Parviainen: Valtuusto hyväksyi sopimuksen Tampereen tunnelista

touko 15, 2012

Kaupunginvaltuusto hyväksyi tänään (14.5.2012) äänestyspäätöksellä äänin 37-30 uuden sopimuksen Rantaväylän tunnelihankkeen toteuttamisesta ns. allianssimuotoisena. Sopimus täydensi aiempaa, vuonna 2008 tehtyä sopimusta.

Yleisesti ottaen tunnelin rakentamista puoltaa mielestäni se, että se ohjaa autot maan alle ja vapauttaa ranta-alueen ihmisten käyttöön mahdollistamalla uuden kaupunginosan syntymisen keskustan kupeeseen. Aiemmin blogissani on sivuttu aihetta täällä.

Monituntista keskustelua kuunnellessa ei jäänyt epäselväksi, että vaikka tunnelia ja uuden kaupunginosan rakentamista vastustettiin monin perustein, olivat tarjotut vaihtoehdot nykytilan säilyttämisen lisäksi lähes yksinomaan ranta-alueen autoistumista lisääviä.

Tunnelihanke ei tee Tampereesta täydellistä kaupunkia ja jos saisimme heilauttaa suurta Vihreää taikasauvaa, vähenisi yksityisautoilu Tampereella dramaattisesti ja Näsijärven rannallekin riittäisi kevyt katuverkko. Käytännössä meidän on kuitenkin harkittava myös vaihtoehtoja, joilla kaupungista saadaan viihtyisämpi silloinkin jos ja kun autojen määrä säilyy nykyisellään ja kasvaa. Tampereen kaupunkiseutu on Suomen nopeimmin kasvavia alueita ja autojenkin määrä tulee vielä kasvamaan, vaikka ohjaammekin määrätietoisesti kaupunkisuunnitteluamme ekologisemmaksi.

Vihreät on valtuustossa vähemmistöryhmänä. Saadaksemme omia tavoitteitamme läpi on joskus tehtävä kompromisseja. Tampereen ratikka on nyt kovassa myötätuulessa ja myös pormestari korosti tätä tunneliaiheisessa puheenvuorossaan. Vihreiden on syytä olla tästä ylpeitä. Ei ole sattumaa, että ratikan suunnittelu on edennyt loistavasti viime vuosina, kun se ollessamme oppositiossa takelteli ja käytännössä haudattiinkin kertaalleen. Totesipa valtuuston ykköskonservatiivi Erkki Axen tänäänkin omaan pettämättömään tyyliinsä jotain “Olli-Pojan ratikasta” ja sen rakentamisesta.

Tunnelin osalta uusi allianssisopimus jakaa vastuuta hankkeen toteuttamisesta kaupungin ja Liikenneviraston välillä. Sopimuksessa lähdetään siitä, että esitetyt arviot hankkeen kustannuksista pitävät. Liikennevirasto sitoutuu valtion edustajana rahoittamaan hankkeesta kolmasosan. Allianssihankkeista on Suomessa ja maailmalla kokemusta.

Tunnelin rakentamista on pidetty kalliina ja monet esittivät jälleen rahojen käyttämistä toisiin kohteisiin. Valtion osuus rahoituksesta on kuitenkin huomattava eikä sitä voi vapaasti kanavoida muihin hankkeisiin. On myös syytä tehdä selvä käsitteellinen ero kaupungin käyttömenojen ja investointien välillä. Tunneli kuuluu jälkimmäiseen luokkaan. Rahojen käyttäminen investointeihin on perusteltua, koska niillä luodaan pitkän tähtäimen hyötyjä. Jos kaupunkia ei kehitetä investoinneilla, on vaarana kaupungin näivettyminen ja verotulojen hupeneminen. Hanke onkin vuosikymmenen aikana syntynyt kompromissi, joka on esitetyistä vaihtoehtoidoista selvästi vähiten huono.

Tunnelihankkeen viestintää voidaan pitää epäonnistuneena. Siihen kohdistunut kritiikki on ollut ainakin paikallismediaa tarkasteltaessa suurta siitäkin huolimatta, että hanke on kunnalliseksi investoinniksi kohtuuhintainen ja perustuu vieläpä osittain ulkopuoliseen rahoitukseen. Hankkeen hyödyt uuden kaupunginosan näkökulmastakin ovat jääneet pintavaihtoehtojen ja lisäkaistojen vaatimisen alle. Tästä voidaan oppia paljon. Suunnittelu olisi pitänyt tehdä alusta alkaen avoimemmin ja osallistavammin. Tässä kaupungilla on skarpattavaa.

Keskustan lähialueiden kehittäminen lisää Tampereen houkuttelevuutta sekä asukkaille että elinkeinoelämälle. Lisäksi tunnelin myötä ranta-Tampellan arvo rakennuskohteena nousee, jolloin kaupungille tulee huomattavia kiinteistöverotuloja. Puhumattakaan kaupunkikuvasta ja kaupunkirakenteesta: mielestäni Näsijärven rannan pyhittäminen autoilulle on ollut aikoinaan sukupolvivirhe. Autobaanan sijaan kaikille avointa julkista tilaa ja erilaisia asuntoja yli kolmelle ja puolelle tuhannelle ihmiselle kantakaupunkiin, kyllä kiitos.

Rantaväylän tunneli ei ole optimaalinen Vihreä hanke, mutta olimme asiaa pitkään valtuustoryhmässämme puituamme valmiita ottamaan sen osaksi kokonaisvaltaista kaupungin liikenne- ja infraverkon kehittämistä. Samaan pakettiin kuuluvat ehdottomasti myös ratikka ja maan parhaat pyöräilyväylät.