Tampereen vihreä valtuustoryhmä esittää valtuustoaloitteessaan, että Tampereen kaupunki laatii eettiset ohjeet tilojen vuokraukseen

maalis 14, 2016

TIEDOTE
Vapaa julkaistavaksi heti

Tampereen vihreä valtuustoryhmä esittää tänään jätettävässä valtuustoaloitteessaan, että Tampereen kaupunki laatii tilojensa vuokrausta koskevat eettiset ohjeet tilojen vuokraukseen liittyvän päätöksenteon tueksi.

Tampereen kaupungin tilojen joustava käyttö kirjastoissa ja muissa yhteisöllisissä tiloissa erilaisten tapahtumien, seminaarien, luentojen ja kokousten järjestämiseksi on ollut tärkeä kädenojennus erilaisten kulttuuritapahtumien, harrastustoiminnan ja yhteiskunnallisen keskustelun edistämiseksi. Käytännössä eteen voi tulla kuitenkin tilanteita, joissa joudutaan punnitsemaan onko tilojen vuokraaminen johonkin tarkoitukseen tarkoituksenmukaista.

”Hankalia rajanvetotilanteita tilojen vuokrauskäytännöissä voi syntyä esimerkiksi silloin, kun teemana on esimerkiksi yhteiskunnallisesti herkkiin arvokysymyksiin ja eettisiin kysymyksiin liittyviä teemoja tai esimerkiksi päihteisiin liittyvää toimintaa ja keskustelua. Periaatteita siitä, millaiseen toimintaan kaupungin tiloja voidaan jatkossa käyttää, olisikin syytä täsmentää laatimalla kaupungin viralliset eettiset ohjeet kaupungin tilojen vuokrauskäytännöistä”, vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Heinämäki toteaa.

”Tampereen kaupunkia on sitoutunut toiminnassaan syrjimättömyyteen ja yhdenvertaisuuden edistämiseen, ”, muistuttaa vihreän valtuustoryhmän 1. varapuheenjohtaja, Jaakko Mustakallio. ”Kaupunki on jo laatinut yhdenvertaisuussuunnitelman, jonka mukaan Tampereen kaupunki pyrkii edistämään yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja estämään syrjintää, mikä koskee myös palvelujen käyttäjiä. Nämä periaatteet on punnittava tarkoin myös tiloja vuokrattaessa”, Mustakallio huomauttaa.

Lisätietoja:
Valtuustoryhmän varapuheenjohtaja, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Jaakko Mustakallio, 045 652 0589, jaakko.mustakallio@vihreat.fi

Valtuustoryhmän puheenjohtaja Anna-Kaisa Heinämäki, 040 639 7701, anna-kaisa.heinamaki@tampere.fi