Pelastetaan keskusta!

huhti 3, 2012

Tiedote, vapaa julkaistavaksi 3.4.2012

Tampereen vihreät vaatii, että kaupungin keskustan viihtyisyyteen aletaan panostaa määrätietoisesti. Tamperelaiset ansaitsevat kotikaupungin ydinalueen, jonka kehittämisen lähtökohtana on kaupunkitilan jakavat ihmiset. Nykyaikainen ja viihtyisä kaupunki ei ole sellainen, jota autotiet halkovat.

Tähän mennessä toimenpiteet kevyen liikenteen aseman kehittämiseksi ovat jääneet Tampereella vaisuiksi. Tuoreessa muistissa on neljän vuoden takainen kokeilu Hämeenkadun koomisen kapeista pyöräilyväylistä. Onneksi merkkejä myönteisestä kehityksestä on nyt näkyvissä. Kaupunginvaltuusto on näyttänyt vihreää valoa ratikan jatkokehittämiselle, joka on merkittävin kansalaisia palveleva lähivuosien liikennehanke.

Toisena hyvänä esimerkkinä kauaskatseisesta ajattelusta on helmikuun alussa julkaistu keskustan liikenneverkon kehittämissuunnitelma. Kyseinen luonnos sisältää monia hyviä ehdotuksia. Siinä pyritään lisäämään keskustan viihtyisyyttä kevyttä liikennettä ja julkista liikennettä suosivilla järjestelyillä. Tällainen suunnitelma tukisi hyvin ajatusta siitä, että Tampereen keskustan elinvoimaisuus perustuu ihmisläheisyyteen eikä autosumppuihin.

“Keskustan liikenneverkon luonnoksessa otetaan askeleita oikeaan suuntaan”, toteaa Tampereen vihreiden puheenjohtaja Tommi Pfander. “Erityisen innostavia ovat ratkaisut työmatkapyöräilyn edistämiseksi. Myös Hämeenkadun vapauttaminen on tärkeää; autojen ohjaaminen maan alle tai keskustan laidoille on hyvä kehityssuunta”. Pfanderin mielestä päättäjille luodaan hyvää pohjaa päätöksentekoon. “Pallo on luottamushenkilöillä, joilta pitää löytyä näkemys viihtyisästä ja toimivasta Tampereen keskustasta myös tulevina vuosikymmeninä”.