Tampere-lisä

loka 31, 2010

Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta eli lanula päätti budjettikokouksessaan 23.9. rajata kotihoidon Tampere-lisää niin, että sitä saa vain, jos perhe hoitaa kaikkia alle kouluikäisiä lapsia kotona. Olen saanut tästä joitakin yhteydenottoja vanhemmilta.

Tampere-lisä ei ole lakisääteinen palvelu, vaan kunnat saavat päättää näistä kotihoidon kuntalisistä itse. Tampere on toki selvinnyt taantumasta poikkeuksellisen hyvin, mutta tilanne on edelleen hyvin tiukka. Kaupungin on ensisijaisesti täytettävä sille laissa määrätyt tehtävät, joten valitettavasti menojen karsinta täytyy aloittaa näistä vapaaehtoisista toiminnoista.

Me vihreiden ryhmässä olimme yhtä mieltä siitä, että Tampere-lisän rajaaminen on harmillista, mutta välttämätöntä. Sen vaihtoehtona olisivat voineet olla esimerkiksi vielä isommat luokkakoot tai ennaltaehkäisevien palvelujen alasajaminen. Tampere-lisää ei haluttu kokonaan lopettaa, joten katsoimme, että on parempi keskittää se niille perheille, joiden kaikki lapset ovat kotona.

On selvää, että monen pienen lapsen täysipäiväinen hoitaminen kotona on henkisesti ja fyysisesti raskasta. Monessa perheessä osa lapsista käy tarhassa parina päivänä viikossa. Sosiaalinen vaihtelu on hyväksi lapselle. Tampere-lisää saava perhe voi kuitenkin käyttää erilaisten yksityisten ja kunnallisten kerhojen palveluita. Toivon, että niistä on hyötyä mahdollisimman monelle perheelle.

Amu Urhonen
Lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan jäsen