Kaupunginvaltuuston kokous 26.5.2014

touko 26, 2014

Elämää on vielä eurovaalien jälkeenkin, sen todisti Tampereen kaupunginvaltuusto kokoontumalla keskustelemaan kaupungin vuoden 2013 tilinpäätöksestä, tarkastuslautakunnan arviontikertomuksesta ja tilintarkastuskertomuksesta (kokouksen esityslistaa pääset tarkastelemaan täältä ). Kokous aloitettiin puhumalla Tampereen kaupungin arviointikertomuksesta, jonka voit lukea kokouksen esityslistan liitteistä. Saman pykälän kohdalla päätettiin käsitellä myös tilinpäätöstä, joka niin ikään on liitelistassa.

Tänä vuonna arviointikertomus tarkasteli muun muassa kaupungin taloustilannetta, kaupunginvaltuuston toimintaa ja sen asettaman strategian onnistumista, maapolitikkaa sekä elinkeinopoliittisia hankkeita. Vihreän valtuustoryhmän 1. varapuheenjohtaja Anna-Kaisa Heinämäki piti valtuustoryhmän ryhmäpuheen, jossa hän huomautti taloudellisten säästöjen ja ilmasto- sekä ympäristöystävällisyyden kulkevan käsi kädessä, kuten esimerkiksi hybridibussien kulutussäästö kiistatta osoittaa. Heinämäki kiitteli puheessaan Tamperetta hiilidioksidipäästöjen vähenemisestä sekä raitiotiehankkeen määrätietoisesta edistämisestä. Puheen voit  lukea tästä.

Irene-Roivainen-216x300

Valtuutettu Irene Roivainen

Arvontikertomuksessa kaupunkia moitittiin siitä, ettei lastensuojeluntarpeen tasoa ei  vieläkään saatu selvitettyä, vaikka tarkastuslautakunta on huomauttanut asiasta jo vuodesta 2008 asti. Myös valtuutettu Irene Roivainen nosti asian esiin puheenvuorossaan, jossa hän muistutti  sosiaalityön ja -palveluiden turvaamisen tärkeydestä ja niiden resurssien riittämisestä. Valtuutettu Jaakko Mustakallio puolestaan keskittyi puheenvuorossaan kaupungin taloustilanteeseen ja investointipolitiikkaan. Mustakallion mielestä uusiin rakenteisiin investoiminen on lopulta talouden kannalta paras ratkaisu. Kokouksessa valtuutettuja puhutti erityisesti lastensuojelu, ikäihmisten ja kotihoidon palvelut sekä terveydenhodon tila.

Illan jo hämärtyessä jätettiin valtuustosalissa  vielä  valtuustoaloitteita; Tampereen vihreä valtuustoryhmä esitti ryhmäaloitteessaan Tampereen kaupungin hakeutumista robottiautojen kokeilualueeksi. Seuraavan kerran kaupunginvaltuusto kokoontuu kesäkuun 16. päivä, jolloin päätetään raitiotien rakentamista.

Noora Hinkkanen, kunnallissihteeri