Kaupunginvaltuuston kokous 16.2.2015

helmi 16, 2015

Helmikuun kaupunginvaltuuston kokouksen esityslistalla oli käsiteltävänä Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2040, useita eri kaavoituspäätöksiä sekä tietenkin valtuustoaloitteita.

Illan aluksi puitiin rakennesuunnitelmaa, jota käsiteltiin samaan aikaan myös muissa Tampereen kaupunkiseuden kunnanavaltuustoiden kokouksissa. Rakennesuunnitelma pohjautuu tavoitteeseen, jonka mukaan kaupunkiseudun asukasmäärä kasvaa 115.000 uudella asukkaalla vuoteen 2040 mennessä (yht. 480.000). Suunitelmassa esitetään mm. seudun joukkoliikenteen järjestämistä, asuntorakentamisen lisäämistä, palvelukeskuksien luomista sekä työpaikkarakentamista. Valtuusto keskusteli suunnitelmasta perusteellisesti ja pitkään, puhe polveili aina ilmastonmuutoksen syistä Kiikkistensalmen sillan oikeaan kirjoitusmuotoon,  mutta hyväksyi lopulta suunnitelman kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Kokouksessa päätettävät asemakaavamuutokset hyväksyttiin myös sellaisenaan.

Kokouksessa käsiteltiin myös vastauksia vihreiden valtuutettujen jättämiin valtuustoaloitteisiin, ensimmäinen aloite käsitteli talkoorahan käyttöönottoa, toinen aurinkopaneelien käytön lupaprosessien tarkistamista ja päivittämistä. Ensimmäinen aloite ei aiheuttanut toimenpiteitä valtuustossa, mutta aurinkopaneeleja käsittelevä aloite palautettiin vihreän valtuustoryhmän pyynnöstä takaisin valmisteluun. Ryhmän mielestä aloitteeseen saatu vastaus ei ollut vielä tyydyttävä, sillä rakennustapaohjeita voitaisiin edelleen  päivittää ja tarkastaa kaupungin hallinnossa.

Jaakko Mustakallio esittää aurinkopaneelien käytön helpottamista

Jaakko Mustakallio esittää aurinkopaneelien käytön helpottamista

Vihreä valtuustoryhmä jätti kokouksessa myös aloitteen Tampereen kaupungin irtautumisesta fossiilisijoituksista.  Aloitteessa todetaan, että kaupungin ollessa sitoutunut ilmastokriisin taltuttamiseen sekä kaupunkistrategiassa että kaupunkiseudun ilmastostrategiassa, tulisi sen kiinnittää huomiota myös siihen sijoittaako kaupunkikonserni varojaan runsas- vai vähäpäästöiseen liiketoimintaan.

Helmikuun valtuuston kokous kesti hiukan yli viisi tuntia, tavataan taas maaliskuussa!

Noora Hinkkanen
Kunnallissihteeri