Irene Roivainen: merkintöjä valtuustosta 24.10. ja kaupunginhallituksesta 29.10.

loka 30, 2007

Tampereen kaupunginvaltuuston kokous 24.10. on jäänyt tänne kirjaamatta, joten jokunen muistinvarainen huomio kokouksesta. Asialista ei ollut kovin pitkä, mutta odotetusti kokous venyi puoleen yöhön. Varsinaista kokousta edelsi kyselytunti, jossa käsiteltiin kiinnostavia aiheita, kuten Aktiivipassin valmistelun aikataulua. Passin valmistelua kiirehdittiin ja evästettiin: valtuusto toivoo, että pienituloisimmat kuntalaiset pääsisivät matkatuen piiriin. Tällä hetkellä erilaiset matkasubventiot kohdistuvat ikäihmisiin, opiskelijoita lukuun ottamatta nuoremmat ikäluokat eivät saa alennuksia, vaikka olisivat pitkäaikaistyöttömiä, varattomia yksinhuoltajia, työrajoitteisia tms.

Välitilinpäätöksestä voisi todeta talous- ja strategiajohtaja Juha Yli-Rajalan terveisinä, että palkkaratkaisu vaikuttaa kaupungin talouteen n. 29 miljoonan euron verran, eikä summassa ole vielä mukana PSHP:n eikä ostopalvelujen palkankorotuksia, Tehyn mahdollisesta työtaistelusta puhumattakaan.. Kun muistetaan, että yksi veroprosentti vastaa n. 27 miljoonaan euroa, ymmärretään, että heikommassa taloudellisessa tilanteessa Tampereellakin keskusteltaisiin nyt veroprosentin korotustarpeesta. Välitilinpäätöstä koskeva keskustelu syrjähti pian ohi varsinaisen asian, kun osa kansaedustajista halusi esitellä näkemyksiään Tehyn työtaistelusta ja saivat kuin saivatkin aikaiseksi hallitus- vs. oppositioasetelman. Onhan siinä draamaa näin rivivaltuutetun näkökulmasta.

Valtuusto keskusteli myös strategiakorteista, ts. strategisten painopisteiden toteutumisesta. Puutteita on edelleen esimerkiksi vanhustenhuollossa: hoitoajat sairaaloissa eivät lyhene tarpeeksi nopeasti, koska hoitoketjut eivät vedä. Omaishoito ei näy vielä tänä vuonna vuositavoitteena tuloskorteissa, mutta jos näkyisi, tietäisimme, että lasten ja nuorten palveluissa rahat ovat loppuneet kesken syksyä. Sen sijaan aikuisten puolella jonot on purettu, kiitos valtuuston lisäämien määrärahojen (2 miljoonaa euroa tänä vuonna). Vielä alkukesästä apulaispormestari Riitta Ollila (sd) julmisteli minulle valtuustosalissa mahdottomasta tehtävästä, eikä halunnut ottaa kuuleviin korviinsakaan kaupunginhallituksen yksimielistä esitystä omaishoidon tuen maksamista kaikille kriteerit täyttäville. Poliittista tahtoa ei apulaispormestarin puolelta ole asian läpiviemiseen ollut, kaikki mahdolliset ansiot kuuluvat yksituumaisille valtuustoryhmille.

Illan loppuosassa valtuusto istui suljetuin ovin tili- ja vastuuvapausasiassa, johon liittyi salaisia asiakirjoja. Tämä oli tietysti oikea menettelytapa, koska asia kytkeytyi yksityisyydensuojaan.

Puolenyön lähestyessä tulimme Perttu Pesän kanssa siihen tulokseen, että meidän on varmaan tehtävä valtuustoaloite puhepäästörajoista vuositasolla: saataisiinko näin kokoukset lyhenemään, kuntalaisten veroeuroja säästymään ja valtuutettujen univelkaa lyhennettyä?

***

Maanantain (29.10.) kaupunginhallituksen asialistan merkittävin asia oli ensi vuoden talousarvion esittely, joka jatkui vielä valtuustosalin puolella valtuutetuille kokouksen jälkeen. Pormestari Niemisen ”Kasvun ja muutoksen budjetti” sisältää paljon hyvää myös vihreiden kannalta. Esimerkiksi lentomaksu on mainio avaus. Virkamiesten ja luottamushenkilöiden tekemistä lentomatkoista ohjataan pieni osa hiilidioksidipäästöjen kompensaationa Tampereen vuoden 2008 Unicef –kohteelle Mwanzalle. Pieni, mutta konkreettinen teko!

Bussilippujen hinnat pysyvät ennallaan, vaikka kustannuspaineet maksujen korottamiseen ovat kasvaneet. Tämä onkin varmin tae sille, että nousuun kääntyneet matkustajamäärät kehittyvät yhtä suotuisasti jatkossakin. Apulaispormestari Jokinen onnistui jälleen yllättämään omansakin esitellessään kolmen bussilinjan kilpailuttamissuunnitelman; taannoinhan apulaispormestari oli unohtanut varmistaa budjetin pohjaan, ettei paineita tariffien nostoon muodostuisi.

Mutta vielä on monia asioita, jotka vaativat ryhmien neuvotteluja. En ole lainkaan yhtä varma kuin apulaispormestarit Virtanen ja Ollila siitä, etteikö omaishoidontuen määrärahaa tulisi kasvattaa pohjaesitystä enemmän. Aikuisten omaishoidon tuen määrärahat eivät mahdollista juuri lainkaan tuen saajien määrän kasvua, ja lasten omaishoidon tukea jonottaa yhä yli 20 hakijaa. Jos rahaa ei yhtään lisätä, on pelkona että tarveharkinnalla suljetaan hakijoita kriteerien ja palveluiden ulkopuolelle. Myös joukkoliikenne tarvitsee vielä lisärahoitusta, jotta esimerkiksi vuorotiheyttä voidaan lisätä ruuhka-aikoihin.

Jotakin muutakin varmaan löytyy, kunhan budjettikirjan ehtii lukea huolellisesti kannesta kanteen. Aikaa tähän ei ole paljon, sillä ryhmät käyvät perinteiset neuvottelunsa ensi maanantaihin mennessä, onhan hyvä tarkoitus päättää ensimmäistä kertaa budjetin keskeiset asiat jo kaupunginhallitustasolla.

Saapa nähdä, saavutetaanko yhteisymmärrys, vai irtautuvatko demarit syyllä tai toisella yhteistyöstä. Toivottavasti pöydän toiselta puolen ei esitetä mahdottomia lisäyksiä tai turvauduta populistisiin vetoihin. Onhan vasemmistolla ollut apulaispormestarit budjettia laatimassa, he ovat saaneet sinne omat painopisteensä. Yksi ”mahdoton” vuodessa ratkaistava ongelma on asunnottomuuden poisto. Asia on tärkeä, mutta vaatii selvän suunnitelman ja aluksi rahaa vaikka tutkimukseen ja ”Neljän viisaan” raportin vastakaikua valtiovallan suunnalla.

Noin yleiskommenttina kuluneen vuoden työskentelystä on sanottava, että ottaahan se välillä lujille, kun eräät vasemmistokollegat kategorisoivat milloin porvariksi, milloin konservatiiviksi.. Kukahan tässä ajassa on muuttunut? Onneksi akka-akseli toimii elastisesti, se ei tunne eikä tunnusta puoluerajoja!

Irene Roivainen
kaupunginvaltuutettu
kaupunginhallituksen jäsen