Jyrki Kasvi Tampereella: Äänestämisellä on oltava väliä

syys 13, 2008

Kunnallispolitiikka on menettänyt uskottavuutensa äänestäjien silmissä

Kunnallisvaalit ovat vaaleista tärkeimmät, sillä ihmisten arkea lähellä olevat päätökset tehdään nimenomaan kunnissa. Suomessa kunnilla on myös poikkeuksellisen paljon valtaa päättää itse omista asioistaan. Kunnallispolitiikka ja kuntapoliitikot ovat kuitenkin uskottavuuskriisissä: kansalaiset eivät usko pystyvänsä vaikuttamaan oman kuntansa asioihin, ja jättävät siksi nimenomaan kunnallisvaaleissa äänestämättä.

Kunnallispolitiikka tarvitsee kunnianpalautuksen. Kuntien on löydettävä uusia keinoja ottaa ihmiset mukaan päätöksentekoon myös vaalien välillä. Tampereella kehitetyt sähköiset osallistumisjärjestelmät ja Tampereen pormestarimalli ovat hyviä esimerkkejä kunnallisen päätöksentekojärjestelmän uudistamisesta.

– Tampere on suoran kansalaisvaikuttamisen edelläkävijä, joka on kehittänyt osallistuvaa päätöksentekoa sekä netissä että reaalimaailmassa. Tampereella on myös vahva kansalaisaktivismin kulttuuri, joka on tuonut uutta verta kunnallispolitiikkaan, vihreiden varapuheenjohtaja Jyrki Kasvi totesi puhuessaan Tampereen vihreiden kunnallisvaalikampanjan avauksessa.

Kasvi painotti, että kansalaisten aktivoiminen edellyttää päätettävien asioiden tuomista kansalaisten arvioitavaksi mahdollisimman varhain, jo valmisteluvaiheessa. Keskeneräisten päätösten sisältöihin voi vielä aidosti vaikuttaa, mutta mitä pidemmälle valmistelu etenee, sitä vaikeampaa päätösten avaaminen on.

Verkkoratkaisut tarjoavat monia uusia mahdollisuuksia yhteisiä asioita koskevan tiedon jakamiseen ja palautteen keräämiseen. Mallia muille kunnille tarjoaa esimerkiksi Tampereen Valma-valmistelufoorumi, joka on Tampereen nettiosallistumisen päälinja.

– Valmassa on hyvää se, että se on integroitu kaupunginpäätöksentekojärjestelmään: siitä näkee suoraan jokaisen käsittelyvaiheen diaarit. Käyttäjät voivat myös käskeä Valman ilmoittamaan sähköpostilla, kun valmisteluun tulee uusia käyttäjän kiinnostavaksi merkitsemiin aiheisiin liittyviä päätöksiä.

Teknisiä järjestelmiä tärkeämpää on kuitenkin pelisääntöjen luominen sille, miten kansalaisten osallistuminen vaikuttaa päätöksiin. Osallistumisen vaikuttavuutta on myös seurattava ja parannettava järjestelmällisesti.

– Äänestysinto nousee vain sillä, että kansalaiset kokevat äänestämisellä olevan merkitystä. Vaikka me poliitikot pidämme vaalituloksia tärkeinä, äänestäjät ovat yhä suuremmassa määrin eri mieltä. Vaalituloksella on oltava merkitystä kunnan tulevaisuudelle! Jyrki Kasvi korosti puheensa lopuksi.

Lisätietoja:
Jyrki Kasvi
050 5113120

Kansanedustaja Jyrki Kasvi piti puheen Tampereen vihreiden kuntavaalikampanjan avauksessa Siperian aukiolla lauantaina 13.9.2008.