Irene Roivaisen budjettipuheenvuoro 12.11.

marras 13, 2007

Irene Roivainen
Budjettipuheenvuoro
12.11.2007

Ensimmäinen uuden toimintamallin budjetti on nyt hyväksyttävänä. Prosessin loppumetreillä on kyselty, miksi ryhmät – erityisesti XL – on halunnut tehdä vielä muutoksia pormestarin hyvänä pidettyyn budjettipohjaan. Pormestari Niemisen budjetti ylitti varmasti monen odotukset: siellä löytyy tukea niin vauvoille kuin varttuneillekin. Budjetin valmistelussa näkyy myös neljän apulaispormestarin käden jälki, kenen painotukset enemmän, kenen vähemmän. Ryhmien välisissä neuvotteluissa vietiin eteenpäin pääsääntöisesti lautakuntien toivomusponsia, jotka eivät olleet menneet raamissa läpi. Mutta joukossa on myös aloitteita, jotka ovat lähtöisin lautakuntatyöskentelyn ulkopuolelta. Mutta varsinaisia vanhanaikaisia namurahoja oli tällä kertaa vähän jaossa.

Vihreän ryhmän näkökulmasta onnistuimme varsin hyvin tavoitteissamme.

Joukkoliikenteen lippujen pitäminen ennallaan on erittäin tärkeää. Kun lipun hinnat ovat neljä vuotta olleet samalla tasolla, niiden reaalihinta on todellisuudessa laskenut 10 prosenttia. Budjettiprosessi oli kyllä tältä osin erikoinen. Virkamiehet esittivät lipun hintojen nostamista ja apulaispormestari Tarja Jokinen asettui lautakunnan budjettikokouksessa tätä vastustamaan. Minusta apulaispormestari ei siinä ymmärtänyt rooliaan. Hänen tehtävänsä on antaa valmistelulle suuntaviivat. Miksi hän salli virkamiesten tuoda lautakuntaan sellainen esitys joka sisälsi lipun hintojen nostamisen? Lautakunnalla ei ollut enää aikaa palauttaa esitystä uudelleen valmisteltavaksi. Ainoaksi mahdollisuudeksi jäi ohjata ponnella budjetin jatkovalmistelua niin että lipun hintoja ei nosteta. Pormestari ottikin tämän toiveen huomioon omassa esityksessään, kiitos siitä.

Budjettineuvotteluissa päätettiin lisätä 450 000 euroa bussivuorojen lisäämiseen erityisesti ruuhka-aikaan. Kun matkustajamäärät on tänä vuonna saatu kasvu-uralla tarjontaa lisäämällä, tällä tiellä on nyt jatkettava. Ihmettelin hieman joukkoliikennetoimiston edustajan lehtilausuntoa, jonka mukaan lisäyksestä vain 70 000 euroa käytettäisiin vuorotarjonnan lisäämiseen ja 350 000 euroa lipun hintojen pitämiseen ennallaan. Tämä ei ole tarkoitus, vaan tarkoitus on lisärahalla parantaa vuorotarjontaa ja näin varmistaa matkustajamäärien kasvu sen 2 prosenttia, mikä on budjetin vuositavoitteisiin kirjattu. Jos tässä onnistutaan, matkustajamäärien kasvu tuo lisää lipputulojakin. Ei kai joukkoliikennetoimistossa jo etukäteen varauduta siihen että tavoitteita ei saavuteta?!

Pispalan valtatien korjauksen lykkääminen jälleen kerran hieman kismittää minua. Olisi tärkeää, että bussikaistaa jatkettaisiin, koska tie on nykyisin hyvin ruuhkainen, mikä hidastaa bussien kulkua. Lykkäys on kuitenkin siedettävä, koska puolen miljoonan euron rahasta siirrettiin keskustan kevyen liikenteen väylien kunnostamiseen ja rakentamiseen 300 000 euroa. Se tulisi käyttää Hämeenkadun ympärivuotisen pyöräilyn mahdollistamiseen ja Itsenäisyydenkadun pyörätien rakentamiseen. Sota jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden välillä on saatava loppumaan. Rauhantekoon tarvitaan erillisiä pyöräkaistoja. On kaivettava esille vanha suunnitelma Hämeenkadun pyörätiestä. Siitä seuraa se, että Hämeenkadun kunnossapitovastuu siirtyy kaupungille, koska yhdistettyjen jalankulku- ja pyöräteiden kunnossapito on kunnan vastuulla. Kunnossapito tulisi kilpailuttaa jo ensi vuonna, jotta talvella 2009 Hämeenkadulla voitaisiin pyöräillä turvallisesti.

Omaishoidontukeen lisätään tänään 100 000 euroa lapsille ja nuorille ja 70 000 euroa vanhusväestölle. Toisin kuin asiasta vastaavat apulaispormestarit ovat väittäneet, lisäraha tulee varmasti tarpeeseen. Aikuisten puolella jonot on vasta saatu purettua ja ensi vuonna omaishoidon kustannukset kasvavat. Ilman lisärahaa ei olisi mahdollista lisätä omaishoidon tuen saajien määrää. Kuitenkin on varauduttava siihen että hakijoiden määrä kasvaa. Lasten puolella jonossa oli vielä äskettäin yli 20 hakijaa ja määrärahat oli jo ylitetty. On myös tärkeää, että valtuusto nyt kirjaa myös lasten ja nuorten lautakunnan vuositavoitteisiin, että kaikki omaishoidon tuen kriteerit täyttävät pääsevät tuen ja palvelujen piiriin. Ikäihmisten puolelle kaupunginhallitus sen jo kirjasikin. Ensimmäisen kerran omaishoidon tuen historiassa valtuusto kirjaa nyt vuositavoitteeksi, että kaikki kriteerit täyttävät hakijat pääsevät tuen ja palvelujen piiriin. Tämä on ollut vihreiden tämän valtuustokauden yksi päätavoitteita ja olemme iloisia, että se nyt toteutuu. On myös varauduttava siihen, että hakijoiden määrä kasvaa, eikä siihen tule vastata tiukentamalla kriteereitä.

Lastensuojelun avopalveluihin lisätään kaksi sosiaalityöntekijää. Budjetin pohjassa on jo kaksi lisävakanssia. Tarve avohuollossa olisi suurempikin, mutta hyvä näinkin. Lastensuojelun avopalveluiden resurssien parantaminen on tärkeää, koska ensi vuoden alusta voimaan astuva lainsäädäntö edellyttää kunnilta ennaltaehkäisevän työn tehostamista ja tähän saadaan myös lisää valtionapua. Varhainen puuttuminen ehkäisee ongelmien pahenemisen ja säästää myös kustannuksia lasten huostaanotossa ja sijaishoidossa.

Vammaisten henkilökohtaisiin avustajiin varattua määrärahaa nostetaan 150 000 eurolla. Budjetin pohjassa on myös pieni korotus tähän tarkoitukseen. Määrärahan lisääminen mahdollistaa sekä uusien avustajien saamisen että avustajien palkan korottamisen. Se taas mahdollistaa sen, että vammaiset saavat entistä paremmin päteviä ja pitkäaikaisia avustajia. Tampereella vammaisten avustajien palkkataso on ollut huomattavasti alempi kuin naapurikunnissa tai muissa suurissa kaupungeissa. Tällä satsauksella eroa ei vielä saada kurottua umpeen, mutta jos suunta on nyt oikea.

Asunnottomuuden poistamiseen neuvotteluissa päätettiin lisätä 100 000 euroa. Valtuusto on asettanut tavoitteeksi asunnottomuuden poistamisen Tampereelta ensi vaalikauden loppuun mennessä. Valtuusto on myös edellyttänyt että tavoitteen saavuttamiseksi esitetään keinot. Virkamiesten asunnottomuustyöryhmä onkin saanut esityksensä valmiiksi. Sitä ei ole kuitenkaan käsitelty vielä kaupunginvaltuustossa eikä edes –hallituksessa. Se on kummallista, sillä työryhmän esitys valmistui jo pari kuukautta sitten ja olisi ehtinyt luottamuselinten käsittelyyn ennen budjettia. Nyt valtuustolla ei ole edellytyksiä ottaa kantaa työryhmän esityksiin eikä myöskään tarvittaviin määrärahoihin ja niiden kohdentamiseen. Miksi asunnottomuustyöryhmän esitystä ei ole tuotu valtuustolle?

Työryhmä esittää 800 000 euroa asunnottomuuden poistamiseen. Raha käytettäisiin
– Ensisuojan saneeraukseen ja toiminnan kehittämiseen,
– uuden tyyppisen päihdeongelmaisten asuintalon perustamiseen, jolla pyrittäisiin tavoittamaan erityisesti nuoria, asunnottomia päihteiden käyttäjiä
– ja sosiaalisen isännöinnin lisäämiseen kaupungin asuntoyhteisöissä, mikä parantaisi erilaisten asumiskyvyttömien ihmisten mahdollisuuksia asumiseen.

Kun tätä esitystä ei ollut käsitelty luottamuselimissä, ryhmien välisissä neuvotteluissa päädyttiin ratkaisuun, jossa Kotilinnasäätiölle annetaan 50 000 sosiaaliseen isännöintiin ja 50 000 ohjataan muuhun asunnottomuuden poistamiseen. Minusta tämä oli hätiköity ratkaisu, joka ei perustu työryhmän prioriteetteihin. Toivottavasti budjettiin lisättävä ponsi, jossa asuntotoimi ja asuntoyhtiöt velvoitetaan aloittamaan toimet työryhmän esitysten toteuttamiseksi, otetaan vakavasti ja saamme vuoden 2009 budjettiin huolellisesti valmistellun esityksen asunnottomuuden vähentämiseksi. Silloin tiedämme myös, antaako valtio tukea tähän työhön, kuten niin sanottu neljän viisaan ryhmä esitti äskettäin.

Kuten pormestari totesi, budjettiesitykseen sisältyy uusia ympäristöaloitteita. Niistä kiitos niin pormestari Timo P. Niemiselle kuin ryhmien neuvottelijoille. Lentomaksu on pieni mutta konkreettinen ympäristöteko, joka toivottavasti saa seuraajia muista kunnista. Energiaa säästävän asuinalueen kehittämiseen varataan 20 000 euroa. Alustavissa pohdiskeluissa on esitetty kunnianhimoisia visioita siitä, että Tampereelle suunniteltaisiin Pohjoismaiden suurin matalahiilinen asuinalue, eli asuinalue, joka aiheuttaisi mahdollisimman vähän ilmakehää lämmittäviä hiilidioksidipäästöjä. Meillä on suunnitteilla kokonaisia uusia kaupunginosia Vuorekseen ja Nurmi-Sorilaan. Sinne sopisi tällainen matalahiilialue. Tällaisilla teoilla Tampere voi saavuttaa tavoitteensa olla ympäristön ykköskaupunki.