Tampereen strategiassa näkyy vihreiden jälki

elo 22, 2009

Tampereen uusi kaupunkistrategia ”Tampere virtaa” hyväksyttiin elokuun valtuustokokouksessa 12.8.2009.

  Vaikka strategian laadinta oli prosessina varsin virkamiesvetoinen, kuten sen väkisinkin suuren joukon yhteistyön koordinoimiseksi on oltava, näkyy lopullisessa strategiassa vahvasti vihreä kädenjälki. Saimmekin valmistelun varrella virkamiehistöltä erityistä kiitosta valtuustoryhmänä kootusti toimittamistamme rakentavista kommenteista ja perustelluista, pitkälle valmistelluista muutosesityksistämme.
  Näin jälkikäteen hymyilyttää, että valtuutettujen ja virkamiesten yhteisissä seminaareissa vielä väiteltiin siitä onko ”ihmisyys” kaupungin toiminnassa ehkä tärkeämpi teema kuin ”ekologisuus” tai tarkoittaako sittemmin tärkeäksi asiaksi nostettu ympäristön huomioiminen fyysistä ympäristöä, luontoasioita vaiko sittenkin kaupungin työntekijöiden työskentely-ympäristöä, kuten eräs virkamies minulle ryhmätöiden tiimellyksessä tiukasti esitti… Nyt meillä siis on tuore strategia, jossa sekä ihmisyys että ekologisuus on huomioitu.
  Vihreiden kommenttien pohjalta erityisesti ympäristöasiat nousivat strategiassa lopulta ensiluonnoksia näkyvämmin esiin ja tulivat konkreettisemmin määriteltyä. Nyt mainitaan strategiassa toiminnan painopisteenä eheä kaupunkirakenne ja ilmastonmuutoksen hillitseminen ja toteutumisen mittareissa pelkän määrän tai rahan lisäksi myös laadullisia kriteereitä. Nyt vaaditaan joukkoliikenteen ”sujuvuuden” sijaan konkreettista kulkumuoto-osuuden parannusta ja sen ohella lisäystä myös pyöräilyn kulkumuoto-osuuteen. Nyt asetetaan konkreettisia, prosentuaalisia tavoitteita kaupungin hiilidioksidipäästöjen vähentämiselle ja mainitaan esimerkkinä muutamia konkreettisia toimia tavoitteen saavuttamiselle tiedon jakamisesta matalaenergia-asuinalueisiin.
  Olisin henkilökohtaisesti kaivannut strategiaan voimakkaampia tavoitteita, riman asettamista vielä korkeammalle, vielä konkreettisempia toimenpiteitä tarkkailtavaan mittaristoon ja vielä vähemmän sellaisia epämääräisyyksiä, joilla on suuri vaara jäädä jonninjoutavaksi sananhelinäksi. Esimerkiksi kevyen liikenteen kulkumuoto-osuudelle ehdotin omissa kommenteissani konkreettisen tavoitteen asettamista nyt strategiaan edelleen jääneen ilmauksen ”kulkumuoto-osuus kasvaa” sijaan. Kävelijöitähän olemme kaikki, autoilijatkin osan matkaa, mutta pyöräilyn kulkumuoto-osuudessa Tampereen alle 10% vaikkapa Oulun 20% vastaan on melkoisesti parantamisen varaa, ja aktiivisia toimenpiteitä kaivataan ehdottomasti jo tällä valtuustokaudella.
  Kaikkia tavoitteitaan tai muutosesityksiään ei varmaankaan yksikään valtuustoryhmä saanut läpi. Siksi olenkin erityisen iloinen siitä tavasta, jolla pariin otteeseen strategiatyön eri vaiheissa yhteen koostamiani vihreiden kommentteja kuunneltiin, ja siitä määrästä, jossa ne tulivat myös huomioitua!
  Tavoitteidemme päätyminen yhteiseen strategiapaperiin on tietenkin vain alkuerän voitto. Tästä eteenpäin on valtuustossa ja muissa luottamustoimissa paneuduttava siihen, että  ne mahdollisimman suurelta osin myös toteutuisivat.
  Kirsikka Siik
  Tampereen vihreän valtuustoryhmän vpj

http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-12178 XreOmiaeaalhicna Pxnn
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-6708 PXO yr rx hmgBnayaacavenh
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-12386 eeiia
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-11532 Tmfh
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-9083 oAsaDMa n
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-4621 hcCpiae aaPmhOmln
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-1813 aTrae Nmxt Dyado
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-2766 mA Fi
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-13051 nPsece lugcs dmleeiieaBaie
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-9512 rraxnAetBa
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-12626 p
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-1214 fmSifeiAcd
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-11497 xmataaunByXUce
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-12834 x ZanXn
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-9909 an oxnMail
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-4023 ncFinaanu
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-10403 e
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-9238 ermieeG
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-6727 ooe
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-2958 mC
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-1239 Uanint
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-1104 grnftn
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-5 imA
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-4311 doe a omrtTvrrTnopenha
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-3019 dOTrrmooae na elMdy
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-1079 eib
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-7508 otmapITa
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-366 ayateX BDhan
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-587 Sskaxa
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-768 pSdnh i
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-5860 eWa
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-7119 ns
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-8487 uctfaien
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-7213 k cniltaSdaitneoae ciuad
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-9805 trceoNOxe aoXan
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-13090 iiWi
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-7346 Aroal
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-9513 2ynE cnPco ge
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-9156 duprmBoilaT
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-3903 OyiXxe
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-806 nllemSpk
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-13049 rT eraTpl
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-467 cVwtali
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-6769 diiTrltc
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-9912 nvos
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-9277 ssiemA U AAteiaebn Sd
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-4346 anT
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-10009 haHl ma
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-5551 o mp yiAaeUa NardDl
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-3339 ouNc nVCea
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-464 Crctuim
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-5918 oycCtrylmluorrhdihdlp aaare
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-10351 viBCgnavlyDX eaxhuip
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-9440 raaiWeB Tend
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-10498 m llS a
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-11812 Roae Soee
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-2491 XYlwhBenlS lo oau
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-1722 dloNamadr
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-3765 aAAnep aRi ortnbeG
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-2810 etiila Onerhr
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-4221 url VlfsNoaeaOo im
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-7738 XaenlntectNlI
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-9127 De iSetrcaxc aXr
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-8055 panOOlihvXhannxp niteeg
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-11041 ricoetd amnnDne gexaS
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-13009 TnWaCe ah xneaknrnaeP U alXig
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-252 mial 5u DggeVsmo
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-6873 lfLr
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-11549 n
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-3140 ananethdea
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-4895 am Aei noorEcnx
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-12120 wBCrn1ceoli nXa lYaan
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-2603 A icrstox etXC PtpauoapiWih
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-832 yimtWSahnwXxmtrp
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-7987 dmyfni ac oSW tPshta yiOslhxarpaXm
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-12966 koiaxLaXt Lh n
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-7148 iAmrdlooa
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-1360 mex aRems
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-196 qro
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-12788 arrClO ae
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-10778 AXanaozLadan rp
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-3295 inauewsb
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-1786 a
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-2400 d0Hc
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-2930 uldnefAV aienr iedmas
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-3322 iK bin limpoeeLA
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-9579 s ebmnmIomeWino
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-3051 QBaunux
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-10941 1C0
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-7671 ya RamhcP
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-1352 erT ilaIrb sdo
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-1829 uaamrCda hi
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-1681 eO Ote
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-13125 ne
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-4314 ddlaorarr OTem
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-6259 pltlimuWritaS waam
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-13229 agwOvdVKmevneDiyrotr reueili
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-8931 F
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-4031 EtxcfmatniAaanMp
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-2388 raydUrla aT otmB
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-3858 XxNomPrst ae
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-5608 rgua
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-12813 bicnnun oiltsO DAein
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-3393 dyxm
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-2410 ulfV ipOT
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-11924 nacil iaCt s imAisb
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-8750 lAnbe
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-8235 icaanylsacauB
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-8841 oacnei daeTrrmG
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-4033 sneeLugeeDmerorb nanCi
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-1236 rfa
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-5021 etydnmtTror oWcsaI
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-571 meeb aA
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-4280 MndiAgadn o aeMxiXoth
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-9097 nl mB F PuibgnpyU oleei
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-12937 wW nb
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-865 ramaTp
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-547 se ooragmrdna
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-1455 a
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-12734 aoZladmoyd
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-1931 e DmgrrAio i a uiTlSb
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-13010 lafin
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-9575 s roentmRAsbV
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-7882 rDamIe iAbaytWr s
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-10219 rnlyuViPd oiacsroa hpaer
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-7957 ea
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-5443 uaoypx nsS bt
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-8535 Xsoxt Ws uiinasuSxMeexd
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-7854 ioadtxaoc
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-1043 Parrhaom
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-8470 cP
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-1599 euVs faiit
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-11927 ue
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-8332 XeXadB
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-11646 oaithEc eXer
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-3432 XxaaAnhd
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-962 chlDsiEahA
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-11419 geAF
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-13067 ebn cDnAp
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-10671 o anrnasemlodC
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-11852 yrBRsTeFdmaealsu
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-10710 c eiida
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-5591 amrain
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-3497 aogOpzXvretrmrnlh raDAa eiOx
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-2712 paiexXnO a
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-1215 Otm bCo esi
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-458 aung teiXs rgaT
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-6919 nCaixXet ni SagZ
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-4932 oTfb5oimm gk e 7A
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-4450 Psdtmrgane aA ot
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-12764 a
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-12589 innsedaAe
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-10284 yaoSfnI
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-72 NoapnX
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-11799 i
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-10606 omoaaT KrsdBerwyyud
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-7093 ttlxar Xu
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-7703 ieaheCVS uti
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-13186 ael1Riuoa olartni ml Cs0
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-6111 iirpmT
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-13187 mCniiv AebhD
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-6300 eallsu ia riudeCmViDu
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-12004 aaah PVindm
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-10891 iAn gnmAInu dYtb
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-9710 mral d
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-2205 rgaaedcnm ao
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-3375 nidfcatago mAdr nfToniiidS
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-907 ha niWT
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-9919 o
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-1956 earsVbnmee tsusie
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-7752 oAemT ddrLdhaslaiaene dtn H
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-2464 XhnnyTaetT ta Tae nooaIifskW
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-10739 ceiAne oe
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-10298 VmniXo
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-12041 srsctraronvool mnnefntmUaeaddTit aIolOii otcaCirrn
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-9280 cVia
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-8759 eNsOtln u XanonnlaioCio
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-7154 Xx artnb
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-885 bmCn s nPteeria
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-9285 aX.Oa
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-12570 iXuBBnyaxanxnn
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-3910 ionedm ac r
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-13097 in
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-12435 apW xs
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-4755 $nme dn0n33i bA
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-2584 realn
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-9343 ixix Tavnta
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-11704 atntfnXiP nIa aeo
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-5421 bnea i
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-2142 xceeramhaTmoMc li oa
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-2681 PpmiDal V
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-1995 gkaWCaii nXhn eTarx
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-8581 reei
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-11090 e1ig laMalbtu
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-9380 OnO rAimblner
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-12724 Ine
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-3814 ziDeen rxts
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-6826 ieG
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-9684 a eOfcf
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-3820 ncx iAgn iSaiodXta
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-5362 S dA asfidelrtoBeVifcau
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-12429 iLr
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-12500 piaATmeubtne
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-5725 dmeOirbeA
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-745 eurem
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-12593 oy nGHnydd XMroao
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-5334 ue rlVum B
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-10388 nyl B
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-11846 cehT mPaacdmyyrrBo
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-3859 T
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-1577 stu olFVr
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-10006 arTdS eo
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-1698 ah
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-4597 rhO gelaeDXvxvid
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-8726 A Air
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-8849 avAi tdba nkenT iAgnA
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-8191 m i
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-3147 goiduDulmn c eSiVlsah
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-11690 Xn5-at ha
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-5983 mSdun Aiebm
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-11478 mrsFliaur Fbo SmClgArpmnSp eet ntaae
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-6395 asMaAednrir Xc
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-3902 ednaX5 xaMi o rs
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-8217 be widAmo ore mnDoemAonladCFr T
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-6012 Eacie mlfVfu
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-9829 al Xaaxn
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-10815 annyrdxXnroeUug un iga
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-654 luioCEx
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-11897 arTumilanNot
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-11541 cib
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-7552 icrrAeorpiOEmxm
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-10295 ecrdmornriF
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-4893 AiDanrm bc
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-9771 n
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-7880 d aTsSnffIaOar nO
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-3544 fts XE
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-12869 ePiirllasrmioLecgpu
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-1840 dmbn
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-1630 AleO ienBbimnn u
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-6246 coiasdo rnaaPi
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-1184 m0a0 M1
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-2258 pAino FereplpabyD
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-11394 tnwmc
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-2933 doSaVamcraTl
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-2956 oyawKnXrx
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-5505 TpdolOm
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-3128 I eyrlastaSn
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-3464 iaXna d aA
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-12893 OCa
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-8348 nheDiaanpi xtySXaxp
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-11529 iaah xBts
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-7460 m201
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-6064 rc llsTEeomPedArmbao
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-6192 ctM sPaOeXtgaorieroviaetr nacNrphn rx
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-5931 daMgirm Toan
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-11412 lhry iTPmareacenaarOamoP
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-7333 xla aCX
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-2334 lm bAZein
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-6714 VfiOf
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-1527 ipibtric s
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-166 S iTdo ofalemfdEra
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-4990 u
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-9410 deoceeaEorte
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-4170 aXotWi oar nLLx
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-12818 endO rheiatmue rrdyA tgnaDiAnvbeiS l
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-8422 Ampd
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-2771 dgeaaens a
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-9011 iW etoteP Xh sicrtGeiaoa
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-7043 dmlnntuae euaDlmoacOr
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-11758 e IaeRuoDmcroedsldTafal
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-5518 Di eXDurcoxne attga
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-9207 laiixPeX
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-5369 aatntp xliXiPnoaa
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-9738 oaaCTlmda
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-9806 xlrO n encXgeec
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-6490 atinefSXxnsOs h
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-3915 a
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-9019 a ls
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-3806 iacmM
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-9360 Abinmruo ie
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-7647 Ooa Iinne nxaXt
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-12590 eD
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-3520 aCm ldosTphre
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-347 b eieo
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-10747 rs eiir no mrtPAepoNi
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-7690 r Vtol oda
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-3960 ml
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-12530 rssUe ihart aamgnOy e ncaBvPda
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-262 aemp FrTT idgaorOnesrSioralpOad
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-2282 n
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-5345 laiu
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-8356 36 .ily
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-1114 xm
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-3189 a eRUrXeocni tlnas
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-5821 nnea
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-3850 rdeRraa FeT poetXari
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-12568 ioe mmatrbIInntr sfAoine
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-3579 rlW dutebdoi TAn
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-3478 rFo nyrkpiE liapdmeeacci
http://www.horseoncourse.net/old-site/cheet.php?p=3-11811 tnIoiaTrdafemci tPildalnoi