Tampereen vihreät ry iloitsee maahanmuuttajanuorten työllistymisestä

syys 20, 2010

Tiedote 20.9.2010

Vapaa julkaistavaksi heti

Tampereen vihreät ry iloitsee maahanmuuttajanuorten työllistymisestä
Tampereen kaupungin kesätöihin kesällä 2010.

Vihreä valtuustoryhmä teki keväällä 2009 aloitteen
maahanmuuttajataustaisten nuorten työllistämiseksi väestöpohjaa
vastaavalla suhteella Tampereen kaupungin kesätöihin. Vaikka
kesätyöntekijöiden määrää laskettiin säästösyistä radikaalisti,
ottivat viranhaltijat aloitteen tosissaan. Maahanmuuttajataustaisia
nuoria työllistyi kesätöihin kesällä 2010 kymmenen henkilöä,
kesätyöntekijöitä oli kaikkiaan noin 350.

”Vaikka määrä ei ole suuri, on se merkittävä niin kaupungille kuin
nuorille ja heidän perheilleen” iloitsee Tampereen vihreiden
puheenjohtaja Päivi Sinkkonen ja kiittää niitä kaupungin
työntekijöitä, jotka ovat osallistuneet kesätyöntekijöiden
rekrytointiin. ” Työllistyminen ehkäisee parhaiten syrjäytymistä.
Työpaikan saaminen on kuitenkin maahanmuuttajataustaiselle vaikeaa:
maahanmuuttajataustaisten kuntalaisten työttömyysprosentti on edelleen
yli kaksinkertainen muuhun työikäiseen väestöön verrattuna” ,
huomauttaa Sinkkonen.

”Tällainen työllistäminen on hyvä esimerkki vihreiden kannattamasta
rakentavasta ja osallistavasta maahanmuuttomyönteisyydestä, jossa
ihmisille luodaan mahdollisuuksien tasa-arvoa. Olemme ylpeitä
Tampereen kaupungista, joka antoi hyvän esimerkin muille työnantajille
ja onnistui suoriutumaan tehtävästä haastavassa taloustilanteessa”,
toteaa Tampereen vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Olli-Poika
Parviainen.

Lisätiedot:
Päivi Sinkkonen
Puheenjohtaja, Tampereen vihreät ry
paivi.sinkkonen@vihreat.fi
puh. 050 541 4896

Olli-Poika Parviainen
Puheenjohtaja, Tampereen vihreä valtuustoryhmä
opp@vihreat.fi
puh 044 548 1861