Nämä ovat KUNNALLISvaalit

loka 25, 2008

Huomenna sunnuntaina äänestetään Tampereelle uudet 67 kaupunginvaltuutettua. Lehtiä lukiessa saattaa saada sen kuvan, että nämä KUNNALLISvaalit olisivatkin ennen kaikkea PORMESTARIvaalit. Näinhän asia ei kuitenkaan ole.

Vaikka vihreät ovatkin esittäneet, että pormestari valittaisiin suoralla kansanvaalilla, näin ei toistaiseksi tehdä. Kaupunginvaltuusto valitsee pormestarin keskuudestaan. Lisäksi valtuustoryhmistä valitaan mm. apulaispormestarit ja iso joukko jäseniä kaupungin lautakuntiin. Se keitä kyseisiin tehtävään valitaan riippuu mm. valtuustoryhmien koosta ja ryhmien kesken käytävien neuvotteluiden tuloksesta.

Puolueet ovat nimenneet pormestariehdokkaita. Nämä ehdokkaat ovat siis henkilöitä, joita puolueet tarjoavat kaupunginvaltuustolle pormestariksi. Ketään ei siis nimetä pormestariksi yksittäisen ehdokkaan vaalituloksen perusteella. Siksi onkin syytä muistaa, että nyt äänestetään ensisijaisesti kaupunginvaltuutettuja. Kunnallisvaaleissa jokainen tietyn listan ehdokkaalle annettu ääni hyödyttää koko listaa. Olennaista on äänestää ensisijaisesti itselle sopivinta ehdokasta kaupunginvaltuutetuksi. Toki myös pormestariehdokas voi olla juuri se oma ehdokas. Tampereen vihreiden ehdokas pormestariksi on Irene Roivainen. Ensisijaisesti Irenekin on kuitenkin ehdolla kaupunginvaltuutetuksi. Aivan kuten ovat vaikkapa kokoomuksen Nieminen tai demarien Tainiokin.

Paikallislehdissä on nostettu kahden suurimman puolueen pormestariehdokkaita korostetusti esille. Onneksi kenenkään ei tarvitse äänestää vain jompaa kumpaa heistä tai heidän puolueistaan. Kaksipuoluejärjestelmässä äänestetään usein toista jos toisen mielipiteet ärsyttävät, ikäänkuin pienemmän pahan periaatteella. Tällaista ei kuitenkaan tarvitse Tampereella harrastaa, sillä olemme monipuoluejärjestelmässä ja valinnanvaraa riittää. Ehdokkaita meillä vihreilläkin on täydet sata. Toivon, että sieltä löytyy sopiva ehdokas moneen makuun.

Kuka ikinä pormestariksi lopulta valitaankaan, hänen ohjelmansakin tulee todennäköisesti olemaan kompromissi johon eri valtuustoryhmät saavat omia painotuksiaan. Kaikkien ryhmien tulee olla tasaisesti edustettuna kunnan päätöksenteossa. Aseveliakselin tyylistä harvainvaltaista hallintoa ei Tampereelle enää tarvita.

Olli-Poika Parviainen
Tampereen vihreiden puheenjohtaja

www.o-pp.net

Onset Of Action In Valium
Ambien Cr Dosages
Tramadol Acet
No Prior Perscription Tramadol
Ambien New Times York
Valium And Laughing Gas Togethe Reffects
Buy Online Xanax
Xanax And Low Blood Pressure
Taking Xanax During Pregnancy
Xanax As Muscle Relaxant
Oder Tramadol Without Prescription
Tramadol Rx Online
Ambien 2006
Xanax Pain
Generic Ambien Zolpidem 10mg
Cheap Valium Generic
Xanax And Grapefruit
Tramadol Hcl And Dog
Mixing Xanax And Valium
Tramadol Dog Nursing
Drug Dog Xanax
Xanax Providers
Ambien When Flying
Xanax Kava
Pharmacology Of Ambien
Combining Tylenol 3 And Tramadol
Ambien And Pain
24.10 Valium
Effects Of Xanax Overdose
Xanax And Oxycontin
Celexa Ambien Without Presciption
Brand Name Valium Canada
Valium No Membership
Ijijiji Xanax
Pharmacy Degree Line Cheap Tramadol
Xanax Usage
Neural Effects Of Valium
Xanax Pill Forum
Xanax How Should Be Taken
Mail Order Valium No Prescription
Ambien Sleep Tabs
Ambien 10g
Fda Xanax
Tramadol And Cats
Morphine Sulfate Tramadol
Valium Muscle Relaxer
Effects Of Xanax Use
Tramadol 50mg Capsules
Effects Sex Side Xanax
Trazadone And Ambien
Tramadol Iv
Pic Of Xanax
Taking Tramadol With A Laxative
Side Effects Mixing Lexapro With Xanax
Dog Doses Of Valium
120 Tramadol And Free Shipping
Xanax Zanax
Xanax Side Effects Dosage
Tramadol And Abuse
Tramadol 100
Tramadol Prescription Drug
What Do Valiums Look Like
Ambien Use In The Elderly
90 Tramadol Hcl-acetaminophen Ta
Xenical Tramadol Hgh-saizen
Ambien In Liver Disease
Buy Phentermine Valium Xanax Ambien
Ambien Comes Offf Pattent
Drug Tests For Xanax
Buy Ultram Tramadol
Lunesta And Ambien Combo
Xanax And Pregnant
Tramadol And Vicodin
Image Of Generic Xanax
Cheap Day Next Valium
Purchase Tramadol Online
Canada Xanax No Prescription
Xanax And Nausea
Dalmane Vs Ambien
Ambien Seritonin
Cheap Cod Money Order Tramadol
No Overnight Prescription Tramadol
Tramadol Hair Follicle
Brand Name Xanax
Cheap Prices Ambien Or Lunesta
Alcohol Xanax Addiction
Tramadol Manufacturers
Tramadol By The Pill
Buy Cheap Online Tramadol
Dil Tramadol
Valium For Dental Anxiety
Keyword Ambien During Pregnancy Boards Comments
Bill Consolidation Buy Tramadol
Side Effects From Ambien Cr Overdose
Xanax And Grapefruit Interactions
Tramadol And Gabapentin Drug Interaction
Tramadol Affect On Stomach
Effects Hcl Side Tramadol
Ambien And Mental Side Effects
Overnight Shipping Xanax
Ambien Cr Length Of Effectiveness
Buy Tramadol Online Pharmacy Online
Ambien Cr Withdrawels
Xanax Dose For Sleep
Tramadol Cheap Free Overnight Shipping
Xanax Long Term Effects
Ambien And Sex Enhancement
Xanax Two Milligram Mylan
Ambien Boards
Ambien Cr And Dinks
Xanax Amount For Management Of Anxiety
Tremadol Tramadol 180 Pills
Ambien Dosage Blue Tablet
Buy Ambien Generic
Codeine Xanax
What Is Tramadol Rss Feed
Tramadol Hcl 50mg Used For
Buy Valium From India
Xanax And Adderall High
Xanax Xanax
Is Ambien Gluten Free
Tramadol To Purchase
Xanax Bars White
Drug Tramadol Tablets
Xanax Xr
Valerian Xanax
Ambien Yellow Round Pills
Tramadol Buzz
Ambien Patient Assistance
Fda Alert Valium
Buy 2mg Xanax Cheap
Methadone Xanax Drug Test
Ambien And Confusion
Buy Xanax Cheap Medication 34437
Ambien Stillnox Fed Ex Dhl Inndia
Phone Order Ambien Cod Oklahoma
Tramadol Sizes And Shapes
Ambien Allergy
Sonata Ambien And Other Sleep Aids
Does Ambien Cause Hair Loss
Social Environmental Effects Of Xanax
Risks Of Buying Valium Online
Free Sample Xanax
Xanax Gg 258
Febrile Seizures Valium
What Is Tramadol Uses For
Ambien Equipment Exercise
Suicide Using Xanax How Much
Information About Xanax
What Kind Of Drug Is Tramadol
When Does Ambien Go Generic
What Is Ingredients In Tramadol
Valium Dose
Xanax For Treating Lower Back Pain
Xanax Drug Abuse
Tramadol By Purdue
Morphine And Xanax
Facts Tramadol 50 Mg
Buy Cheap Muscle Relaxers Sale Valium
Ambien Cr Vs Lunesta
Composici N Valium
Red Bull And Xanax Side Effects
Buy Tramadol Overnight
Xanax Online Without Prescription
Dogs Sleeping Pills Ambien
Xanax No Prescription 180
Tramadol An Opiad
Information About Ambien Zolpidem
Grapefruit Tramadol Interactions
Recommended Dosage Of Xanax
Tramadol And Vicodin And Strength
Suicide By Valium
Tramadol Hc
High Off Tramadol Hcl Dosage
Tablet Identification Ambien
Contraindication Of Tramadol And Elavil
Tramadol Euphoria Pharmacy
Tramadol Plus Valium
Valium For A Dentist Visit
Tramadol Cheap Online
Valium Online Price
Xanax Sales
100 Mg Tramadol 800ct
Tramadol 100 Pills Cod
Xanax 0.5 Mg
Is Xanax A Maoi Inhibiter
Patrick Kennedy Ambien Hoax
Effects From Xanax
Xanax Lenght Of Time Drug Test
15 Mg Xanax Tid Adult Overdose
Does Valium Help High Blood Pressure
Valium And Blood Glucose
Tramadol Dosing In Dogs
Wine Bottle Opener Tramadol
Ambien Overdose Treatment
Tramadol Saturday Delivery No Prescription
Xanax Ts
Buy Tramadol Order Cheap Tramadol Online
Tramadol Medication
Generic Xanax Xanax Alprazolam Zanax
What Do Generic Valium Look Like
Buy Deine Nachricht Site Tramadol
Boss Valium
Tramadol Acetaminophen Pill Identification 537
Tramadol Journals Quizilla
Valium Dilaudid Interactions
Pharamacy Information Valium
What Does Valium Help With
Rath And Pauling Xanax
Overnight Tramadol Cod
Can You Take Valium When Pregnant
Valium Gentic
Xanax No Prescription No Doctor
Cod Tablet Tramadol
No Prescription Xanax Fedex
Valium Stress Test
Buy Buy Site User Xanax
Clonazepam Versus Xanax
False Positive Drug Screen For Valium
Buy Ambien Online With Paypal
Roche And Valium
Tramadol Restless Leg Syndrome
Nexium Vaniqa Xenical Tramadol
Can Valium Lower Blood Pressure
Ambien Identify
Dosage For Liquid Valium
Pill Tramadol
What Xanax Look Like
Online Pharmacies Buy Valium
Compare Prices Tramadol
Xanax Without A Persription
Xanax From Online Pharmacy
Xanax Addiction And Stories
Cheap Cod Fedex Tramadol Very
Tramodol Tramadol 180 Tablets
Next Day Ambien
Took Xanax With Wellbutrin
Ambien Info
Xanax Doctors In Dall Ft Worth
Addicts And Ambien
Does Like Look Xanax
1mg Xanax
Xanax Brand Bue Pill Doseage
Overdose Symptom Xanax
Getting Off Xanax
Buy Ambien Online No Prescription
Purchase Free Ambien Cod Online
Dog Xanax Dose
Search Results Buy Xanax Online
Is Ambien Leagal Dot Test
Ambien And Libido
Ambien Cr Pain Medication
Does Ambien Cause Beast Sensitivity
Valium Brand Of Diazepam
Generic Ambien Photos
Tramadol In System
Valium To Treat Canines
Can Xanax Cause Memory Loss
Ambien Fda Approved
Valium As Anti Convulsant
Trazadone Xanax
Helps With Tramadol Withdrawal
Hydrocodone And Tramadol
A Drug Similar To Ambien
Discount Hydrocodone And Xanax
Xanax Helps My Off Balance Feeling
Find Cheapest Tramadol Ambien
Buy Generic Ambien Without Prescription
Buy Valium Online Mastercard Accepted
Tramadol Effectiveness Versus Other Painkillers
Xanax On Line Rx
Ambien Knock Out Dosage
Consultation Delivery Online Saturday Valium
What Is On A Valium Pill
Tramadol And Addictive
Buy Xanax U S Doctor
Tramadol Vs Hydrocodone
Suicide Ambien Flexeril
Ambien 10
Description Valium
Ambien And Dry Eye
Escitalopram Tramadol
Xanax Dosage
Nicotine Valium Vicodin Marijuana
Chronic Pain Tramadol P
Can I Take Valium While Pregnant
Klonopin Vers Xanax
Xanax Keyword
Buy Tramadol Online C O D
Xanax And Hppd
Tramadol And Online Pharmacy
Duration Of Xanax Withdrawal
Tramadol Hlc 50mg Tab
No Online Rx Valium
Is A Prescription Required For Tramadol
Ambien And Abuse
Ambien Xanax Mix
Purepac Greenstone Xanax
Blackouts While Taking Ambien And Oxycodene
Valium Vs Clonazepam