Kaupunginvaltuuston kokous 17.3.2014

maalis 17, 2014

silhu_uusi_white.pngKaupunginvaltuusto kokoontui 17.3. 2014 maaliskuun kokoukseen. Kokouksen esityslistalla oli käsiteltävänä muun muassa Tampereen kaupungin maapolitiikka vuosille 2014-2017 sekä Iidesjärven osayleiskaavaehdotus, joiden arveltiin etukäteen herättävän keskustelua (kaupunginvaltuuston kokouksen esityslistaan ja sen liitteisiin voi tutustua täällä).

Ensimmäisenä käsiteltävänä asiana kokouksessa oli Tampereen kaupungin tilinpäätösennuste 2013. Puheenaiheiden kärkeen nousivat Tampereen työllisyystilanne ja siitä kaupungille aiheutuvat Kelan määräämät sakkomaksut sekä lastensuojelun tila. Myös kotihoidon palveluketjut ja taso puhuttivat valtuutettuja.

Vihreän valtuustoryhmän toinen varapuheenjohtaja Jaakko Mustakallio puolusti kaupungin investointipolitiikkaa, ja muistutti investointien tärkeydestä kaupungille pitkällä aikavälillä. Valtuutetut Maija Kajan ja Anna-Kaisa Heinämäki (valtuustoryhmän 2.varapuheenjohtaja) puhuivat liikunnan merkityksestä työntekijöiden hyvinvoinnille sekä työmatkaliikunnan mahdollisuuksien parantamisesta. Kaupunginhallituksen päätösesitys hyväksyttiin keskustelun päätteeksi.

Maapolitiikasta 2014-2017 puhuttaessa Jaakko Mustakallio käytti puheenvuoron täydennysrakentamisen puolesta, ja esitteli vihreiden, SDP:n, kokoomuksen, vasemmistoliiton ja RKP:n linjauksiin lisäämät kaksi muutosesitystä; ensimmäisessä vaadittiin ”maankäyttösopimuskorvauksen perusteena olevasta arvonnoususta jätettäväksi 85% huomioon ottamatta täydennysrakentamistilanteissa, joissa välitön kaupungille syntyvä yhdyskuntarakentamisen rooli on vähäinen”, toisessa puolestaan todettiin ” maanvuokrasopimusten täydennysrakentamisessa vuokraoikeuden haltijan maanvuokraa voidaan alentaa (maksimialennus 85% nykyvuokrasta) määräaikaisesti eli enintään 10 vuodeksi.” Nämä esitykset kannustavat Mustakallion mukaan taloyhtiöitä täydennysrakentamiseen (lisää perusteita Jaakon blogissa). Linjauksiin lisättiin myös nelosryhmän toimesta lisäys korkeusrakentamisen suosimisesta kantakaupungin alueella. Lisää maapolitiikan linjauksista ja ekologisesta rakentamisesta voi lukea valtuutettu Hanna Hakon blogista.

Lassi Kaleva (ps) esitti täydennysrakentamisen johtavan slummiutumiseen, puoluetoveri Aarne Raevaara puolestaan epäili maapolitiikan linjausten olevan salassa valmisteltuja, rakennusyhtiöiden sanelemia sekä yleiskaavoituksen vastaisia. Konkreettista näyttöä Raevaava ei kuitenkaan epäilyilleen kyennyt tarjoamaan. Keskustelun päätteeksi Kaleva esitti asian pöydälle jättämistä, mutta hän ei saanut esitykselleen tarpeeksi kannatusta. Pykälän käsittelyn jälkeen valtuusto äänesti muutosesityksistä, äänestyksissä nelosryhmän muutosesitykset hyväksyttiin (kaikki muutosesitykset löytyvät täältä kokouksen pöytäkirjan julkaisun jälkeen).

Iidesjärven osayleiskaavan käsittelyssä varavaltuutettu Petri Siuro kiitteli kaavaesitystä järven suojelualueen kasvattamisesta ja turvaamisesta, sekä muistutti, ettei esitys estä alueen virkistyskäyttöä. Siuro piti tärkeänä myös perhepuiston rakentamista alueelle. Kaupunginhallituksen päätösehdotus hyväksyttiin lyhyen keskustelun jälkeen.

Kokouksen lopuksi käsiteltiin vielä vihreän valtuustoryhmän ja SKP:n Jari Heinosen aloitteita julkisen ruokailun ylijäämäannosten myymisestä, jotka saivat tukea yli puoluerajojen. Aloitteiden vastauksissa Tampereen Ateria kokeilee kolmella koululla linjastosta jääneen ruoan myyntiä mukaan kevään 2014 ajan.

Kokouksen viimeisessä puheenvuorossa valtuutettu Juhana Suoniemi jätti valtuustoaloitteen Tampereen kaupungin pysyvän edunvalvojan asettamiseksi Helsinkiin. Kaupunginvaltuuston kokous kesti lopulta neljä ja puoli tuntia. Kokouksen voi katsoa jälkikäteen tästä linkistä.

Noora Hinkkanen

Kunnallissihteeri