Kannanotto: Kauppi-Niihaman rannat jätettävä rauhaan

syys 22, 2011

Keskustelu Aamulehden puheenaihe-sivuilla Kauppi-Niihamasta on käynyt kiihkeänä. Monet tahtovat luonnonrauhan ja kävelypolun säilymistä nykyisenlaisena, toiset esteetöntä kulkua Näsijärven rannassa. Ranta-alue on nykyisellään Tampereen viimeisiä hiljaisia ja valaisemattomia alueita. Metsä on suhteellisen iäkästä ja reitiltä löytyy niin tavallista kuusikkoa kuin rehevää lehtoakin. Polku on paikoin vaikeakulkuinen, sillä kuluminen on paljastanut kuusten pintajuuriston. Siitä huolimatta ihmiset hakeutuvat rantaan, koska se tarjoaa rauhaa jota muualta ei löydä. Heitä eivät kannot häiritse. Metsästä voi nauttia sen sisällä ja sen ehdoilla, rauhassa.

Kauppi on jo nyt tehokkaasti valjastettu hiihtäjien tarpeisiin ja alueella on runsaasti rakennettuja kulkuväyliä. Viimeisin uudistus oli Kaupista Niihaman majalle menevän reitin leventäminen autotien kaltaiseksi baanaksi ja pintamateriaalin vaihtaminen pyöräilyä hankaloittavaksi pehmeäksi pinta-ainekseksi. Leventämisellä saatiin metsäntuntu reitiltä lähes katoamaan. Metsäntunnun katoamista voimistavat viimeistelemättömät ronskit raivausjäljet reitin kummallakin puolella. Urheilua ja liikuntaa voi harrastaa monin tavoin. Vaeltelu ja kävely osittain vaikeakulkuisessakin maastossa on yksi liikuntamuoto jolle myös täytyy olla tilaa Kauppi-Niihamassa.

Alueen osayleiskaavan selostuksessa ei ole mainintaa rantaan rakennettavasta pyörätiestä tai valaistuksesta. Koneellisesti rakennettavan uuden väylän tekeminen aivan rantaan kuulostaa ylimitoitetulta ja tarpeettomalta hankkeelta, joka lisäksi tuhoaisi ainutlaatuisen rantamaiseman usean metrin levyisenä väylänä. Koneet raivaavat ja tuhoavat helposti juuri sen mikä tekee ranta-alueesta erityisen.

Ihminen haluaa kokea luonnossa liikkumisen eheyttävän vaikutuksen. Kauppi-Niihama –alueella tulee säilyttää näitä hiljaisia, rakentamattomia alueita. Uudistus- ja raivaustöiden lähtökohdiksi täytyy ottaa luonnon itseisarvon ja koskemattomuuden kunnioittaminen. Kauppi-Niihama-alue on ainutlaatuinen ulkoilualue tiheän asutuksen kupeessa. Sen metsistä nauttivat niin työmatkalaiset, pyöräilijät, kävelijät, sienestäjät kuin hiihtäjätkin. Alueella on jo riittävästi rakennettuja kulkuväyliä, ja alueen kokonaisuutta joudutaan varmasti tulevaisuudessa puolustamaan rakennuspaineiden kasvaessa.

Me puolustamme Kauppi-Niihaman säilyttämistä nykyisellään. Jätetään siis rannat rauhaan!

Päivi Sinkkonen
Puheenjohtaja
Tampereen vihreät