Kaupunginvaltuuston kokous 12.5.2014

touko 12, 2014

Kaupunginvaltuusto kokoontui toukokuun ensimmäiseen kokoukseensa maanantaina 12.5. Kokouksen esityslistaan voit tutustua täällä  (valitse valikosta kaupunginvaltuusto).

Kokouksen aluksi pormestari Anna-Kaisa Ikonen esitteli uutta esitystä konsernihallinnon johtamisjärjestelmän muuttamisesta osana toimintamallin uudistusta. Uudistuksessa hallintoa muutettaisiin siten, että että Juha Yli-Rajala toimii konsernijohtajana, Kirsi Koski  hallinto- ja talousryhmän johtajana, Kari Hakari  tilaajaryhmän johtajana ja Kari Kankaala toimii kaupunkikehitysryhmän johtajana. Pormestari perusteli uudistuksen tarvetta muun muassa pormestarin työtehtävien järkeistämisellä, kuntien toimintaympäristön muutoksilla ja kaupunginhallituksen työskentelyn uudistamisella (konsernijohtajat toimisivat kaupunginhallituksen asioiden esittelijänä). Lisäksi uudistus parantaisi ja yksinkertaistaisi Tampereen kaupungin konsernihallintoa.

Opposition mielestä päätös oli tuotu liian nopealla aikataululla valtuuston päätettäväksi, ja he pelkäsivät myös vallan valuvan liiaksi viranhaltijoille. Myös johtajien puoluetausta herätti närää osassa valtuutettuja.

Valtuustoryhmän puheenjohtaja Olli-Poika Parviainen

Valtuustoryhmän puheenjohtaja Olli-Poika Parviainen

Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Olli-Poika Parviainen puolusti esitystä, vaikka totesikin aikataulun olleen kireä. Lisäksi hän kiitteli esitystä siitä, että se poistaa konsernijohdosta turhia päällekkäisyyksiä ja tehostaa hallintoa.

Samaa mieltä oli myös vihreiden valtuutettu Kirsikka Siik, jonka mukaan uusi järjestelmä sekä tehostaa että selkeyttää kaupungin toimintaa. Valtuutetut keskustelivat pitkään Tampereen kaupungin organisaatiosta ja päätöksentekokulttuurista, mutta keskustelun päätteeksi esitys hyväksyttiin.

Muissa pykälissä kaupunginvaltuusto hyväksyi vielä kolme asemakaavaa, niin kutsutun Rastin korttelin kehittämisen, Olkahisen pientaloalueen sekä Atalan erään teollisuustontin muuttamisen asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Atalan kaavoituksen kohdalla valtuutetut intoutuivat keskustelemaan yleisemmin yritysalueiden kaavoituksesta ja yrittäjien  tilanteesta  Tampereella.

Kokouksen päätteeksi vihreä valtuustoryhmä jätti vielä ryhmäaloitteen joukkoliikenteen saavutettavuuden parantamiseksi keskustassa häntälinjoja käyttöönottamalla. Aloitteen tarkoituksena on lisätä joukkoliikenteen kattavuutta keskusta-alueella, ja lisätä linja-autojen päätepysäkiksi esimerkiksi Ratinan tai Amurin keskustorin sijaan. Lisää aloitteesta voit lukea Jaakko Mustakallion sivuilta.

Noora Hinkkanen

Kunnallissihteeri