TAMPEREEN VIHREÄT HALUAVAT TUUNATA KAUPUNKIA

kesä 19, 2008

Tampereen vihreä kunnallisjärjestö julkaisee tänään kunnallisvaaliohjelmansa. Vihreiden kärkiteemoja syksyn kunnallisvaaleissa ovat mm. ilmastonmuutoksen torjunta, joukko- ja kevyen liikenteen radikaali kehittäminen, seudullisuus, lasten ja ikäihmisten palveluiden parantaminen ja ympäristöajattelun valtavirtaistaminen kaikessa kaupungin päätöksenteossa.

Ohjelma on valmistettu avoimesti. Se kirjoitettiin avoimessa Wiki-verkkojärjestelmässä. Tehtyjen esitysten pohjalta ohjelma työstettiin valmiiksi ja hyväksyttiin kunnallisjärjestön yleiskokouksessa 17.6. Kunnallisjärjestön puheenjohtaja Olli-Poika Parviaisen mukaan ohjelmassa korostuvat ekologisuus, ihmisten yhdenvertaisuus ja suoran demokratian kehittäminen. Ohjelma sisältää akuuttien tavoitteiden lisäksi kauaskatseisempia teemoja, joiden toteuttaminen jatkuisi seuraavilla vaalikausilla.

Poimintoja ohjelmasta:

 • Tampereen tulee vähentää 30 prosenttia kasvihuonekaasupäästöjä ja nostaa uusiutuvan energian osuus 30 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.
 • Seudullista yhteistyötä tiivistetään. Seudulliset päätöksentekoelimet tehdään läpinäkyviksi ja niiden jäsenet valitaan demokraattisesti.
 • Joukkoliikenteen lippujen hintoja lasketaan viikonloppuisin ja ruuhka-aikojen ulkopuolella ja nuorisoalennus laajennetaan 24-vuotiaisiin.
 • Hämeenkatu muutetaan kevyt- ja joukkoliikennekaduksi P-Hämpin valmistuttua ja Hämeenkadulle ja Itsenäisyydenkadulle tehdään pysyvät pyörätiet.
 • Kaikki kaupungin oma rakentaminen on matalaenergiarakentamista ja kaavoituksen ja rakennustapaohjeiden avulla myös muuta rakentamista ohjataan matalaenergiseksi.
 • Keskustaan saadaan lisää asuntoja ja työtiloja mm. ullakkorakentamisella ja korottamalla rakennuksia siellä, missä se on kaupunkikuvallisesti mahdollista.
 • Hervantajärven rantoja ei kaavoiteta rakentamiseen. Pispalan uudessa asemakaavassa suojellaan arvokas rakennuskanta. Uudisrakentaminen sopeutetaan vanhaan miljööseen.
 • Ympäristöliiketoiminnasta tehdään Tampereen uusi osaamisalue. Kaupunki tukee ilmastonmuutosta ehkäisevien teknologioiden kehittämistä.
 • Koulut toimivat iltaisin ja viikonloppuisin nuoriso- ja harrastustiloina.
 • Omaishoidon tukea maksetaan kaikille tarvitseville ja taataan omaishoitajien lomat riittävillä sijaispaikoilla. Omaishoidon tuen kriteerejä väljennetään ja muutetaan joustavammiksi.
 • Kotona asumista tuetaan kehittämällä kattava palveluseteli ikäihmisten kotipalveluihin. Kaikkia kotipalveluja välitetään samasta
  osoitteesta.
 • Päiväkotien ryhmäkokoja lasketaan eikä peruskoulujen ryhmäkokoja nosteta. Oppilashuoltohenkilökuntaa palkataan lisää.
 • Omalääkäripalvelut tuotetaan pääosin kaupungin omana tuotantona lähipalveluna. Hoitotakuuta toteutetaan ostamalla palveluja monipuolisesti niin julkisilta kuin yksityisiltä lääkäriasemilta. .
 • Asukasfoorumit perustetaan kaikkiin kaupunginosiin ja niitä kehitetään kohti kaupunginosavaltuustomallia. Asukasfoorumit osallistuvat aidosti alueen palvelujen ja kaavoituksen suunnitteluun
 • Kaupunki laatii yhdenvertaisuussunnitelman.

Ohjelma on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.tampereenvihreat.fi/vaaliohjelma.pdf

Lisätietoja:
Olli-Poika Parviainen
Puheenjohtaja
Tampereen vihreät
044 58 1861
opp@vihreat.fi