Olli-Poika Parviainen: Pormestarin budjettiesitys kelvollinen, tarkennuksia kuitenkin tarvitaan

marras 1, 2007

Pormestari Timo P. Nieminen julkisti maanantaina budjettiesityksensä ensi vuodelle. XL-yhteistyö kantaa hedelmää, sillä budjetissa on useita vihreille tärkeitä asioita.

Pormestari asettui Tampereen Vihreiden linjoille bussilippujen hintapolitiikassa. TKL:n lippuhintoja ei nosteta. Inflaation ja yleisen hintakehityksen takia päätös säilyttää joukkoliikenteen hintataso nykyisellään tarkoittaa tosiasiassa sitä, että lippujen absoluuttinen hinta laskee. Julkaisimme aiheesta aiemmin kannanoton.

Vihreille tärkeä Seudullisen joukkoliikenteen kehittäminen on budjetissa. Seudullisuus mahdollistaa joukkoliikenteen laajemman parantamisen ilman keinotekoisten kuntarajojen tuomia byrokraattisia esteitä. Ensi vuonna valmistellaan myös seudullinen ilmastostrategia, josta olemme puhuneet jo pitkään. Lisäksi kaupunki valmistelee ympäristöliiketoiminnan elinkeino-ohjelman aloittamista. Näkökulmana on erityisesti ilmastonmuutosta torjuvan puhtaan teknologian edistäminen. Hienoa.

Tampere ottaa ensimmäisenä kuntana Suomessa käyttöön vapaaehtoisen lentomaksun virka- ja luottamushenkilöiden lentojen hiilidioksidipäästöjen korvaamiseksi. Maksun tuotto käytetään metsänistutukseen ja ympäristökasvatukseen Tansaniassa Mwanzan kaupungissa. Ele on taloudellisesti pieni, mutta kuitenkin askel kohti ”saastuttaja maksaa” -käytäntöä.

Kaupunki käynnistää laajan hankkeen keskustan kehittämiseksi yhteistyössä yritysten ja asukkaiden kanssa. Asiaa on esitetty mm. Oras Tynkkysen valtuustoaloitteessa. Hanke hyödyttää niin asukkaita, kuin liike-elämääkin.

Pormestarin esitykseen sisältyy myös mm. omaishoidon jonojen purkaminen ja tuen maksaminen jatkossa kaikille kriteerit täyttäville hakijoille. Omaishoito on vihreiden tärkeimpiä painopisteitä tällä vaalikaudella ja olemme ajaneet asiaa välillä agressiivisestikin kaupungin sisällä. Kaupunki aikoo myös osoittaa lisää resursseja kotihoitoon ja valmistella kauan kaivatun esteettömyysohjelman. Vammaisten henkilökohtaisten avustajien palkkaa korotetaan hieman. Ei kuitenkaan tarpeeksi. Avustajat rämpivät totaalisessa palkkakuopassa.

Kirjastot saavat lisämäärärahoja kirjahankintoihin ja lähiliikuntaa tuetaan tekemällä yksi uusi tekonurmikenttä/vuosi. Myös koulujen remontit jatkuvat ja lasten ja nuorten mielenterveyspalveluja parannetaan. Ja parannettavaahan mielenterveyspalveluissa tosiaan riittää.

Kaupungin verotulot kasvavat yli 6 prosenttia, mikä käytetään palveluihin ja investointeihin. Verot pysyvät ennallaan eikä maksujakaan koroteta mainittavasti. Kaupungin velka kasvaa. Kaupungin Velka on asukasta kohden Suomen kaupunkien mittakaavassa vähäistä, mutta pienikin velan kasvu on liikaa.

Tampereen Vihreiden mukaan budjettiin on tehtävä vielä joitakin tarkistuksia. Esimerkiksi joukkoliikenteen reitistön laajentamiseen tarkoitettu tuki puuttuu pormestarin pohjasta. Myös kevytliikenne on peritamperelaiseen tapaan sivuutettu. Olemme esittäneet aiemmissa keskusteluissa noin 800 000 euron lisärahoitusta joukkoliikenteelle. Tästä osa oli suunniteltu lippuhintojen pitämiseen ennallaan ja noin kaksi kolmasosaa reittien ja palvelun parantamiseen. Jos joukkoliikenteelle halutaan lisää käyttäjiä, se vaatii rahaa. TKL:n käyttäjämäärät ovat nyt olleet lievässä kasvussa, mutta autoilu kasvaa suhteessa nopeammin. Tämä kestämätön kehitys on pysäytettävä. Budjetti on tärkeä paikka vaikuttaa asiaan.

Muissa esityksissää vihreät pyrkivät suosimaan mahdollisimman kustannusneutraaleja tai ennaltaehkäiseviä esityksiä. Nousukausi näyttää jo loppumisen merkkejä ja kaupungilla tulee olla riittävästi puskuria kassassaan tulevaisuutta varten. Henkseleitä on turha paukutella, vaikka rahaa nyt pitäisikin olla. Toivottavasti budjettisopu saavutetaan kaikkien valtuustoryhmien kesken. Se on kaikkien kaupunkilaisten etu.

Olli-Poika Parviainen
Puheenjohtaja
Tampereen vihreät