Lisää Tampere-lisää?

huhti 2, 2008

Kaunis kevätsää karsi ilmeisesti osallistujia Aprillipäivän illan keskustelusta, joka oli otsikoitu ”Kumpi kalliimpi, koti vai päiväkoti?”. Saattoipa tilaisuuden otsikkokin johtaa hieman harhaan, kun siinä ei mainittu, että esillä oli monien tuntema Tampere-lisä. Keskustelijoiksi oli kutsuttu päivähoidonjohtaja Leena Viitasaari, kaupunginvaltuutettu Elina Sirén (kok.) ja allekirjoittanut; puhetta johti Rosa Meriläinen, jolla on itselläänkin kokemusta lapsenkotihoidosta – tällä kertaa Frans leikki kuitenkin Puolenhehtaarin metsä-nimisessä lastenparkissa.

Leena Viitasaari kuvasi alustuksessaan Tampereen päivähoidon määrien kehitystä viime vuosina. Päivähoidossa olevien lasten määrä on kokonaisuudessaan kasvanut viime vuosina, myös alle 3-vuotiaiden osuus. Elina otti esille seutukunnan ennusteen, jonka mukaan päivähoitopaikkojen tarpeen on arvioitu kasvavan voimakkaasti vuoteen 2020 mennessä: se merkitsee n. 55 päiväkodin rakentamista Tampereen seudulle. Tampereellekin tarvitaan nähtävästi n.10 päiväkotia.

Tarkastelimme päivähoitoa ja kotihoitoa monimuotoisen päivähoidon ulottuvuuksina. Vihreät ovat perinteisesti korostaneet monimuotoisuuden ohella myös tasa-arvonäkökohtia: lasta voisi hoitaa kotona joku muukin henkilö kuin hänen vanhempansa. Kun Tampereella 1990-luvulla keskusteltiin Tampere-lisästä, vastakkain olivat näkemykset, maksaako tukea kaikille vai asettaako tulorajat. Kuntalisää maksettiin joitakin vuosia, mutta sittemmin päädyttiin malliin, että sitä maksetaan vain alle 3-vuotiaan sairaan lapsen perheelle, joka saa Kelan lapsen hoitotukea. Tällä hetkellä tuen suuruus on 250 e/kuukaudessa.

Keskustelussa käsiteltiin päivähoidon monimuotoisuutta laajemminkin; esillä oli esimerkiksi leikki- ja perhepuistot, vaihtoehtopedagogiset painotukset päivähoidossa, perhepäivähoito ja kolmiperhehoito, sekä järjestöjen ja yksityisten palveluntuottajien rooli palvelujen monimuotoisuudessa.

Tilaisuudessa paikalla ollut Lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan jäsen Mervi Janhunen (vihr.) haastoi Tamperetta pohtimaan mm. ostopalvelupäiväkotien asemaa palvelukokonaisuudessa. Yleisön joukosta esitettiin toive, että kaupunki tarjoaisi tiloja myös yksityisille palveluntuottajille. Näin todettiin tapahtuvankin esimerkiksi Vuoreksen alueella.

Parituntinen keskustelu käytiin hyvässä ja rakentavassa hengessä, toivoa sopii, että saamme päivähoidon kokonaisuuteen lisää moninaisuutta mm. Tampere-lisän muodossa. Keskustelussa esitettiin toive, että kuntalisä voitaisiin ottaa käyttöön samansuuruisena koko seutukunnassa.

Irene Roivainen
kaupunginvaltuutettu
irene.roivainen@tampere.fi