Onko tulevaisuuden opiskelija koditon?

loka 25, 2008

Otsikon mukaiseen kysymykseen etsittiin vastausta vihreiden kunnallisvaaliehdokkaiden järjestämässä paneelikeskustelussa, jossa osanottajia löytyi niin opiskelija-asuntotuottajista, vihreistä kunnallisvaikuttajista, ylioppilaskunnista ja kaupungin virkamiehistöstä. Tilaisuutta emännöi/isännöi vihreät kunnallisvaaliehdokkaat Emilia Olkanen ja Antti Koikkalainen, joista jälkimmäinen johti myös keskustelun kulkua.

Tampereen ongelmat opiskelija-asuntojen riittämättömyydessä ja niiden laadullisissa puutteissa tiedostettiin kaikkien panelistien osalta sangen kattavasti. Panelistit olivat vakuuttuneita, että Tampereen lukuisien opiskelija-asuntotuottajien välillä olisi selkiytettävä roolijakoa ja jaettava vastuuta esimerkiksi vaihto-opiskelijoiden majoittamisesta. Eräät asuntotuottajat ilmaisivat tahtotilansa myös englanninkielisten palveluiden lisäämiseen ja tätä kautta saavutettavuutensa parantamiseen ja kaupunkikin katsoi, että heidän toimissaan olisi opiskelija-asumisen saralla petraamisen varaa.

Suureksi ongelmaksi tulevan opiskelija-asuntotuotannon kannalta koettiin keskustan yhä ehtyvän tonttimaan käyttö matalaan rakentamiseen. Kauas keskustasta rakentamisen suurimmiksi ongelmiksi nähtiin taas joukkoliikenteen kehittymättömyys ja esimerkiksi raideliikenteen aloittaminen tulevaisuudessa nähtiinkin merkittäväksi tekijäksi, jotta opiskelija-asunnoista saataisiin houkuttelevia myös kauempana keskustaa sijaitsevissa kohteissa. Opiskelijoiden vuokra-asuntojen käyttöasteet ovat Tampereella maan korkeimmat, joka johtaa syksyisin vuokranhakijoiden epätoivoon kun omalle kukkarolle sopivia vuokra-asuntoja ei vaan ole vapaana. On kuitenkin ymmärrettävä, että vuokranantajat eivät halua myöskään rakentaa alueille, joista opiskelijat pyrkivät muuttamaan pois heti kun se vain on yleisen vuokra-asuntotilanteen kannalta mahdollista.

Näin ollen yksiselitteistä ratkaisua jokasyksyiseen uusien opiskelijoiden hankalaan asuntotilanteeseen ei tässä keskustelussa löydetty, mutta ainakin yhteinen tahtotila siitä, että asialle on tehtävä jotain vahvistui. Eri osapuolien erilaiset lähtökohdat ja voimavarat ongelman ratkaisemiseksi selkiytyivät, myös varmasti kaikille paneeliin osallistujille. Toivon mukaan tämä keskustelu auttaa myös vaalien jälkeen eri toimijoita löytämään yhdessä uusia ja parempia ratkaisuja, jolla takaamme, että Tampere kykenee myös opiskelija-asuntojen osalta säilyttämään hyvän maineensa opiskelijaystävällisenä kaupunkina.

Antti Koikkalainen
Kirjoittaja on Tampereen ylioppilaskunnan hallituksen jäsen ja Tampereen vihreiden kunnallisvaaliehdokas