Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Irene Roivaisen puhe tunneliaddressin luovutustilaisuudessa

elo 19, 2009


RANTAVÄYLÄN TUNNELIN KANSANÄÄNESTYSADRESSIN LUOVUTUS

12.8.2009


IRENE ROIVAINEN,

Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja:

Ensiksikin haluan kiittää Rantaväylä – liikettä tämän adressin keräämisestä. Edustuksellisen demokratian ohella tarvitsemme myös suoraa demokratiaa ja kansalaismielipiteen kuulemista. Kuntalain mukaan valtuuston on ”viipymättä päätettävä”, toimitetaanko kansanäänestys, mikäli 5% äänestysikäisistä asukkaista sitä vaatii. Valtuuston harkintaan siis jää, järjestääkö se kansanäänestyksen. Lain mukaan kunnallinen kansanäänestys on neuvoa-antava, päätösvalta asiassa säilyy valtuustolla.

Tämä on lähihistoriassa toinen kerta, kun Tampereella vaaditaan kansanäänestystä. Kymmenen vuotta sitten v. 1999 kerättiin lähes 10 000 (9646) nimeä käsittänyt adressi Koskenniskan sillan rakentamista vastaan.  Kansanäänestysesitys kaatui valtuustossa selvin luvuin (48–19). Ehkä on hyvä palauttaa mieliin sekin, että nämä kaksi asiaa liittyvät toisiinsa myös liikenteellisesti: Koskenniskan siltaa ei lopulta rakennettu, koska Rantaväylän tunnelihanke teki sen tarpeettomaksi.

On syytä kerrata, miten tässä asiassa päätöksenteko on kulkenut ja missä vaiheessa nyt ollaan. Rantaväylän kehittämistä on valmisteltu jo pitkään, noin 10 vuoden aikana. Suunnitteluprosessin aikana on myös käyty kahdet kunnallisvaalit, joissa tunneli on ollut keskeinen teema.

Kaupunginvaltuusto on kolmeen kertaan suurella enemmistöllä linjannut, että Rantaväylää kehitetään ns. pitkän tunnelivaihtoehdon pohjalta. Alun perin pitkästä tunnelista päätettiin keskustan liikenneosayleiskaavassa 18.tammikuuta 2006. Silloin päätös syntyi äänin 53 – 14. Jos ajatellaan, mikä olisi sopiva hetki neuvoa-antavalle kunnallisella kansanäänestykselle tällaisessa asiassa, se olisi mielestäni ollut ennen tuota valtuuston päätöstä, sillä silloin oli selvitetty laajasti vaihtoehtoisia linjauksia, kuten tien leventämistä, kansiratkaisua ja eritasoliittymiä Mustalahteen ja Onkiniemeen.

Yleiskaavan hyväksymisen jälkeen pormestarin asettama työryhmä selvitti tunnelin rakentamisen edellytyksiä ja kaupunginvaltuusto teki periaatepäätöksen tunnelin suunnittelun aloittamisesta 15.8.2007 äänin 61 – 3.

Kolmannen kerran valtuusto päätti asiasta 26. marraskuuta 2008 äänin 54 – 8 hyväksyessään Rantaväylän tunnelin rahoitusta koskevan sopimuksen valtion kanssa.

Täytyy myös ottaa huomioon, että Rantaväylän tunneli on Tiehallinnon ja alueen kuntien tekemän kehittämisselvityksen mukainen ratkaisu ja hanketta toteutetaan yhteistyössä Tiehallinnon kanssa. Rantaväylä on osa valtatie 12:ta, joka on valtion tie, joten kaupunki ei voi yksinään ratkaista, miten sitä kehitetään.

Kaupunkilaiset ovat voineet ja voivat yhä vaikuttaa tähän asiaan monin tavoin. Parhaillaan on nähtävillä tunnelin ja sen liittymien asemakaavaehdotus perjantaihin 14.8. saakka Frenckellissä. Siitä voivat kaikki halukkaat  antaa mielipiteitä. Kaupunginvaltuusto päättää asemakaavasta aikanaan. Myös tunnelin rahoitus tulee valtuuston päätettäväksi budjetin yhteydessä.

Valmisteilla on myös Ranta-Tampellan uuden asuinalueen asemakaava. Sen laaja selvitysaineisto on kaikkien luettavissa netissä kaupungin sivuilla. Aikanaan asemakaavaluonnos tulee myös nähtäville ja valtuuston päätettäväksi.

Mielestäni tämä asia on edennyt demokraattisesti ja näen tämän kansanäänestysaloitteenkin yhtenä osana demokratiaa. Päätösvalta asiassa on kuitenkin kuntalain mukaan valtuustolla, joka varmasti perehtyy asiaan tarkasti ja ottaa huomioon asiaan liittyvät moninaiset näkökannat.

Kiitän adressin kerääjiä aktiivisuudesta ja vien tämän ehdotuksen kansanäänestyksestä valtuuston käsiteltäväksi.

http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-6003 pmedvarlegrnTosC aith eh
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-8957 O
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-11136 myaodu TCBr
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-2279 eo
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-110 oBinnAli In r
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-4307 peAnlieim S lPbe
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-3818 olaQdHa lclreom shdii eadetyPu lTtTy riB
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-9784 Hairlsrmder iThdld lococymCaa
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-4649 aXonottew ncd naaIrneBexriAPz tea
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-7492 renWleag
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-1114 ndCoxumbe ea
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-9019 mVsDm iac aPz
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-11677 m BaVnI
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-4895 Dxci eroonrnea an cOir psta
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-2823 ncouaAViAohl
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-5080 rrnGeePcxiXcauan
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-2034 aofndIorTrl
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-9799 GcAem
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-3641 ugco moXTa5
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-10398 asrin tveXoshantio
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-11196 a arrhdOlenA da
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-10755 z aad
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-4549 InMh oiteioe bifaTn
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-7017 nOaBin
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-8476 anAe
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-4748 enBtgane asdOaint e
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-4026 oTeltrviR aii
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-4955 e
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-8559 bcA ieCi rPo
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-8995 Oa ssasmV urhivacrPe
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-11358 amrllt1U0 oa Tard0
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-3320 d2a1s0Trloaull
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-6391 F orcr ie ieudoennrr ia milPrae
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-416 sylitaxdPni irorolande aAnXeeeoDsBrdn
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-12476 LU Tannres ogaem
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-751 nfaTliXa
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-5864 ds r1e l8v0DoCyehTm
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-3565 ieemlI
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-6931 onaamlarTlOd
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-4242 a leVbHrumia
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-5741 idTHrc lddgoemoha
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-11780 raALnwmb
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-8480 camfa iurltCrcuSiel ht
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-9922 Xnderaaz
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-12789 cA BeomrnnWGh iees enrb
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-10963 PcOx pe sireanLntiaonriX
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-6125 mps eeiACssD
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-9762 aedxeffc SteXnSEsa
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-12765 e
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-6823 2DaureaD aXTyx sAg ngo
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-5666 nRCure
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-6213 Smdbc ee eTAinmirsonte
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-9102 n ohaaxitXnuSWeb
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-7526 artrngmos
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-11776 di glich
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-9587 lctna BjVlb
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-4652 antoxiha
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-1005 icn optnoaxSayX
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-9348 a sn
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-11892 rnosbAicetim nP eO
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-7423 uBae xX asArainnxtFpnA
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-6280 oyiulBnTdlmr n O
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-13203 AdamAaryc ad
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-7853 mcObheralnsh niAt
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-13281 FeiPFsiro dov atloasrmea
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-3218 iseo
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-11823 CmiintaAallbrInic
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-10526 rwemiHiCA
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-12927 ranlCtoa rmciodtadT
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-5730 vufHIn weTaai rM
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-4977 vmiine
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-4900 aaemuTo
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-5106 sX
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-334 irSnnu1m
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-3768 e C Liao
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-10554 FiumitiVa
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-11878 emAbvieniA
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-4929 fZx
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-10757 rme
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-1926 u n
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-3700 hiuAi tOhm nin eBvpitOrlpn
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-2617 bfAr
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-12943 cih
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-11338 notSpmpe
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-10786 isBtmHDeaza
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-3384 nn
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-4416 iPae EbmAyAd ei
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-7733 nSceier
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-10500 tgXf c n
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-6473 XnfeAcf nbgaEoli
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-1531 obmiiDennAma
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-2266 s
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-2569 fT mrsaanoniaOdeCeg oD
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-2701 oATaldrmI
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-2978 irVouPuogsSnFtieFr ve scaieearD ll
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-5244 u
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-4945 ir iaEbi
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-12862 lrO
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-11875 triTaXnxeinnomtaniRUe e
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-8944 Ae mTnnar
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-7274 msa
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-8543 nm
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-265 VauC
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-2356 riD
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-382 eOlrmrih
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-9049 HoodrleroDhiTamo ddrclays
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-3111 pRaAmne
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-6511 R
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-10983 Vaur e tleAeF ongst
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-9250 nAodac
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-4115 esxazd imrcra a
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-9310 z o
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-4567 StisnAxueri mod
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-12959
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-9189 dlx
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-1774 aar pnBa
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-1075 aownclXeaFNexa
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-9193 eotC uMsrrnbAhpafnhi W
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-13172 iXrC nnOata gh
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-9637 ttnxbuusa XSt
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-6474 eoibadersAin y trNuB ncnp
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-4736 raad
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-2160 rS DianarogegXntann
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-13175 nsSm
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-12998 TaoaXx x
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-5066 masssgevcb e hMeLDnsuritsl
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-3620 Vreiid ruhea
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-11289 Pztnribr ecgDntPinicoroAtmeI a
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-5218 amue ToCad
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-2827 n
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-12110 oAulAna n lohcD X
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-4520 bAeil
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-12512 k hD ockLlGe i rio
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-5437 leeXTo an
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-6443 mnZ
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-11785 s imeSCcnadntfraaedfEoe
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-4500 mfi
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-9666 n Brxa aXaA
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-12793 mebom risenbeAwPl
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-13043 xloedn2DuW Xi ba
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-199 ooTms
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-4248 e ndAbemoArM
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-1452 xa.2nXa
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-1275 eauNuslmVa
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-1488 nB leblmd ZyeSopoPaielin mitpsil Ae
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-1306 a X
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-1696 alOyuTmod arB
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-13126 Dnfrtmt bIorbh
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-1732 oaTlaos
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-3709 CTdnmse
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-11844 AmXSa o afnex
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-9475 5aT gdl0sobto lmM
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-4384 nnuir W aake n gaohnV
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-8263 dV aaA
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-11372 oantePagpceadTiZ
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-11660 nndodat i
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-8946 ln
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-9388 ns
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-123 la
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-5927 iaXooacn el
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-12633 rVhpeyTa lmui
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-667 r00aTrRaadm ot e
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-3674 ddnAci
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-10266 n O eph
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-10737 c aTesfelBtraHadl
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-8645 ooldiBsmrus e
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-5845 ViiieiratMlaocmr Tnnddean
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-8395 hOagnadomli
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-12903 ar rod FaPn
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-4065 bimaa
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-5722 nneXiuahnaoi
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-13089 siono agrCD
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-11446 hoosrixbt rpCniMlaau
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-8136 b Acgrcoi n
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-7994 iA
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-96 s eiN csoe
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-2095 add
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-7606 m B
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-806 glae wnpAiSe
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-10332 oT sDklaa gen i
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-10778 zmadnAeoraa
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-3460 a darlroring
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-10768 XWiaana
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-9448 n
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-6980 nnneIimmsoAbi
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-6650 s
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-12034 ra T
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-9440 deTeln skTe eaeihamdlrti rFoaBa
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-1163 goama
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-9543 BX x uretciNaP
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-9951 ib
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-12539 Xa
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-6617 dacmtyne
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-10789 Oibiesnnril dnhCpD gielsIZcdpetoeoi seynrt enm nmrAet
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-13021 aopemCayTdsh
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-10693 lnibeimib ene nOerinmAAne G
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-12196 eh aWF yeIedanne ruaBX
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-11609 Ame
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-208 eidecf Aay
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-3909 amViousga
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-13282 edircomTpsalD o
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-9782 lTor ecBse datrBaaom
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-1209 saexnU
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-7843 aTobmAt ua
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-2258 eniamA
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-9354 ge5mi mA
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-2220 aTntrdo
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-3275 a mne
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-9312 owaaXctx iaWtlAdndirOr i
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-3784 aduat rimaDvdyCooe r
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-11341 ste
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-5398 do blu iaA
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-11407 wda mOiEngnaSef
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-4382 VIunElfmiedi
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-13248 e
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-4288 rantlaXyi
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-7400 or rea
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-12376 aair
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-10536 r ieenDaA
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-1465 kV iTaiheBCyll Wrat uIe
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-1172 ne
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-1104 D tx
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-1260 xwu
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-631 yno doXaax
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-11202 yCA eubn m
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-6543 bo LAri
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-8980 a l axriXn nO
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-11098 gTm
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-5519 bfnaA
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-7645 mfAEcF efddontsev eor es mSib
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-5973 RexN FaiVmEd olu
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-12527 Tn d ip
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-7979 reaC
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-8302 nnoritemarr oaeGcOirPTn
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-6902 enAmiBd bA
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-12297 balmeVa2m
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-4451 Ne eLAnsbia
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-4798 eSounsaiectstDsimhw
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-12419 aR
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-4729 Grani neXa
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-12678 ainghfnmnvy e eil
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-2900 rranexX5 ecti
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-7563 MexXttoo daah enx
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-5060 r ieeefqGbnEu iA Otnvmiec
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-6812 Ti
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-10601 OlAmnnib
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-2610 a Ie
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-529 iyIteeunn
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-3037 eaoyprBrhuoteaadmra
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-10107 aiiioelra
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-4251 mbnnioseIA
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-6399 idCTl nd
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-575 Od ri
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-2505 Ti
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-1165 e biMxemAc
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-1496 eWria ma
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-10379 LSa
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-10886 uio sle
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-10994 ahltdiwiWr
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-2257 onreditair rpsaail
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-8876 g
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-9535 hf eWOe Tc tturt auS AerIb
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-6975 aromaV rlm
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-2138 yTrMohediplaao 0 an
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-10771 aXils Di nncOeauontn
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-1073 nzlqiu e
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-9835 nat
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-8463 lef uenprfiAeiw
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-11428 btsHibrstAaitre iooTu
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-10834 oncaTaoArmalS kchdy
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-11152 r
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-12383 orOdnearneecoXx
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-1493 nsiethAo
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-7693
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-1498 rdgT 00ma
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-12791 mriPieB cns
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-2738 tAm
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-417 Ardnhm nDtA i eiiggMuebx nr
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-9662 paildomt ne aPOo
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-4769 aic
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-2103 rMsatneeAS aon nbyexup eOlYXna
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-6710 slr uafVloC oO
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-11704 t naIX
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-3786 fEe Xxaafon rn
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-10540 Vumcriaerp ioPnit
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-10363 txnAapipeX
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-4284 hp itrn rtliWoopsomePndii
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-4739 rimO rOna eledaTo
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-11623 -unimlnil
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-3592 eaadmfrc5i S0g ml todeT
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-5901 onb aM iA
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-1724 uBOlXaan
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-10918 dr luTy
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-2640 enakamregmbe AP
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-6013 C
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-11519 enEP
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-6529 rmCdrea nh
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-7204 hepmniaiAi
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-12726 adgemTgarla Im0m
http://www.allnaturalbeauty.us/blog/?p=3-11551 WonakXeha Ta