Tampereen vihreät ja Vihreiden puoluesihteeri Laturi: Tampereen seudun lähijunaliikenne käyntiin ensi valtuustokaudella

loka 20, 2008

TIEDOTE 20.10.2008

Tampereen Vihreät ja Vihreiden puoluesihteeri Laturi:
TAMPEREEN SEUDUN LÄHIJUNALIIKENNE KÄYNTIIN ENSI VALTUUSTOKAUDELLA
– MYÖS KAUPUNKIRATIKAN SUUNNITTELU KÄYNNISTETTÄVÄ

Tampereen seutu on esimerkki nopeasti kasvavasta alueesta, jossa busseihin perustuva joukkoliikenne ei enää riitä. Koska Tampere lisäksi sijoittuu kapealle kannakselle, sen rakenne on jo luonnostaan nauhamainen. Vihreät haluavat yhdistää Tampereen keskustan raideliikenteen avulla kaupungin naapurikuntiin. Kaupunkiseudun laajentuminen perustuisi tulevaisuudessa raideliikennepohjaiseen puutarhakaupunkien nauhaan.

– Tampere on Suomen nopeiten kasvavia kaupunkiseutuja. Joukkoliikenteen osuutta voitaisiin helpoiten kasvattaa siirtymällä raitiotiehen ja lähijuniin perustuvaan joukkoliikenteeseen. Tälle on olemassa edellytyksiä, koska nykyinen hallitus on varannut 65 miljoonaa euroa seudun lähijunaliikenteen kehittämiseen, Tampereen Vihreiden tilaisuudessa vieraillut Vihreiden puoluesihteeri Panu Laturi toteaa.

– Seuraavalla valtuustokaudella pääpainon tulisi olla lähijunaliikenteen käynnistäminen Lempäälästä, Nokialta, Ylöjärveltä ja Kangasalalta Tampereelle, Tampereen Vihreiden puheenjohtaja Olli-Poika Parviainen esittää.

Lähijunaliikenne vaatii myös satsauksia kunnilta. Vihreät katsovat, että Tampereen seudun kuntien on satsattava lähijunaliikenteeseen yhtä paljon kuin valtio siihen panostaa. Asemat ja liityntäliikenne on suunniteltava huolella, samoin kuntien tulisi kehittää yhtenäinen ja edullinen seutulippu, joka käy sekä busseissa että junissa.

Tampereen uudet kaupunginosat on sijoitettava Vihreiden mielestä raideyhteyksien varrelle.
– Kaupunki voi rahoittaa raideliikenteen vaatimia investointeja korottamalla maan arvonnousun vastineeksi uusien tonttien kaavoitusmaksuja ja ottamalla käyttöön maankäyttö- ja rakennuslaissa mainittuja kehittämismaksuja jo rakennetuille alueille. Näin raideliikennetalkoiden hyödyt ja kustannukset jaetaan reilusti, Parviainen esittää.

Lähijunaliikenteen käynnistämisen lisäksi Vihreät katsovat, että Tampereelle pitää ryhtyä välittömästi suunnittelemaan kaupunkiratikkaa.
– Kaupunkiratikka yhdistäisi suurimmat lähiöt ja työpaikka-alueet, kuten Hervannan, keskussairaalan ja yliopiston sekä Lielahden kaupallisen alueen keskustaan, Parviainen toteaa.

Hallituksen budjettiesityksessä on mukana suurten kaupunkien joukkoliikennetuki, josta Tamperekin saa osansa.
– Tämä summa tulisi käyttää bussiliikenteen tarjonnan parantamiseen ja joukkoliikenteen kilpailukyvyn lisäämiseen. Valtion tukea pitää tulevaisuudessa mielestämme kasvattaa, sillä nykyisellä tasolla se ei mahdollista merkittäviä kehityshankkeita. Tampereella ja muissa kasvukeskuksissa tulisi päästä siihen, että tärkeimpien asutus- ja työpaikkakeskusten välillä kulkisi bussi tai juna enintään kymmenen minuutin välein työhön meno- ja paluuaikoina, puoluesihteeri Laturi sanoo.

Lisätiedot:

Vihreiden puoluesihteeri
Panu Laturi
050 520 8337
panu.laturi@vihreat.fi

Tampereen Vihreiden puheenjohtaja
Olli-Poika Parviainen
044 5481 861
opp@vihreat.fi