Ryhmäpuhe Tampereen vuoden 2013 talousarvion käsittelyssä

marras 19, 2012

Ryhmäpuheenvuoro budjettivaltuustossa 19.11.2012

Budjettiprosessissa ryhmien tekemät lisäykset pohjaavat pääosin lautakuntien esityksiin. Tämä on hyvä käytäntö joka vahvistaa lautakuntien asemaa.

Ryhmien esityksillä paikataan kuitenkin enimmäkseen akuutteja vajeita eikä tehdä montaakaan uutta avausta. Terveysnysse ja päihdeongelmaisten päiväkeskus ovat onneksi uusia hyviä avauksia.

Budjetti on siis enimmäkseen säilyttävä ja lakisääteisiä palveluja turvaava. Tässä tilanteessa hyvä niin. Vihreiden puolesta kiitos budjetin valmistelijoille ja pormestarille osallistavasta ja keskustelevasta budjettiprosessista.

Kaupungin on pystyttävä noudattamaan esimerkiksi lastensuojeluasioissa ja toimentulotukihakemusten käsittelyssä lainsäädännön asettamia aikarajoja ja ylipäätään järjestettävä lakisääteiset palvelut kelvollisesti. Tiukasta taloudesta huolimatta meidän on edelleen panostettava sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen. Vain sillä tavoin pystytään vastaamaan kuntalaisten palvelutarpeisiin ja ehkäisemään suurempia ongelmia tulevaisuudessa.

Kuluneen vuoden aikana julkisessa keskustelussa on korostunut huoli kaupungin keskustan turvallisuudesta. Vihreät laativat vaalien alla toimenpideohjelman keskustan turvallisuuden ja viihtyisyyden lisäämiseksi. Päihteidenkäyttäjien päiväkeskus kuului näihin ehdotuksiin ja olemme iloisia, että se on saatu talousarvioon lyhyellä varoitusajalla. Toivomme myös, että kaupunki toteuttaa jo ensi vuonna erilaisia pieniä kaupunkikuvaan liittyviä kohennustoimenpiteitä, näitä on mahdollista tehdä harkinnanvaraisilla resursseilla. Ensi vuonna meidän tulisi kiinnittää myös erityishuomiota päihdetyön ja etsivän sosiaalityön sekä eri tahojen kanssa tehtävän yhteistyön kehittämiseksi.

Kaupungin talouskehityksestä ei ole vaikea päätellä, että joudumme pian keskustelemaan myös veroista ja palvelurakenteesta laajemmin. Seuraavalla valtuustokaudella tarvitaan leveitä hartioita.

Tunneli on tämänkin budjetin kiistakapula ja kriittisyys hanketta kohtaan korostui vaaleissa. Vihreiden enemmistö kannattaa kuitenkin tunnelin suunnittelun jatkamista allianssisopimuksen mukaisesti. Asia tuodaan ensi vuonna vielä valtuustoon lopullisten kustannusten selvittyä.

Raitiotien suunnittelu jatkuu onneksi ensi vuonnakin. Kuten sanoin jo viime vuoden budjettipuheessani, hankkeen rahoitusvaihtoehdot on selvitettävä. Vaihtoehtoja kyllä on. Tavoitteemme on viedä asiaa nopeasti eteenpäin uudessa valtuustossa. Samaan aikaan odotamme, että lupaukset keskustan kehittämiseksi ja esimerkiksi kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi toteutetaan nyt kun Hämpin parkkikin tulee käyttöön. Kevyen liikenteen suunnitteluresurssit turvataan nyt budjetin sisältä.

Kestävän kehityksen edistäminen on turvattu tässä budjetissa. Tampere on niittänyt kansainvälistäkin mainetta Eco2-hankkeella, jolla pyritään vähentämään päästöjä ja luomaan uusia työpaikkoja. Vihreässä taloudessa on kaupungille paljon mahdollisuuksia. Siksi meidän pitää jatkaa ja tehostaa ponnisteluja vähäpäästöisen Tampereen rakentamiseksi. Kokonaisuus muodostuu pienistä osista, joilla voimme tukea myös vähäpäästöisempää arkea ja uutta elinkeinoelämää.

Monista syistä johtuen lukiomme ovat nyt vaikeuksissa. Lukioiden vaje uhkasi kasvaa niin suureksi, että kursseja olisi jouduttu vähentämään kestämättömän paljon. Siksi on tärkeää, että ryhmät osoittavat nyt lisärahaa lukioille. Toisaalta on selvää että tämäkään raha ei ratkaise lukioiden ongelma ja erityisesti ensi vuoden syksy on kaupunkimme lukioille vaikea. Lukiot tarvitsevat sopeuttamisohjelman, jolla tämä valtuustokauden aikana kehittynyt alijäämä saadaan hoidettua ja esimerkiksi kurssitarjonta turvattua.

Toisen asteen koulutuksen järjestäminen muuttuu muutenkin paljon ensi vuonna uuden seudullisen ammattiopiston aloittaessa. Vihreät toivovat että opetuksen resurssit turvataan muutoksessa: ammatillinen koulutus on jo nyt joutunut säästämään paljon ja hyvä kouluympäristö liittyy myös syrjäytymisen ehkäisyyn.

Myös voimaan tuleva nuorten yhteiskuntatakuu liittyy kaikkeen koulutukseen ja sille osoitetaan nyt lisäresursseja. Mikäli nämä resurssit eivät riitä, on meidän varauduttava lisätalousarvioon ensi vuonna: syrjäytymisen ehkäisystä tinkiminen tulee kalliiksi, puhumattakaan siitä että laki on velvoittava.

Sama tarve pätee työllisyydenhoitoon, jonka kokonaisuudistusta ryhdytään nyt toteuttamaan. Työllisyydenhoidon on yksinkertaisesti oltava joustavampaa ja tehokkaampaa.

Kulttuuripolitiikassa suurin muutos budjettiin on nyt Tampere Filharmonian lisärahoitus. Se on välttämätöntä, jotta täysimittaiseksi aikanaan kasvatettu orkesteri voi soittaa. Budjettilisäyksen avulla turvaamme muita kulttuuripalveluja, jotka eivät nyt joudu maksumiehiksi.

Orkesterin rakenteellinen budjettivaje on syntynyt useamman vuoden aikana ja ajoitus oli nyt erityisen ikävä, kun orkesteri on muuten kovassa nosteessa. Meidän on kuitenkin pohdittava tarkkaan mitä haluamme kulttuuripolitiikassamme tehdä ja miten voimme hyödyntää orkesteria jatkossa nykyistä enemmän. Strategiset päätökset orkesterin tulevaisuudesta on tehtävä punnitusti ajan kanssa, ei yhden budjettiprosessin keskellä. Rakennemuutosta tarvitaan, sillä resurssitarve muissa kulttuuripalveluissa on erittäin suuri.

Asia kytkeytyy laajemmin myös kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajan politiikkaamme: kulttuuri- Ja liikuntapalvelut ovat erinomaista ongelmien ennaltaehkäisyä ja eri kulttuurinmuotojen ja harrastamisen tapojen välistä tasa-arvoa on lisättävä. Ensi vuonna ratkaistavaksemme tulee monta kysymystä niin bändikämpistä kuin liikuntapaikkaverkostakin. Olennaista tässä lienee ihmisten ja toimijoiden osallistaminen ja kansalaisyhteiskunnan kuunteleminen.

Vihreät ovat tehneet hiljattain valtuustoaloitteen budjettiasioiden vaikutusanalyysin kehittämisestä. Valtuuston olisi hyvä saada nykyistä enemmän tietoa budjettitoimenpiteiden välillisistä taloudellisista ja inhimillisiä vaikutuksista. Esimerkiksi mainitut lukioiden haasteet johtuvat osittain vajaan neljän vuoden takaisesta henkilöstösäästöprosessista ja niitä olisi voitu ennakoida paremmin.

Lopuksi haluan vielä ilmaista erityistä iloa siitä, että rempallaan oleva Näsilinna saa vihdoinkin uuden katon ja sen kunnostus alkaa. Kyseessä on valtakunnallisesti merkittävä kulttuurikohde, joka saadaan nyt lähivuosina uuteen kukoistukseen.

Tampereen vihreä valtuustoryhmä,
Olli-Poika Parviainen