Metsistä rahaa Tampereen kaupungin laariin

kesä 3, 2012


(Julkaistu Aamulehden lukijalta-sivulla 3.6.2012)

Tampereen kaupungilla olisi nyt erinomainen mahdollisuus hyödyntää valtion Metso-ohjelmaa ja tehdä rahaa retkeilymetsillään. Nykyisin Tampereella on suojeltua metsää noin 0,8 prosenttia, kun monissa suurissa kaupungeissa tämä luku on paljon suurempi.

Luonnonsuojeluohjelman luonnoksessa on tavoitteena saada maapinta-alastamme suojelluksi metsäksi noin 1,4 prosenttia. Mielestämme se on aivan liian vähän, ja suojellun alan voisi nostaa helposti noin neljään prosenttiin vuoteen 2020 mennessä, jos osa retkeilymetsistä muutettaisiin suojelumetsiksi.

Kintulammen, Kulkkilan, Nallin ja Pirttijärven retkeilymetsät ovat pinta-alaltaan noin 1 200 hehtaaria. Ne ovat tällä hetkellä virkistyskäytössä eli niille ei ole asetettu taloudellisia tavoitteita. Lisäksi suojelun piiriin voisi sisällyttää noin 160 hehtaaria luontoarvoltaan arvokkaita talousmetsiä, jolloin yhteensä suojelluksi saataisiin tuo neljä prosenttia maapinta-alasta.

Ehdotukseen ei siis sisälly yksityisten metsiä, vaan kaikkien kuntalaisten yhteisiä metsäalueita. Suojelumetsissä voi jatkossakin kokea suunnistamisen riemua, liikkumisen iloa, nauttia jokamiehen oikeuksista ja mielestämme näissä metsissä olisi sallittava myös esimerkiksi hirvieläinten metsästys.

Metso-ohjelma tarjoaa metsänomistajalle tuloja metsäluonnon suojelusta ja hoidosta. Vaihtoehtoina ovat metsän pysyvä suojelu, määräaikainen suojelu ja metsäluonnon hoito. Kunnat voivat saada 50 prosentin osittaiskorvausta omien metsiensä suojelemisesta. Valtio voi myös ostaa tai vaihtaa kuntien metsiä, jotka täyttävät hankkeen luonnontieteelliset perusteet. Nostamalla metsien suojelumäärä neljään prosenttiin saisimme valtiolta miljoonaluokan taloudellisen korvauksen.

Kaikki siis voittaisivat; kaupungin talous kohentuisi, metsien eliöstön monimuotoisuus turvattaisiin ja päälle tulisivat vielä koko maakuntaa koskevat imagohyödyt. Varsinkin, jos ehdottamamme suojelu olisi lähtölaukaus Teiskon kansallispuistohankkeelle.

Vesa Eskola, kaupunginvaltuutettu
Juhana Suoniemi, maakuntahallituksen jäsen