Kannanotto: Luontokoulu Korennon toiminta ja resurssit turvattava

kesä 8, 2011

Suomessa toimii lähes kolmekymmentä luonto- ja ympäristökoulua, jotka vastaavat opetussuunnitelmien luonto- ja ympäristökasvatukselle asettamiin vaatimuksiin. Koulut tarjoavat pedagogiikkansa mukaisesti kokemuksia ja elämyksiä, joita saadaan luonnossa toimien ja itsetutkien.

Luontokouluissa oppiminen perustuu koko kehon ja kaikkien aistien käyttämiseen. Oppiminen tapahtuu luonnon ohjauksessa itsehavainnoiden, tutkien ja tehden johtopäätöksiä yhdessä opettajienkanssa. Asiat tulevat ymmärrettäviksi kokeillen, kokemusten ja omienelämysten kautta. Luontokoulujen oppimismenetelmät oivalluksineen jalöytämisen riemuineen tarjoavat myös virkistävän vaihtelun normaalinkoulutyön rutiineihin.

Vaikka monimuotoisen luonnon säilyttäminen ja kestävä kehitys ovatyleisesti arvostettuja, ihmisten käyttäytyminen ei tue näitäarvostuksia. Tutkimusten mukaan elämyksellinen oppiminen ohjaa käyttäytymään omien arvostusten mukaan. Ihmiset myös tuntevat mielihyvää, kun he alkavat toimia asenteidensa mukaisesti.

Tampereen Teiskossa toimiva luontokoulu Korento on tarjonnut luontokoulupäiviä tamperelaisille päiväkotilapsille ja peruskoululaisille jo lähes 10 vuotta.  Se on tukenut olennaisesti päivähoidon ja koulujen luonto- ja ympäristökasvatusta, järjestänyt monimuotoisia kesäkursseja, kouluttanut opettajia ja päiväkotihenkilökuntaa sekä tukenut kaupungin kestävän kehityksen työtä. Se on kerännyt osallistujiltaan myönteistä palautetta eivätkäkaikki halukkaat ryhmät mahdu nykyisellään mukaan.

Luontokoulu siirtyi vuoden 2009 alusta osaksi Tampereen perusopetuksenorganisaatiota. Tämän jälkeen Korennon toiminnan kehittäminen jahenkilöstöresurssit ovat olleet erityisen tarkastelun kohteena. Kestävän elämäntavan mahdollistaminen on  kasvatuksen ja kaupunginstrategisen kehittämisen keskeinen päämäärä nykyaikana.

Tämä edellyttää ympäristömyönteisyyttä, luonnon tuntemusta ja myösluonnossa liikkumista ja harrastamista terveellisen elämän yhtenäperustana. Korennolle on ollut leimallista korkeatasoinen pedagoginenvalmius, jolla se on pystynyt tukemaan ympäristökasvatustyötä myös laajemmin. Korento on ollut kehittämässä aloitteellisesti kokokaupungin ympäristötoimintaa ja kestävän kehityksen työtä.

Tehokkuusajattelun ja jatkuvan muutoksen kaupunkiorganisaatiossa tuleehuomioida sekä yksittäisen oppijan että kaupunkikokonaisuuden tilanne. Kehittämistyössä on tärkeää paitsi luontokoulun sijoittuminen suotuisaksi osaksi kasvatuksen kokonaisuutta, myös ennen kaikkea riittävien henkilöstöresurssien varmistaminen.

Luonto-opetus ja sen valmistelu sekä muu koulumaailmaan ja kaupunkikokonaisuuteen kohdistuva tukitoiminta edellyttää pätevää henkilökuntaa ja riittävää ajankäyttöä.  Luontokoulun toimintaedellytysten varmistaminen ja sen henkilökunnan asiantuntemuksen hyödyntäminen on ensiarvoista sekä kasvavien kuntalaisten että kaupungin kestävän kehityksen kannalta.

 

8.6.2011

Tampereen Vihreät ry