Nuorisoavustukset 2002 jaettiin jälleen kerran – tällä kertaa osittain vuoden 2008 avustusrahoista

maalis 10, 2008

Tampereen kaupunki päätti 6.3.2008 jo kolmannen kerran vuoden 2002 nuorisojärjestöjen toiminta-avusten jakamisesta. Tällä kertaa päätös tehtiin Lasten ja nuorten palvelujen lautakunnassa eli LANULAssa, jossa edustan Vihreitä. Aiemmin avustusasiaa on käsitelty kulttuuri- ja vapaa- aikalautakunnassa, hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto- oikeudessa. Hallintotuomioistuinten ratkaisuissa on koko prosessin ajan todettu, että kaupunki ei ole kohdellut avustusten hakijoita
tasapuolisesti.

Tällä kertaa poliittisten järjestöjen etuja vartioivat kokoomuksen Tero Arvonen ja Tuija Flinck, kristillisten Lasse Heikkilä, demareiden Jukka Vuorinen ja Helena Koskiniemi ja vasemmistoliiton Anna Kontula ja Sirkka-Liisa Virtanen (pj).

Minä esitin, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Kukaan ei kannattanut. Päätös tehtiin esittelijän esityksen mukaisena. Jätin eriävän mielipiteen:
”Poliittisille järjestöille jaettavaa osuutta tulisi pienentää vielä enemmän ja muiden avustusta korottaa vastaavasti. Tehty päätös ei ole mielestäni riittävästi hallinto-oikeuden ratkaisua vastaava eli se suosii edelleen liikaa poliittisia järjestöjä.”

Vuoden 2008 toiminta-avustusten suuntaamista käsittelevässä pykälässä lautakunta sitten päätti, että vuoden 2008 avustusrahoista käytetään 13 120 euroa vuoden 2002 avustuksista aiheutuviin kustannuksiin ja lisäksi kaupunginhallitukselta anotaan 8 000 euron lisärahaa em. kuluihin. Olin ainoana lautakunnassa tätä esitystä vastaan.

Lisämäärärahan tarve syntyi siitä, että osalle järjestöistä päätettiin myöntää vuodelle 2002 enemmän toiminta-avustusta, kuin mitä niille aikoinaan myönnettiin ja maksettiin. Tuolloin maksuun pannuista avustuksista ei poliittisilta järjestöiltä kuitenkaan peritä euroakaan takaisin, vaikka niille nyt päätettiinkin myöntää pienemmät avustukset, kuin mitä niille 2002 jo ehdittiin maksaa. Takaisinperintä ilman järjestöjen vapaaehtoista suostumusta olisi ilmeisesti aika mahdotonta – tämä on juristin näkemys. Eikä siihen kyllä taitaisi olla poliittista tahtoakaan.

Mielestäni vuoden 2008 avustuksiin varattua määrärahaa ei pitäisi käyttää vuoden 2002 avustuspäätöksen korjaamisesta aiheutuviin menoihin. Tälle vuodelle on budjetoitu tietty summa toiminta- avustuksiin ja se tulisi jakaa nykyisten avustuskriteereiden mukaisesti niille järjestöille, jotka vuodelle 2008 ovat toiminta-avustusta hakeneet. Ei tätä rahaa voi vuoden 2002 ”mokien” paikkaamiseen käyttää. Tämä oli myös Kuntaliiton juristin kanta, kun häneltä asiaa 5.3. puhelimitse tiedustelin.

On myös aika erikoista, että jos pykälässä käsitellään vuoden 2008 toiminta-avustusten suuntaamista, niin siinä sitten tehdäänkin yhtäkkiä päätös siitä, että haetaan määrärahaa kaupunginhallitukselta vuoden 2002 avustusmenojen kattamiseen. Loogista asioiden käsittelyä olisi ollut se, että tällaisen lisämäärärahan anominen olisi otettu esille siinä pykälässä, jossa 2002 avustuksista päätettiin.

Mielenkiinnolla nyt odotankin, pääseekö Tampereen kaupunki taas väsäilemään vastineitaan hallinto-oikeuteen.

Mervi Janhunen
Lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan jäsen