Tampereen vihreät ry:n mielestä varsin
ahtaasti. Luonnonsuojelulakia tiukasti tulkitsemalla ei edellytyksiä
löytyisi välttämättä edes kaikille jo perustetuille
kansallispuistoille. Useita Teiskon metsiä, kuten Vattulaa, Pikkuhakaa
ja Pirttijärven rantametsiä voidaan pitää Pirkanmaalla merkittävinä
luonnonnähtävyyksinä.

”Kansallispuiston perustamisen lähtökohdat ovat Tampereen seudulla
varsin kelvolliset, kun huomioidaan yhtenäisten vanhojen metsien
niukkuus koko Pirkanmaalla. Teiskon retkeilymetsillä ja Kintulammen
alueella on jo nyt merkittäviä, säilytettäviä luontoarvoja.”,
huomauttaa yhdistyksen hallituksen varajäsen Totte Vadén.

Uudet kansallispuistot muodostuvat perustettaessa usein irrallisista
osista sekä yhtenäistyvät ja monimuotoistuvat kasvaessaan
suunnitelmallisesti ajan kuluessa. Kansallispuiston perustamiseen
tuleekin suhtautua laajana, pitkän tähtäyksen kaupunkikehityksenä.
Vuosikymmenille suunnitellussa yhtenäistävässä lisämaiden hankinnassa
on käytettävissä hyvin monenlaisia rahoitus- ja
maanvaihtomahdollisuuksia.

Tampereen vihreät muistuttaa myös vuonna 2006 tehdystä Tampereen
kaupungin vanhat metsät -selvityksestä. Muidenkin kuin
kansallispuiston rungoksi ehdotettujen metsien suojelua tulee edistää
jatkossa entistä määrätietoisemmin.

Lisätiedot:

Päivi Sinkkonen
puheenjohtaja
paivi.sinkkonen@vihreat.fi
050 541 4896

Sari Poutiainen
järjestösihteeri
sari.poutiainen@vihreat.fi
044 200 1380