Tampereen kaupunginvaltuuston kokous 15.9.2014

syys 15, 2014

Kaupunginvaltuuston syyskuun kokouksen esityslistalla oli käsiteltävänä runsaasti mielenkiintoisia asioita. Heti kokouksen aluksi kaupunginvaltuusto sai käsiteltäväksi lausuntopyynnön erityisvastuualueen pohjalta muodostettavaan sote-alueeseen kuulumisesta. Kaupunginvaltuutetuille oli epäselvää voiko lausunnon antaa kaupunginhallitus päätösesityksen mukaisesti vai pitäisikö valtuuston kokoontua ylimääräiseen kokoukseen lausunnon antamista varten. Äänestyksen jälkeen valtuusto kuitenkin päätti, että lausunnon valtiolle antaa kaupunginhallitus eikä kaupunginvaltuusto. Kaupunginhallituksen esitys hyväksyttiin.

Seuraavana asiana valtuusto käsitteli eräiden kaupungin omistamien rahastojen lakkauttamisesta. Lopulta äänestyksen jälkeen rahastojen lakkauttaminen pöydättiin, ja asiasta päätettiin päättää seuraavassa valtuuston kokouksessa. Seuraavassa pykälässä kaupunginvaltuusto hyväksyi myös Laukontorin paviljongin rakentamisen.

Hanna Hakko puolusti delfinaarion sulkemista

Hanna Hakko puolusti delfinaarion sulkemista

Ehkä etukäteen odotetuin pykälä oli Juhana Suoniemen jättämän valtuustoaloitteen käsittely. Valtuustoaloitteessa esitetään, että delfinaarioon ei hankita uusia delfiinejä ja että delfinaarion sulkemista ryhdytään selvittämään delfiinien luonnollisen poistuman myötä. Vihreiden valtuutettu Hanna Hakko puolusti aloitetta, ja muistutti delfiinien olevan hyvin älykkäitä ja oppivaisia eläimiä, jotka muun muassa osaavat luonnossa käyttää työkaluja ja ovat tietoisia itsestään. Hakon mukaan kaupungin antama vastaus valtuustoaloitteeseen ei vastaa aloitteessa esitettyihin kysymyksiin, ja hän peräänkuulutti moraalista keskustelua delfiinaarion kohtalosta. Perussuomalaisten Lassi Kaleva oli sitä mieltä, että Hakon esittämät tiedot delfiineistä perustuivat ainoastaan elokuviin  eivätkä faktoihin. Faktoina delfiinien hyvinvoinnista Kaleva esittelikin valtuutetuille kuvia itsestään silittelemässä Särkänniemen delfiinejä.  Hakko myös jätti toivomusponnen aloitteeseen, jossa esitettiin kaupungin omistajaohjauksen neuvottelevan Särkänniemi Oyn kanssa yhtiön toiminnan eettisistä kriteereistä ja selvittävän yhdessä yhtiön kanssa pitkän aikavälin vaihtoehtoja delfinaarion toiminnan suhteen.

Tämän lisäksi Petri Siuro jätti  muutosesityksen,  jossa vaadittiin että Tampereen kaupungin ryhtymistä aloitteessa vaadittuihin toimenpiteisiin. Satu Hassi muisteli puhuneensa delfiineistä kaupunginvaltuuston kokouksessa jo kaksikymmentä vuotta sitten, ja huomautti ettei Tampereen kaupunki pääse yli eikä ympäri delfinaarion epäeettisyydestä. Aloitteesta käyty keskustelu oli värikästä ja eksyi välillä aiheesta, mutta lopulta äänestysten jälkeen Siuron jättämä muutosesitys hylättiin kuten myös Hakon ponsiesitys.

Myös toinen vihreiden jättämä valtuustoaloite (aloite julkisen taiteen edistämisestä) oli kaupunginvaltuuston käsittelyssä, tämän aloitteen kohdalla kaupunginhallituksen esitys hyväksyttiin.

Kokouksen lopuksi Tampereen vihreä valtuustoryhmä jätti vielä aloitteen  katuruokakulttuurin parantamiseksi Tampereella, aloitteessa ehdotetaan muun muassa kaupungin lupaprosessin päivittämistä katuruokayrittäjien suhteen.

Seuraavan kerran kaupunginvaltuusto kokoontuu lokakuussa, mukavaa syyskuun jatkoa!

Noora Hinkkanen

Kunnallissihteeri