Suoniemi: Pormestariohjelmassa paljon vihreiden tavoitteita

tammi 18, 2013

Anna-Kaisa Ikosen pormestariohjelma vuosille 2013-2016 on julkaistu. Ohjelma laadittiin yhteistyössä kokoomuksen, SDP:n, vihreiden ja vasemmistoliiton kanssa. Ohjelmaprosessi oli sopuisa, vaikka puolueiden erot tulivat hyvin esiin.

Vihreät saivat ohjelmaan monia tärkeitä tavoitteitaan. Hämeenkadun itäpään rauhoittaminen autoliikenteeltä vuonna 2014 ja kävelukeskustan kehittäminen ovat olleet tärkeitä tavoitteitamme. Näitä tavoitteita tukee positiivinen ratikkakirjaus. Ratikasta tehdään päätös keväällä 2014, kun suunnitelmat ovat valmiina. Joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuutta pyritään nostamaan kunnianhimoiset 5 prosenttiyksikköä nykyisestä.

Mainittavaa on myös vahva painotus matalan kynnyksen palveluihin. Samalla haluamme parantaa eri palvelutuottajien keskinäistä yhteistyötä. Tavoitteena on järjestää jokaiselle kaupunkilaiselle asunto. Kaupunki tulee monipuolistamaan asuntotuotantoa, jolloin erilaisille asumismuodoille luodaan edellytyksiä. Uutena asiana nostamme esiin mahdollisuutta osuuskuntatyyppiseen asuntotuotantoon, jossa omistajat toimivat rakennuttajina isommissakin projekteissa. Täydennysrakentamista vauhditetaan huomioiden lähivirkistysalueet.

Koulutustarjonnan ymmärretään tärkeänä vetovoimatekijänä ja elinkeinopolitiikan perustana. Tampereesta pitää tehdä Suomen halutuin kaupunki asua, opiskella, yrittää ja työskennellä. Kaupunki haluaa tukea erityisesti vaikeammin työllistyvien työllistymistä. Esimerkiksi työvalmennusta ja sosiaalista yrittäjyyttä vahvistetaan.

Ympäristöasiat ovat vahvasti mukana pormestariohjelmassa. Maankäytössä, asumisessa ja liikenteessä läpäisevinä teemoina ovat energiatehokkuuden parantaminen, jätteen määrän minimointi, luonnon monimuotoisuuden vaaliminen ja suojelu sekä sosiaalisesti kestävä elämäntapa. Suojelualueiden määrää lisätään tavoitteena olla suurten kaupunkien johtava luonnonsuojelukaupunki. Kaupunki toteuttaa kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa ja ilmastoa lämmittäviä päästöjä leikataan määrätietoisesti. Puhdas luonto ja kestävä elämäntapa on tunnistettu tärkeiksi kilpailukykytekijöiksi.

Nostaisin vielä esiin yhden yksityiskohdan, jonka vihreiden neuvottelijana nostin mukaan ohjelmaan. Valtuustokauden aikana tehdään suunnitelma noin 6000 paikkaisen jalkapallostadionin toteuttamiseksi Tammelaan. Tämä kirjaus laittaa toivottavasti pisteen Hakametsän stadionsuunnitelmille ja vapauttaa jäähallin viereisen hiekkakentän muulle rakentamiselle. Jalkapallo kuuluu Tammelaan.

Ohjelman voi lukea kokonaisuudessaan täältä.

– Juhana Suoniemi, Tampereen vihreiden puheenjohtaja