Tampereella suojellaan reilusti entistä enemmän metsiä – enempäänkin olisi tarvetta ja varaa

joulu 17, 2012

Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi 10.12.2012 Tampereen kaupungin uuden luonnonsuojeluohjelman. Ohjelmassa päätettiin suojella 2,51 % Tampereen pinta-alasta. Kaupungin uusi suojelutavoite on erinomainen lisäys aiempaan hyvin niukkaan 0,7 % suojeluun verrattuna. Tampereen ympäristönsuojeluyhdistyksen ja tamperelaisten vihreiden poliitikkojen tehokkaalla yhteistyöllä saimme nostettua luonnonsuojeluohjelman suojelumääriä huomattavasti. Yhdistystoimijoiden ja luottamushenkilöiden merkittävin saavutus oli, että virkamiesten alkuperäinen esitys 1,5 % suojelusta saatiin kammettua 2,51 prosenttiin poliittisen vaikuttamisen avulla.

Monien hienojen pienempien suojelukohteiden lisäksi erityisen hienoa hyväksytyssä luonnonsuojeluohjelmassa on laajan ja erämaisen Kintulammin alueen suojelu. Kintulammin alue on luontoarvoiltaan valtakunnallisesti merkittävä, eikä Suomen luonnonsuojelukentällä tapahdu usein näin hienojen uusien alueiden suojelua. Kintulammilla suojellaan nyt tehdyllä päätöksellä 555 hehtaaria. Kun tähän lisää jo aiemmin suojellun Vattulan alueen 60 hehtaaria, Kintulammin alueesta muodostuu noin 615 hehtaarin suojelualue, joka on Seitsemisen ja Helvetinjärven kansallispuistojen jälkeen Pirkanmaan kolmanneksi suurin yhtenäinen suojeltu metsäalue.
Suojeltuna Kintulammin alueesta muodostuu tulevaisuudessa merkittävin retkeily- ja luontokohde Tampereen seudulla. Kintulammen suojelu on myös konkreettinen askel Teiskon kansallispuiston perustamiseksi. Teiskon kansallispuiston perustamisen tulee olla korkealla kaupungin tavoitteissa. Sen kiistattomien luontoarvojen lisäksi kansallispuisto olisi merkittävä vetovoimatekijä koko seudulle.
Erityisen kunnianhimoiseksi nyt syntynyttä luonnonsuojeluohjelmaa ei silti voi kehua. Tampereen kaupunki suojelee metsiään edelleen varovaisesti. Kaupungin metsien suojelupotentiaali ja suojelun tarve olisi metsien monimuotoisuuden takaamiseksi selvästi yli 4 prosenttia. 2,51 prosentin suojelulla Tampere ei erotu valtakunnallisessa vertailussa edukseen Suomen muista suurista kaupungeista (Espoo 9,9 %, Helsinki 2,9 %, Turku 3,3 % ja Vantaa 6,0 %).

Tampereen ympäristönsuojeluyhdistyksen ja vihreiden toivoma tavoite oli 4,2 % suojeltua pinta-alaa, mutta se ei toteutunut. Vaikka roima suojelumäärien korotus saatiinkin neuvoteltua, suojelunarvoisia kaupungin omistamia alueita, joiden käytöllä ei ole taloudellisia tavoitteita, jäi rutkasti ohjelman ulkopuolelle. Esimerkiksi Kulkkilan, Taulasalon ja Maisansalon retkeilymetsistä, Jylhänperän, Vähävalkeajärven ja Manukan talousmetsistä sekä Kauppi-Niihaman ulkoilumetsistä olisi löytynyt paljon lisää suojelunarvoisia ja helposti suojeltavia alueita.
Näiden alueiden kohtaloon vaikuttaa lähitulevaisuudessa Tampereelle alueellisesti valmisteltavat metsäsuunnitelmat, joissa virkamiesten luonnoksien perusteella on odotettavissa paljon taloudellisesti merkityksettömiä hakkuita. Tarpeettomat hakkuut uhkaavat metsien nykyisiä luontoarvoja ja niiden kehitystä paremmiksi.
Kaikesta huolimatta: Metsä voittaa!

Jere Nieminen
Tampereen ympäristönsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja

Juhana Suoniemi
Tampereen vihreiden puheenjohtaja 2013Kaupunginvaltuutettu