Mitä saimme aikaan vuonna 2015?

joulu 31, 2015

MITÄ SAIMME AIKAAN VUONNA 2015?

Päätöksentekoon tarvitaan aina monta osallista, yksin saa harvoin mitään aikaan. Saavutuksiin tarvitaan myös toimivaa yhteistyötä yli puoluerajojen. Tampereen vihreä valtuustoryhmä, sen puheenjohtajisto, lautakuntien, johtokuntien ja hallitusten edustajat, apulaispormestari, kansanedustajat ovat olleet kaikki keskeisiä tahoja ja henkilöitä, kun listaamme tärkeitä saavutuksia vuonna 2015. Saavutuksista pitää kiittää myös vihreitä aktiiveja Tampereen vihreissä ja sosiaalisessa mediassa sekä tietenkin myös vihreiden äänestäjiä, joilta olemme saaneet mandaattimme toimia.

Alla on listattu vihreille tärkeitä tavoitteita ja nostoja, jotka ovat edenneet kuluneen vuoden aikana ja joiden edistämiseksi olemme tehneet aktiivisesti töitä.

Tampereella säilyy vuonna 2016 subjektiivinen päivähoito-oikeus eikä päiväkotien ryhmäkokoja kasvateta
• Subjektiivinen päivähoito-oikeus on oikeus, jolla mahdollistetaan tasa-arvoinen varhaiskasvatus kaikille lapsille, vanhempien taustoista huolimatta. Asiasta päätettiin äärimmäisen tiukasti valtuuston kokouksessa äänin 33-34. Myöskään valtakunnallisia lievennyksiä päiväkotien ryhmäkokoihin ei oteta käyttöön.

Hakeutuminen perustulon kokeilukaupungiksi etenee
• Työttömyystilanne on Tampereella erittäin huolestuttava. Marraskuussa työttömyysaste Tampereella oli 17,4 prosenttia. Vihreät saivat neuvoteltua talousarvioon, että Tampere hakee hallitusohjelmassa mainittua perustulokokeilua, jos esitettävä malli on Tampereella toteutettavissa. Toimivan perustulomallin myötä nykyiset sosiaaliturvan kannustinloukut poistuisivat.

Kaupungin toimintamallia suoraviivaistetaan ja tilaaja-tuottajamallista luovutaan
• Tampereen kaupunki siirtyy suoraviivaiseen kolmen palvelualueen malliin, joita ovat hyvinvoinnin, kaupunkiympäristön ja elinvoiman palvelualueet. Samalla johtokunnista ja tilaaja-tuottaja -mallista luovutaan. Organisaation rönsyjä suoristetaan, jotta resurssit saadaan ohjattua vaikuttavammin kaupunkilaisten palveluihin.

Yleiskaavan tavoitteet rakentavat joukkoliikenne-, pyöräily- ja kävelykaupunkia
• Hyväksytyssä yleiskaavassa määritellään millä tamperelaiset liikkuvat 2040. Raitiotien jatkolinjaukset on linjattu. Hervanta-Tays-Lentävänniemen ensimmäisen vaiheen jälkeen tehdään yhteydet Tesomalle, Linnainmaalle sekä Tampere-Pirkkalan lentoasemalle. Tulevaisuudessa myös lähijunaliikenne palvelee Tamperetta. Lähijunapysäkkejä nousee Tesomalle, Epilään, Vehmaisiin, Lakalaivaan sekä Sääksjärvelle. Nopeat ja mukavat raidepohjaiset joukkoliikenneyhteydet ovat yleensä taitoskohta joukkoliikennemäärien kasvulle.

Tampere panostaa kestävään kehitykseen
• Tampere on jo aiemmin sitoutunut ilmastokriisin hillintään sekä kaupunkistrategiassa että kaupunkiseudun ilmastostrategiassa. Tampereen asukasluvun ennustetaan kasvavan noin 57 000 uudella asukkaalla vuoteen 2040 mennessä. Yleiskaavan mukainen ekotehokas tiivis kaupunkirakenne ja laajentuva joukkoliikenne vastaavat tähän haasteeseen. Myös kuluneen vuoden aikana suunniteltu ja vuonna 2016 käyttöönotettava investointikehys priorisoi kaupunkikehitystä ja asuinrakentamista nykyisen palvelurakenteen sisään. Vihreät toivat valtuustoaloitteiden myötä keskusteluun myös muun muassa tarpeen irtaantua kaupungin fossiilisijoituksista sekä tarpeesta tehostaa kierrätystä ja ilmastoystävällisiä ruokailutottumuksia kaupungin organisaatiossa.

Katuja uudistamalla saadaan parempaa kaupunkia ihmisille
• Hämeenkadun hyväksytty yleissuunnitelma mahdollistaa pääkatumme viihtyisyyden. Samalla hyväksyttiin ratikkareitillä monien olennaisten katujen, kuten Itsenäisyydenkadun ja Sammonkadun yleissuunnitelmat. Ratikan ohella tilaa saadaan vapautettua henkilöautoilta entistä enemmän kävelylle ja pyöräilylle. Samaan aikaan uusia, paremman tason pyöräteitä on rakennettu niin Pyynikille kuin Hatanpäälle. Kantakaupunki on myös entistä paremmin saavutettavissa autolla, kun liikennettä ohjataan keskustan kehän kautta pysäköintilaitoksiin.

Täydennysrakentaminen eteni ympäri kaupunkia
• Täydennysrakentamista toteutettiin ympäri kaupunkia, niin EHYT-suunnitelmissa kuin muutenkin – kaupungin strategiaa ja vihreiden pitkäaikaisia tavoitteita noudattaen. Keskustassa etenevät korttelisuunnitelmat, kuten Kuninkaankadulle rajoittuvan korttelin 13 rakentaminen.

Rakennussuojelu eteni
• Petsamon suojelukaava saatiin hyväksyttyä valtuustossa ja Pispalan ainutlaatuista henkeä ylläpitävät suojelukaavat yhdyskuntalautakunnassa.

Lähisuhdeväkivallan ehkäisy tehostuu
• Vihreän valtuustoryhmän aloitteen pohjalta kaupunki ottaa käyttöön MARAK-riskienarviointimenetelmän lähisuhdeväkivallan uhrien auttamiseksi ja väkivallan ennalta ehkäisemiseksi. Toiminnassa on tavoitteena huomioida niin ikäihmiset kuin lapsiperheet.

Liikuntamahdollisuudet paranevat
• Lähiliikuntapaikkoja puistoihin ja luontoon rakennetaan ja korjaustarpeessa olevia kunnostetaan. Valmisteilla on niin Vihreän valtuustoryhmän aloitteesta ponnistanut maauimala kuin myös esimerkiksi Tesoman palloiluhalli ja Tammelan stadion. Kaupunkiin saatiin lisää muun muassa skeittauspaikkoja. Mahdollisuuksia maksuttomiin harrastuksiin tarjotaan erityisesti lapsille ja nuorille.

Kulttuuria tarjotaan kaikille
• Kaupungin museoverkko täydentyi Näsinlinnan peruskorjauksen myötä museo Milavidalla. Aktiivipassi on mahdollistanut taloudellisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevien kuntalaisten pääsyn ilmaiseksi kaupungin taidemuseoihin. Kaupungin runsas tapahtumatarjonta on tarjonnut ilmaistapahtumia lastenkulttuurista ikäihmisten rientoihin. Erilaista julkista taidetta tuotiin aiempaa enemmän julkiseen tilaan niin valoviikkoja uudistamalla kuin myös esimerkiksi graffitimaalauksia ja graffitiseiniä mahdollistamalla.

Kiitos sinulle, että olet ollut osaltasi ollut tekemässä Tampereesta vihreämpää ja viihtyisämpää kaupunkia vuonna 2015!

Lisätietoja:
Anna-Kaisa Heinämäki
Valtuustoryhmän puheenjohtaja
p. 040 639 7701