Kaupunginvaltuuston kokous 14.12. 2015

joulu 14, 2015

Tampereen kaupunginvaltuusto kokoontui vuoden viimeiseen kokoukseen joulukuun toisena maanantaina. Kokouksen esityslista antoi jo viitteitä pitkästä kokouksesta, sillä käsiteltävänä oli niin Tampereen kaupungin toimintamallin uudistaminen kuin yleiskaavoitusohjelman hyväksyminen.
Toimintamallin uudistusta on valmisteltu Tampereella pitkään, ja eteenkin pormestarin valintatavasta on käyty keskustelua runsaasti. Uudistuksessa pormestaria ei edelleenkään, vastoin vihreiden toiveita, valittaisi suoralla kansanvaalilla, lautakunnat lakkautettaisiin kokonaan ja tilaaja-tuottajamallista luovuttaisiin. Apulaispormestareita uudessa mallissa olisi kolme kappaletta nykyisen neljän sijaan. Tampereen vihreä valtuustoryhmä oli esityksen kannalla, vaikka suoran pormestarivaalin kariutuminen ryhmää harmittikin. Valtuutetut pohtivat myös apulaispormestareiden tulevaa roolia ja sitä, kuinka kuntalaisten vaikuttamismahdollisuudet paranevat uudistuksen myötä. Suuria muutoksia on siis tulossa kaupungin hallintoon tulevina vuosina, sillä kaupunginvaltuusto hyväksyi pitkän keskustelun päätteeksi toimintamallin uudistamisen.

Kuva missä Jaakko Mustakallio, Anna-Kaisa Heinämäki ja Olli-Poika Parviainen

Valtuustoryhmän puheenjohtajat toivottavat hyvää joulua!

Seuraavaksi valtuusto hyväksyi muutosten tekemiset vuoden 2016 talousarvioon sekä päätti jättää pöydälle takausprovision perimisen kaupungin myöntämissä takauksissa. Tämän jälkeen valtuutetut pääsivät keskustelemaan yleiskaavoitusohjelmasta. Vastoin ennakko-odotuksia ohjelma hyväksyttiin yllättävän lyhyen keskustelun jälkeen.

Illan päätteeksi valtuusto hyväksyi vielä asemakaavamuutoksia sekä pui valtuustoaloitteita. Vihreän valtuustoryhmän jättämä aloite arkiliikuntaa edistävän liikuntakaavan laadinnasta ei tällä kertaa antanut aiheita toimenpiteisiin, vaikka päätöslauselman teksti olikin sävyltään positiivinen.

Kaupunginvaltuusto vetäytyy nyt joulutaolle ja palaa jälleen tammikuussa. Mukavaa joulua ja onnellista vuotta 2016!
Noora Hinkkanen
Kunnallissihteeri