Kouluverkkouudistus

maalis 9, 2010

Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta (lanula) ja osaamis- ja elinkeinolautakunta (osela) päättivät viime viikolla tamperelaisen peruskoulu- ja lukioverkon muutoksista. Ne perustuivat muun muassa pedagogisiin lähtökohtiin, valtuustoryhmien yhdessä sopimiin säästötavoitteisiin ja oppilasmäärän vähenemiseen.

Kaarilan lukion tiloissa toimii vuodesta 2012 alkaen Kaarilan koulu, jossa on luokat viidennestä yhdeksänteen. Sinne tullaan Kalkun ja Hyhkyn kouluista. Järvensivusta siirrytään alkaen viidennelle luokalle Sammon kouluun alkaen vuosista 2015-16 niin, että kaikki tähän asti aloittaneet oppilaat ehtivät käyvät kuudennen luokan loppuun. Kisapuiston, Muotialan ja Multisillan koulut säilyvät nykyisellään pienten lasten yksiköinä. Hallilan koulusta siirrytään Nekalaan viidennestä luokasta alkaen. Irjalan koulun toiminta siirtyy 2011 yhtenäiseen peruskouluun, joka muodostetaan Takahuhdin ja Ristinarkun kouluista. Tammerkosken koulussa on jatkossa vain peruskouluopetusta.

Klassillisen koulun ja lukion tiloissa on jatkossa vain lukio-opetusta. Lautakunta edellytti selvitystä siitä, voivatko Klassillinen ja Tammerkosken koulut tehdä jatkossa yhteistyötä niin, että latinan opiskelu onnistuisi edelleen myös 7.-9. luokilla. Myös Sampolan koulusta tulee pelkkä lukio. Hervannan lukiolle rakennetaan yhteistyötä Tampereen ammattiopiston Hepolamminkadun toimipisteen kanssa. Niiden jatkosta päätetään lopullisesti vasta myöhemmin.

Näin laaja kouluverkkouudistus ei ole helppo asia sen enempää kuntalaisille kuin päättäjille. Päätöksen takia monien lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä elämässä tapahtuu muutoksia. Ei ihme, että lautakuntien kokousta edelsivät mittavat neuvottelut valtuustoryhmien välissä. Vihreät pitivät erityisen tärkeänä Hervannan lukion ja pienten lasten lähikoulujen säilyttämisestä. Lopullinen päätös on ryhmien välinen kompromissi.

Osela teki päätöksensä yksimielisesti. Lanulassa me, vihreiden edustajat, olimme eri mieltä. Vesa Eskola kannatti asian palauttamista uudelleen valmisteluun niin, että Kalkun, Hyhkyn ja Järvensivun kouluissa jatkaisivat vuosiluokat 1.-6. Itse olin päätösesityksen kannalla, joka oli vihreän valtuustoryhmän yhteisesti sovittu kanta.

Päätöksen myötä Tampereen koulut ovat entistä isompia. On totta, että isoihin kouluihin liittyy tiettyjä riskejä, mutta onneksi koulun koko ei yksin määrää sen laatua. Iso koulu antaa mahdollisuuden aikaisempaa monipuolisemmille kurssivalinnoille. Jatkossa etenkin Tampereen lukiot profiloituvat selkeämmin erilaisilla painotuksilla. Isommissa kouluissa voi tarjota useampia kieliä. Englanti pysynee jatkossakin kaikkein suosituimpana valintana, mutta palauttteen perusteella voi olettaa, että entistä useampi ottaa jonkun muun. Isoissa kouluissa on parempi varustetaso, mikä takaa paremmat puitteet etenkin taitoaineiden opetukselle. Opetuksen tukipalvelut on helpompi järjestää isossa kuin pienessä koulussa. Isossa koulussa luokkakoot voivat jopa pienentyä, koska muun muassa tilaratkaisuista voi päättää joustavammin.

Vanhempien palautteesta nousi selvästi esiin kaksi huolenaihetta: yhteisöllisyys ja koulumatkat. Uudella koulupolulla, kuten entiselläkin, yhteisöllisyys on kiinni ennen kaikkea siitä, onko kaikilla turvallista sosiaalisesti, psyykkisesti ja fyysisesti. Yhteisöllisyys ei minkään kokoisessa koulussa synny itsestään, vaan sen eteen on toimittava. Tästä eteenpäinkin Tampereen kouluissa on riittävästi opettajia. Oppilas- ja opiskelijahuolto toteutuu isoissa kouluissa yleensä paremmin kuin pienissä, koska resurssit riittävät täysipäiväisten opinto-ohjaajien ja kuraattorien palkkaamiseen. Koulumatkat ovat kinkkisempi kysymys. Osan matkat pitenevät huomattavasti, toiset pääsevät jatkossa lähemmäs kodistaan. Ennen muutosten toteutumista toteutetaan tarvittavat muutokset turvallisten koulumatkojen takaamiseksi.

amu.jpgYksi tärkeimmistä syistä omaan äänestyspäätökseeni oli, että Tampereella on huutava pula päivähoitopaikoista. Kouluverkkoratkaisulla saatiin sille uusia tiloja muun muassa seitsemälle uudelle päivähoitoryhmälle. Jatkossa esiopetus voidaan järjestää joustavammin, koska sillekin on pienten lasten kouluissa enemmän tilaa. On pedagogisesti järkevää, että esiopetus järjestetään koulun, ei päiväkodin, tiloissa. Entisenä nuorisojärjestöaktiivina pidän hyvänä asiana myös sitä, että nuorille vapautuu Kaarilan lukiosta omaa toimintatilaa.

Amu Urhonen
Vihreä varavaltuutettu, Lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan jäsen