Tampereen vihreät hoitaa perinnemaisemaa keskellä kaupunkia

elo 24, 2010

Maalaismaisemasta tuttuja niittyjä voi löytää kaupungistakin. Iidesjärven pohjoispuolella junaradan ja ulkoilureitin välittömässä läheisyydessä sijaitsee pieni Vuohenojan keto. Junaradan pohjoispuolella sijaitsee myös arvokas luonnonsuojelualue, jossa elää muun muassa valtakunnallisesti uhanalainen ahdeyökkönen.

Tampereen vihreät otti haasteen vastaan ja osallistuu JOY Jokaisen Oma Ympäristö – Kulttuuriympäristökampanjaan hoitamalla Vuohenojan ketoa. Talkoot alueella jatkuvat kolmatta kesää Suomen luonnonsuojeluliiton Matkalla maisemaan luonnollisesti -hankkeen toimesta. Hankkeessa hoidetaan VR:n tuella kymmeniä pusikoitumassa olevia perinnemaisemia ympäri Suomea. Vuohenojan talkoissa on kolmatta kertaa mukana myös Tampereen hyönteistutkijain seura.

”On hienoa, että kantakaupungista löytyy vielä tällaisia luontokohteita. Tulemalla mukaan talkoisiin voi kuka tahansa edistää niiden säilymistä. On tärkeää, että aluetta hoidetaan ja se jätetään rakentamiselta rauhaan jatkossakin”, muistuttaa Tampereen vihreät ry:n järjestösihteeri Sari Poutiainen.

Vuohenojan kedolla on säilynyt useita harvinaistuneita niittylajeja, kuten jänönapilaa. Monet harvinaisista hyönteislajeista ovat riippuvaisia tietyistä niittykasveista. Esimerkiksi alueella esiintyvä uhanalainen oliivineilikkayökkönen on täysin riippuvainen nuokkukohokista, joka on sen ainoa ravintokasvi. Yökkösten lisäksi alueelta on löydetty myös kaksi erittäin uhanalaista kovakuoriaislajia: pujokärsäkäs ja isoharmiokärsäkäs.

Laidunnuksen vähennyttyä varsinaiset perinnemaisemat ovat harvinaistuneet voimakkaasti. Uusia elinympäristöjä perinnemaisemien lajistolle voivat tarjota muun muassa pihoille perustettavat niityt. Osan nurmikkopihasta voi muuttaa kukkivaksi niityksi, jonka hoidoksi riittää niittäminen kerran tai kaksi kesässä ja niittojätteen poiskerääminen. Tärkeää on ravinteiden vähentäminen alueelta.

Vuohenojan kedon talkoot sunnuntaina 29.8.2010. klo 13 alkaen. Talkookohde sijaitsee Puhontaival nimisen tien itäpäässä. Kohteen lähelle tulevat bussit nro 10 ja 30. Bussilla 10 tultaessa kannattaa jäädä pois Pääskynpolun pysäkillä ja bussilla 30 Järvensivun koululla. Talkooväelle tarjotaan evästä.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset talkoisiin:

Sari Poutiainen
Järjestösihteeri

Tampereen vihreät ry.
sari.poutiainen@vihreat.fi
044 200 1380