Kaupunginvaltuuston kokous 12.9.

syys 12, 2016

Syyskuun kaupunginvaltuuston kokouksen esityslista oli tälläkin kertaa suhteellisen lyhyt. Kokouksen alussa valtuusto myönsi eroja ja nimesi uusia luottamushenkilöitä. Suurempaa draamaa ei nimityksiin liittynyt, vaan kaupunginvaltuusto hyväksyi eronpyynnöt.

Seuraavaksi kaupunginvaltuusto keskusteli lähes kaksi tuntia ikääntyneen väestön tuen suunnitelmasta. Suunitelma on osa uudistettua vanhuspalvelulakia, ja se annettiin valtuustolle tiedoksi. Ajankohtaiseksi suunnitelman teki hallituksen suunnitelmat alentaa hoitajien määrää vanhustenhoidossa sekä kaventaa hoivahenkilöstön pätevyysvaatimuksia. Keskutelua käytiin vahnustenhoidosta asemasta ja tilanteesta, laitosruoasta ja vanhusten virkistäytymismahdollisuuksista Tampereella.

Jaakko Mustakallio esitti aloitteessa aurinkopaneelien käytön helpottamista

Jaakko Mustakallio esitti aloitteessa aurinkopaneeli-en käytön helpottamista

Edellissä kokouksessa pöydätty Kissanmaan asemakaava käsiteltiin uudelleen tässä valtuuston kokouksessa. Kokoomus esitti kaavaan merkittäväksi pontta, jolla kaava-alueella voidaan tehdä suunnitelmallisesti hallittua
uudisrakentamista. Tämä ponsi tuli hyväksytyksi yhdessä muun kaavan kanssa.

Kokouksen päätteksi valtuutetut puivat vielä valtuustoaloitteita. Ensimmäiseksi käsiteltiin Tampereen vihreiden jättämä aloite aurinkopaneelien lupaprosessien tarkistamiseksi ja päivittämiseksi. Vastaus aloitteeseen oli positiivinen, mitä Jaakko Mustakallio kiitteeli puheessaan ja toivoi, että kaupunki asentaisi lisää aurinkopaneeleita ja kannustaisi myös kuntalaisia toimimaan samoin. Toinen vihreän valtuustoryhmän jättämä valtuustoaloite koski luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeudetta kaupungin yhtiöissä. Tällä hetkellä yhtiöiden ei ole pakko luovuttaa kaikkia tietojaan luottamushenkilöille, mihin vihreä valtuustoryhmä esitti muutosta. Aloitteeseen jätettiin ponsi konserniohjeen sääntöjen päivittämisestä avoimuusperiaatteen mukaan, ja äänestyksen jälkeen ponsi hyväksyttiinkin.

Kokous kesti hiukan alle neljä tuntia. Seuraavassa kaupunginvaltuuston kokouksessa on käsiteltävänä raitiotiehankkeen käynnistäminen, tavataan silloin!

Noora Hinkkanen
Kunnallissihteeri